Hezekiel 7

7
Son Yaklaştı
1RAB bana şöyle seslendi: 2“Ey insanoğlu, Egemen RAB İsrail ülkesine şöyle diyor: Son yaklaştı! Ülkenin dört köşesinin sonu geldi. 3Senin de sonun geldi! Senin üzerine öfkemi yağdıracağım. Yaptıklarına göre seni yargılayacak, bütün iğrenç uygulamalarının karşılığını vereceğim. 4Sana acımayacak, seni esirgemeyeceğim. Yaptıklarının ve sendeki iğrenç uygulamaların karşılığını vereceğim. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız.
5“Egemen RAB şöyle diyor: Yıkım! İşte duyulmamış bir yıkım geliyor. 6Sonun geldi! Evet, sonun geldi! Sana karşı uyanıyor. İşte geliyor. 7Ey ülkede yaşayan halk, yıkıma uğrayacaksın. Yıkım zamanı yaklaştı! Gün yakın! Dağların üzerinden sevinç sesi yerine kargaşa sesi geliyor. 8Çok yakında kızgınlığımı üzerine boşaltacak, sana duyduğum öfkeyi üzerine dökeceğim. Yaptıklarına göre seni yargılayacak, bütün iğrenç uygulamalarının karşılığını vereceğim. 9Sana acımayacak, seni esirgemeyeceğim. Yaptıklarının ve sendeki iğrenç uygulamaların karşılığını vereceğim. O zaman seni cezalandıranın ben RAB olduğumu anlayacaksın.
10“İşte o gün! Gün yaklaştı! Yıkım hazır. Değnek çiçeklendi, gurur tomurcuklandı. 11Zorbalık ayaklanıp kötülüğün sopası oldu. Halktan, o kalabalıktan kimse kalmayacak; mallarından, görkemlerinden bir şey kalmayacak.
12“Son yaklaştı! Gün geldi! Alıcı sevinmesin, satıcı üzülmesin. Çünkü öfkem bütün halkın üzerine yağacak. 13Satıcı yaşadığı sürece sattığını geri alamayacak. Çünkü herkesi ilgilendiren bu görüm değiştirilmeyecek. İşlediği günahlar yüzünden kimse canını koruyamayacak. 14Borazan çalındı, herkes hazır, ama kimse savaşa gitmeyecek. Çünkü öfkem bütün halkın üzerindedir.
15“İşte dışarda kılıç, içerde salgın hastalık ve kıtlık. Kentin dışındakiler kılıçla öldürülecek, kenttekilerse kıtlıktan, salgın hastalıktan yok olacak. 16Sağ kalanlar vadilerdeki güvercinler gibi dağlara kaçacak; her biri günahından ötürü inleyecek. 17Eller gevşeyecek, dizler titreyecek. 18Çul kuşanacak, dehşete düşecekler. Yüzleri utançtan kızaracak, başları tıraş edilecek. 19Gümüşlerini sokağa atacaklar. Altınları kirli sayılacak. RAB'bin öfkesini boşalttığı gün onları ne altınları, ne gümüşleri kurtarabilir. Bunlarla ne açlıklarını giderebilir, ne karınlarını doyurabilirler. Altın ve gümüş onları suça sürükledi. 20Mücevherlerinin güzelliğiyle gururlanırlardı. İğrenç, tiksindirici putlarını bunlardan yaptılar. Bu yüzden mücevherlerini kirli bir nesneye çevireceğim. 21Hepsini yağma mal olarak yabancı uluslara, ganimet olarak dünyadaki kötülere vereceğim; onları kirletecekler. 22Yüzümü onlardan çevireceğim. Değerli tapınağımı kirletecekler; zorbalar içeri girip orayı kirletecekler.
23“Kendinize zincirler hazırlayın! Ülkede kan akıtılıyor, kent zorbalık dolu. 24Ulusların en kötülerini buraya getireceğim; evlerinizi mülk edinecekler. Güçlülerin gururuna son vereceğim. Kutsal yerleri kirletilecek. 25Korku gelince esenlik arayacak, ama bulamayacaklar. 26Yıkım üstüne yıkım gelecek. Kötü haberler birbirini kovalayacak. Peygamberden görüm isteyecekler; kâhin Kutsal Yasa'yı öğretemeyecek, ileri gelenler öğüt veremeyecek. 27Kral yas tutacak, önder umutsuzluğa düşecek, ülkedeki halkın korkudan elleri titreyecek. Onları yaptıklarına göre cezalandıracak, yargıladıkları gibi yargılayacağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:2 Son yaklaştı! Tanrı’nın İsrail halkına gösterdiği sabır sona ermiştir (bkz. Yer.51:13; Ağı.4:18; krş. Amo.7:8; Amo.8:2).
7:7 Gün... sevinç sesi yerine kargaşa sesi Ayrıca bkz. Hez.7:10,Hez.7:12; Amo.5:18-20 ve ilgili not.
7:8 kızgınlığımı üzerine boşaltacak Bkz. Hez.9:8; Hez.14:19; Hez.20:8,Hez.20:13,Hez.20:21; Hez.22:31; Hez.30:15; Hez.36:18.
7:15 kılıç... salgın hastalık ve kıtlık Bkz. Hez.5:16-17 ve ilgili not.
7:18 Çul kuşanacak... başları tıraş edilecek Büyük yas tutulduğunun göstergeleri (bkz. Yar.37:34 ve ilgili not; Eyü.1:20).
7:19 Gümüşlerini sokağa atacaklar Bkz. Yşa.2:20-21.
7:20-22 Tapınaktaki mücevherlerden söz edilmektedir.
7:23 Ülkede kan akıtılıyor, kent zorbalık dolu Bkz. Hez.9:9; Hez.11:6; Hez.12:19; ayrıca bkz. 2Kr.21:16; 2Kr.24:3-4; Yer.19:4; Yer.22:17; Ağı.4:13; Mik.3:10; Hab.1:2-4; krş. Hab.2:8,Hab.2:12,Hab.2:17.
7:24 Güçlülerin gururuna Bu ifadenin İbranicesi’nden burada, İsrailli önderlerin yaptırdığı putperest tapınaklarından ve Yeruş alim’de murdar edilmiş RAB’bin tapınağından söz edildiği anlaşılır (bkz. Hez.24:21; Hez.33:28).
7:26 Peygamberden... kâhin Tanrı, halkına bu kişiler aracılığıyla yol gösterir (bkz. Amo.8:11-12; Mik.3:6-7).
7:27 Kral... önder... ülkedeki halkın Bu kişiler, Hez.7:26’ daki üçlü grup gibi (peygamberler, kâhinler, ileri gelenler), yönetici sınıfı yansıtan başka üçlü gruptur.

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş