Hezekiel 16:26

26Şehvet düşkünü komşuların Mısırlılar'la fahişelik ettin. Fahişeliklerini artırmakla beni öfkelendirdin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

16:1-63 Tanrı’nın Yeruşalim’le olan ilişkisinin bütün tarihini, bir taraftan RAB’bin bu kente gösterdiği büyük iyiliklerle, öbür taraftan kentin sadakatsizliğini bütün boyutlarıyla vurgulayan betimsel bir anlatımdır. Öbür kentler arasında kraliyet kenti sıfatına sahip olan Yeruşalim, burada tüm İsrail’i temsil eder.
16:26 Şehvet düşkünü Bu ifade hem RAB’bin hem de Hezekiel’in Yeruşalim’in sapkınlığından duydukları tiksintiyi yansıtmaktadır. komşuların Mısırlılar’la Mısır İsrailliler’in güneydoğu komşusu olduğu için bu iki ülke kuzeyden gelenAsur ve Babil istilalarına karşı her zaman işbirliği içindeydiler. Ancak bu ulusların hiçbiri güvenilir değildi (bkz. 2Kr.18:21; Hez.17:15,Hez.17:18; Hez.29:6).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş