Hezekiel 3

3
1 Bana, “Ey insanoğlu, sana verileni ye. Bu tomarı yedikten sonra git, İsrail halkına seslen” dedi. 2Böylece ağzımı açtım, yemem için tomarı bana verdi.
3Bana, “Ey insanoğlu, sana verdiğim tomarı ye, mideni onunla doldur” dedi. Bunun üzerine tomarı yedim. Bal gibi tatlı geldi bana.
4Sonra şöyle dedi: “Ey insanoğlu, İsrail halkına git, onlara sözlerimi ilet. 5Çünkü seni konuşması anlaşılmaz, dili zor bir halka değil, İsrail halkına gönderiyorum. 6Evet, seni konuşması anlaşılmaz, dili zor, dediklerini anlamadığın halklara göndermiyorum. Onlara gönderseydim, seni dinlerlerdi. 7İsrail halkı seni dinlemek istemeyecektir, çünkü o beni dinlemek istemiyor. Bütün İsrail halkı dikbaşlı ve inatçıdır. 8Seni onlar kadar inatçı yapacağım, senin alnını onlarınki kadar katılaştıracağım. 9Alnını çakmak taşından daha sert bir kaya gibi yapacağım. Her ne kadar asi bir halksalar da onlardan korkma, yılma.”
10Bana, “Ey insanoğlu, iyice dinle ve sana söyleyeceklerimi yüreğine yerleştir” dedi, 11“Şimdi sürgünde yaşayan halkına git ve seni ister dinlesinler, ister dinlemesinler, onlara, ‘Egemen RAB şöyle diyor’ de.”
12Sonra Ruh beni kaldırdı ve arkamda, “RAB'bin görkemine kendi yerinde övgüler olsun!” diye büyük bir gürleme duydum. 13Canlı yaratıkların birbirine çarpan kanatlarının çıkardığı sesi, yanlarındaki tekerleklerin gürültüsünü, büyük bir gürleme duydum. 14Ruh beni kaldırıp götürdü. RAB'bin güçlü eli üzerimde olduğu halde, üzüntüyle, öfkeyle gittim. 15Kevar Irmağı kıyısındaki Tel-Abib'de yaşayan sürgünlerin yanına geldim. Orada, yaşadıkları yerde onların arasında şaşkınlık içinde yedi gün kaldım.
İsrail Halkına Uyarı
16Yedi gün sonra RAB bana şöyle seslendi: 17“İnsanoğlu, seni İsrail halkına bekçi atadım. Benden bir söz duyar duymaz onları benim yerime uyaracaksın. 18Kötü kişiye, ‘Kesinlikle öleceksin’ dediğim zaman onu uyarmaz, yaşamını kurtarmak amacıyla onu kötü yolundan döndürmek için konuşmazsan, o kişi günahı içinde ölecek; ama onun kanından seni sorumlu tutacağım. 19Ancak kötü kişiyi uyardığın halde kötülüğünden ve kötü yolundan dönmezse, o günahı içinde ölecek. Ama sen canını kurtarmış olacaksın.
20“Doğru kişi doğruluğundan döner de kötülük yaparsa, onu yıkıma uğratacağım, o da ölecek. Onu uyarmadığın için günahı içinde ölecek, yaptığı doğru işler anılmayacak. Ancak onun kanından seni sorumlu tutacağım. 21Ama doğru kişiyi günah işlemesin diye uyarırsan, o da günah işlemezse, kesinlikle yaşayacak. Çünkü o uyarılara kulak vermiştir; sen de canını kurtarmış olacaksın.”
22RAB'bin eli orada üzerimdeydi. Bana, “Kalk, ovaya git” dedi, “Orada seninle konuşacağım.” 23Böylece kalkıp ovaya gittim. RAB'bin görkemi tıpkı Kevar Irmağı kıyısında gördüğüm gibi orada durmaktaydı. Yüzüstü yere yığıldım. 24Ruh içime girdi, beni ayaklarımın üzerinde durdurdu. Benimle şöyle konuştu: “Git, evine kapan. 25Halkın arasına çıkmaman için seni halatlarla bağlayacaklar, ey insanoğlu. 26Dilini damağına yapıştıracağım; konuşmayacak, onları paylayamayacaksın. Çünkü bu halk asidir. 27Ama seninle konuştuğumda dilini çözeceğim. Onlara, ‘Egemen RAB şöyle diyor’ diyeceksin. Dinleyen dinlesin, dinlemeyen dinlemesin. Çünkü bu halk asidir.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 sana verileni Hezekiel simgesel olarak Tanrı’nın sözlerini sindirip bu sözlerle bütünleşmelidir (krş. Va.10:9).
3:3 Bal gibi tatlı geldi bana Tanrı’nın bu sözleri, cezaları da içermesine karşın (bkz. Va.10:9-10) insan için yararlı ve iyidir (bkz. Mez.19:10; Mez.119:103; Yer.15:16).
3:6 Onlara gönderseydim, seni dinlerlerdi Krş. Yun.3:5; Mat.11:20-24; Rom.10:20-21.
3:9 Alnını çakmak taşından daha sert bir kaya gibi yapacağım Tanrı, Hezekiel’e gerçeklik hakkında özel bir anlayış ve karşılaşacağı zorluklara rağmen Tanrı’nın bildirisini duyurmak için kararlılık verdi. Hezekiel’in hizmet gücü günahlı İsrail’in inatçılığından az değildir (Hez.1:5-7);Yeremya da benzer biçimde donatılır (bkz.Yer.1:18).
3:12 Ruh beni kaldırdı Bkz. Hez.3:14; Hez.8:3; Hez.11:1,Hez.11:24; Hez.37:1; Hez.43:5; krş. Hez.2:2 ve ilgili not. RAB’bin... kendi yerinde Krş. Mez.103:20-21; Mez.148:1-6. Bu ayet, “RAB’bin görkemi olduğu yerden kalkarken büyük bir gürleme duydum” şeklinde de çevrilebilir.
3:14 RAB’bin güçlü eli üzerimde Bkz. Hez.1:3’e ait not. üzüntüyle, öfkeyle Hezekiel’in üzüntülü ve öfkeli olmasının nedeni, iletmesi gereken bildirinin zor olduğunu ve karşılığında hiçbir olumlu tepki almayacağını bilmesidir. Hezekiel burada RAB’bin İsrail halkına duyduğu öfkeyi yansıtıyor da olabilir.
3:15 ş aşkınlık içinde... kaldım Muhtemelen Yeruşalim’i (yani tapınağı) bekleyen felaket nedeniyle (krş. Ezr.9:3-4; Eyü.2:13 ve ilgili not; Dan.8:27). yedi gün Kâhinlerin atanma günlerine benzer olarak (bkz. Lev.8:1-33).
3:17 seni İsrail halkına bekçi atadım Bekçiler, gözcüler olarak yaklaşan tehlikeyi haber vermek için (bkz. Hez.33:2-3,Hez.33:6; Yşa.21:6) kent surları üzerinde nöbet tutarlardı (bkz. 2Sa.18:24-27; 2Kr.9:17-20; Yşa.52:8; Yşa.62:6). Hezekiel, İsrail halkının kötülükleri yüzünden Tanrı’nın vermek üzere olduğu cezayla ilgili İsrail halkını uyarmalıydı (krş. Hoş.9:8).
3:24 Git, evine kapan Tanrı’nın, Hez.33:21’de Yeruşalim’in düşüşü açıklanana dek Hezekiel’e getireceği bir dizi kısıtlamanın ilki (bkz. Giriş).
3:25 seni halatlarla bağlayacaklar Muhtemelen Hezekiel’in evine kapanıp Tanrı’nın ona vahiy verene dek konuşmaktan alıkoyulması söz konusudur.
3:26 konuşmayacak, onları paylayamayacaksın Hezekiel’in peygamber olarak RAB’den doğrudan bir söz almadıkça konuş amayacağını belirtir. Geçmişte Tanrı’nın sözünü ciddiye almayı reddeden İsrail halkı, şimdi kendilerine olumlu bir yanıt vermeyi reddeden Tanrı tarafından yargılanacaktır (bkz. Hez.7:26 ve ilgili not; Hez.20:3,Hez.20:31). Bu durum Tanrı’nın halkına vereceği ceza tamamlanana dek onlardan yüz çevirdiğini gösterir; ancak Yeruş alim’in düşüşünden sonra (Hez.24:27; Hez.33:22) bu durum değişecektir ( 36-37, 40-48. bölümler).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş