Hezekiel 5

5
1“Ey insanoğlu, keskin bir kılıç al, berber usturası gibi kullanarak başını, sakalını tıraş et. Sonra bir terazi getir, kılları bölümlere ayır. 2Yeruşalim'in kuşatılması bitince, kılların üçte birini kentin ortasında yakacaksın. Üçte birini kılıçla kentin çevresine fırlatacak, kalan üçte birini de rüzgara savuracaksın. Ben de yalın kılıç onların peşine düşeceğim. 3Birkaç tel kıl bırak, giysinin kıvrımlarına tak. 4Yine birkaçını alıp ateşe at, yansın. O kıllardan bütün İsrail halkına ateş yayılacak.
5“Egemen RAB diyor ki: Bu Yeruşalim'i ulusların ortasına yerleştirdim, çevresini ülkelerle kuşattım. 6Öyleyken Yeruşalim çevresindeki bütün uluslardan ve ülkelerden daha çok kötülük yaparak ilkelerimi, kurallarımı çiğnedi. İlkelerime karşı geldi, kurallarım uyarınca davranmadı. 7Bundan ötürü Egemen RAB diyor ki: Çevrenizde yaşayan uluslardan daha azgındınız, kurallarımı izlemediniz, ilkelerime uymadınız. Çevrenizde yaşayan ulusların ilkelerine de uymadınız.
8“Bundan ötürü Egemen RAB diyor ki: İşte ben size karşıyım, ulusların gözü önünde sizi cezalandıracağım. 9Yaptığınız bütün iğrençlikler yüzünden önceden yapmadığımı, bir daha yapmayacağımı size yapacağım. 10 Böylece aranızda babalar çocuklarını, çocuklar da babalarını yiyecekler. Sizi cezalandıracağım, sağ kalanlarınızı her yana dağıtacağım. 11Egemen RAB varlığım hakkı için diyor, madem tapınağımı iğrenç put ve uygulamalarınızla kirlettiniz, ben de sizi esirgemeyecek, size acımayacak, sizi kayırmayacağım. 12Kentte yaşayanlarınızın üçte biri salgın hastalık ya da kıtlık yüzünden yok olacak; üçte biriniz çevrede kılıçtan geçirilecek; üçte birinizi de her yana dağıtıp yalın kılıç peşinize düşeceğim.
13“Böylece kızgınlığım son bulacak, onlara karşı öfkemi yatıştıracağım. O zaman ben de rahata kavuşacağım. Öfkemi onların üzerine boşaltınca, ben RAB'bin kıskançlığımdan onlarla konuştuğumu anlayacaklar.
14“Çevrenizdeki uluslar arasında, yoldan her geçenin gözü önünde sizi yıkıma uğratacak, aşağılayacağım. 15Öfke, kızgınlık ve acı paylamalarla sizi cezalandırdığımda çevrenizdeki uluslar arasında alay konusu olacak, aşağılanacaksınız; ders alınacak, şaşılacak bir duruma düşeceksiniz. Ben, RAB bunu söyledim. 16Sizi yok etmek için üzerinize öldürücü, yıkıcı kıtlık oklarını salacağım. Üzerinize salacağım kıtlığı daha da artıracak, sizi her türlü yiyecekten yoksun bırakacağım. 17 Üzerinize kıtlık ve yabanıl hayvanlar salacağım, sizi çocuklarınızdan edecekler. Salgın hastalık ve dökülen kan sizi süpürüp yok edecek; başınıza da kılıç getireceğim. Ben, RAB böyle söyledim.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1 keskin bir kılıç al Krş. Yşa.7:20; Yer.14:12 ve ilgili not; bkz. Hez.5:16-17’ye ait not.
5:2 kentin ortasında yakacaksın Bkz. Hez.5:12. yalın kılıç Bkz. Hez.12:14; Hez.21:3-5; Hez.30:25; Hez.32:10.
5:3 Birkaç tel kıl bırak, giysinin kıvrımlarına tak Tanrı Yeruşalim halkı arasından bir azınlığı esirgeyecektir (bkz. Yşa.1:9 ve ilgili not).
5:4 Yine birkaçını alıp ateşe at, yansın Bu eylem sürgündekiler için bir uyarıdır. İçlerinden bazıları imansızlıklarını sürdürdükleri için cezalandırılacaklardır.
5:5 ulusların ortasına yerleştirdim Tanrı, İsrail halkının yaşayacağı ve tapınağın bulunacağı yer için Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarının kesiştiği bir bölge seçmişti. Böylece İsrailliler tüm uluslara, RAB’bin tek ve gerçek Tanrı olduğunu, tüm insanların O’na hesap vermesi gerektiğini ve yaşamın, bereketin O’ndan geldiğini gösterecekti. Bu durum İsrailliler’in sorumluluğunu ve cezasını daha da ağırlaştırıyordu.
5:6 Yeruşalim... daha çok kötülük yaparak Daha çok bilgi, daha çok sorumluluk getirir (bkz. Hez.5:7; Hez.16:47-48; 2Kr.21:9; Luk.12:48).
5:8 İş te ben size karşıyım RAB’bin kısa ve etkili yargı ifadesi (bkz. Hez.13:8; Hez.21:3; Hez.26:3; Hez.28:22; Hez.29:3,Hez.29:10; Hez.30:22; Hez.34:10; Hez.35:3; Hez.38:3; Hez.39:1; ayrıca bkz. Yer.23:30-32; Yer.50:31; Yer.51:25; Nah.2:13; Nah.3:5). ulusların gözü önünde sizi cezalandıracağım Bkz. Hez.5:5’e ait not; Lev.26:45; krş. Yşa.52:10.
5:10 aranızda babalar çocuklarını, çocuklar da babalarını yiyecekler Bkz.Ağı.2:20’ye ait not; ayrıca bkz. Yas.28:53; 2Kr.6:28; Yer.19:9 ve ilgili not.
5:11 varlığım hakkı için İlahi yemin; Tanrı’nın değişmez niyetini belirten ant sözü (bkz. Hez.14:16,Hez.14:18,Hez.14:20; Hez.16:48; Hez.17:16,Hez.17:19; Hez.18:3; Hez.20:3,Hez.20:31,Hez.20:33; Hez.33:11,Hez.33:27; Hez.34:8; Hez.35:6,Hez.35:11; ayrıca bkz. İbr.6:13 ve ilgili not). tapınağımı iğrenç put ve uygulamalarınızla kirlettiniz Bkz. 8. bölüm.
5:16-17 Tanrı, İsrail halkının antlaşmaya uymadığı takdirde bu dört ölüm şekliyle (açlık, hastalık, kılıç ve vahşi hayvanlar) cezalandırılacağını Kutsal Yasa’da bildirmişti (bkz. Yas.32:22-25; ayrıca bkz. Hez.6:11-12; Hez.7:15; Hez.12:16; Hez.14:12-21; krş. Hez.34:25-31; ayrıca bkz. Yer.14:12; Va.6:8).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş