Amos 5:18-20

18Vay başına, RAB'bin gününü özlemle bekleyenlerin!
Niçin özlüyorsunuz RAB'bin gününü?
O gün aydınlık değil, karanlık olacak.
19Nasıl ki, biri aslanın önünden kaçar da karşısına ayı çıkar,
Evine döner, elini duvara dayar da elini yılan sokar.
20RAB'bin günü aydınlık değil, karanlık olmayacak mı?
Hem de zifiri karanlık,
Bir parıltı bile yok.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:18 RAB’bin gününü Bkz. Yoe.1:15’e ait not. Burada, RAB’bin İsrail halkınıAsur aracılığıyla (İÖ 722 yılındaAsur’a sürgün) cezalandırdığı zamandan söz edilmektedir. İsrailliler Tanrı’nın halkı olarak yüceltilmeyi bekliyor ve öbür ulusların yargılanacağı “o gün”ün gelmesi için can atıyordu. Amos o günün geleceğini doğruladı ; ancak İsrailliler RAB’be sadık kalmadıklarından dolayı bekledikleri gün onlar için “aydınlık değil, karanlık” olacaktı (Yoe.5:20; bkz. Amo.8:9’a ait not; krş. 1Ko.1:8; 1Ko.3:12-15; 1Ko.5:5; 2Ko.1:14; Flp.1:6,Flp.1:10; Flp.2:16).
5:19-20 Bu iki tasvirde, RAB’bin yargısından kaçılamayacağı canlı biçimde vurgulanır.

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş