Hezekiel 20

20
İsrail'in Hainliği
1Sürgünlüğümüzün yedinci yılı, beşinci ayın onuncu günü, İsrail ileri gelenlerinden bazı kişiler RAB'be danışmak için gelip önüme oturdular.
2RAB o sırada bana seslendi: 3“İnsanoğlu, İsrail ileri gelenlerine de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: Bana danışmaya mı geldiniz? Varlığım hakkı için diyor Egemen RAB, bana danışmanıza izin vermeyeceğim.’
4“Onları yargılayacak mısın? Ey insanoğlu, onları yargılayacak mısın? Öyleyse onlara atalarının iğrenç uygulamalarını anımsat. 5 Onlara de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: İsrail'i seçtiğim gün Yakup soyuna ant içtim ve kendimi Mısır'da onlara açıkladım. Ant içerek, Tanrınız RAB benim dedim. 6O gün, onları Mısır'dan çıkaracağıma, kendileri için seçtiğim en güzel ülkeye, süt ve bal akan ülkeye götüreceğime söz verdim. 7Onlara, herkes bel bağladığı iğrenç putları atsın, Mısır putlarıyla kendinizi kirletmeyin, Tanrınız RAB benim dedim.
8“ ‘Ne var ki, bana karşı geldiler, beni dinlemek istemediler. Bel bağladıkları iğrenç putları hiçbiri atmadı, Mısır putlarını da bırakmadılar. Bu yüzden Mısır'da öfkemi onların üzerine yağdıracağımı, kızgınlığımı dökeceğimi söyledim. 9Ama aralarında yaşadıkları ulusların gözünde adım lekelenmesin diye bunu yapmadım. Bu ulusların gözü önünde İsrailliler'i Mısır'dan çıkararak kendimi onlara açıklamıştım. 10Bu yüzden İsrailliler'i Mısır'dan çıkarıp çöle götürdüm. 11 Uygulayan kişiye yaşam veren kurallarımı onlara verdim, ilkelerimi tanıttım. 12 Kendilerini kutsal kılanın ben RAB olduğumu anlasınlar diye aramızda bir belirti olarak Şabat günlerimi de onlara verdim.
13“ ‘Böyleyken İsrail halkı çölde bana başkaldırdı. Uygulayan kişiye yaşam veren kurallarımı izlemediler, ilkelerimi reddettiler. Şabat günlerimi de hiçe saydılar. Bu yüzden çölde öfkemi üzerlerine yağdırıp onları yok edeceğimi söyledim. 14Ama İsrailliler'i Mısır'dan çıkardığımı gören ulusların gözünde adıma leke gelmesin diye bunu yapmadım. 15 Ben de kendilerine verdiğim en güzel ülkeye, süt ve bal akan ülkeye onları götürmeyeceğime çölde ant içtim. 16Çünkü ilkelerimi reddettiler, kurallarımı izlemediler, Şabat günlerimi hiçe saydılar. Yürekleri putlarına bağlıydı. 17Yine de onlara acıdım, onları yok etmedim, çölde işlerine son vermedim. 18Çölde çocuklarına atalarınızın kurallarını izlemeyin, ilkelerine göre yaşamayın, putlarıyla kendinizi kirletmeyin dedim. 19Ben Tanrınız RAB'bim, benim kurallarımı izleyin, benim ilkelerim uyarınca yaşayın. 20Aramızda bir belirti olsun diye Şabat günlerimi kutsal sayın. O zaman benim Tanrınız RAB olduğumu anlayacaksınız dedim.
21“ ‘Ne var ki, çocuklar bana karşı geldiler. Kurallarımı izlemediler. Uygulayan kişiye yaşam veren ilkelerim uyarınca dikkatle yaşamadılar. Şabat günlerimi hiçe saydılar. Bu yüzden çölde öfkemi üzerlerine yağdıracağımı, kızgınlığımı dökeceğimi söyledim. 22Ama elimi geri çektim, İsrailliler'i Mısır'dan çıkardığımı gören ulusların gözünde adıma leke gelmesin diye bunu yapmadım. 23 Onları ulusların arasına dağıtacağıma, başka ülkelere göndereceğime çölde ant içtim. 24Çünkü ilkelerimi izlemediler, kurallarımı reddettiler. Şabat günlerimi hiçe saydılar, gözlerini atalarının putlarına diktiler. 25Ben de onlara iyi olmayan kurallar, yaşam vermeyen ilkeler verdim. 26Her ilk doğan çocuğu ateşte kurban ederek sundukları sunularla kendilerini kirletmelerine izin verdim. Öyle ki, onları dehşete düşüreyim de benim RAB olduğumu anlasınlar.’
27“Bu nedenle, ey insanoğlu, İsrail halkına de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: Atalarınız yine ihanet etmekle bana küfretmiş oldular. 28Kendilerine vermeye ant içtiğim ülkeye onları getirdiğimde, gördükleri her yüksek tepede, sık yapraklı her ağacın altında kurbanlarını kestiler. Beni öfkelendiren sunularını, güzel kokulu sunularıyla dökmelik sunularını orada sundular. 29Onlara gittikleri bu puta tapılan yerin ne olduğunu sordum.’ ” Orası bugün de Bama[a] adıyla anılıyor.
Yargı ve Bağışlama
30“Bu nedenle İsrail halkına de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: Atalarınız gibi siz de kendinizi kirletecek misiniz? Onların putlarına gönül verecek misiniz? 31Şimdiye dek oğullarınızı ateşte kurban edip sunularınızı sunmakla, putlarınızla kendinizi kirlettiniz. Öyleyken gelip bana danışmanıza izin verir miyim, ey İsrail halkı? Varlığım hakkı için diyor Egemen RAB, bana danışmanıza izin vermeyeceğim.
32“ ‘Siz ağaca, taşa tapan öteki uluslar gibi, dünyadaki öbür halklar gibi olmak istiyoruz diyorsunuz. Ama bu düşündükleriniz hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. 33Varlığım hakkı için diyor Egemen RAB, sizi güçlü ve kudretli elle, şiddetli öfkeyle yöneteceğim. 34Güçlü ve kudretli elle, şiddetli öfkeyle sizi uluslar arasından çıkaracak, dağılmış olduğunuz ülkelerden toplayacağım. 35Sizi ulusların çölüne getirecek, orada yüz yüze yargılayacağım. 36Atalarınızı Mısır Çölü'nde nasıl yargıladıysam, sizi de öyle yargılayacağım. Egemen RAB böyle diyor. 37Sizi yoklayıp antlaşmama bağlı kalmanızı sağlayacağım. 38Aranızda bana karşı gelenlerle başkaldıranları ayıracağım. Onları yaşadıkları ülkelerden çıkaracağım. Ama İsrail ülkesine girmeyecekler. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız.
39“ ‘Ey İsrail halkı, Egemen RAB şöyle diyor: Her biriniz gidip putlarınıza tapının! Ama sonra beni dinleyeceksiniz ve armağanlarınızla, putlarınızla bir daha kutsal adımı kirletmeyeceksiniz. 40Çünkü kutsal dağımda, İsrail'in yüksek dağında, diyor Egemen RAB, bütün İsrail halkı orada, ülkede bana kulluk edecek. Orada onları kabul edeceğim. Orada sunularınızı, seçme armağanlarınızı, bütün kutsal adaklarınızı isteyeceğim. 41Sizi ulusların arasından çıkarıp dağılmış olduğunuz ülkelerden topladığımda, beni hoşnut eden bir koku gibi kabul edeceğim. Ulusların gözü önünde aranızda kutsallığımı göstereceğim. 42Sizleri atalarınıza vermeye ant içtiğim ülkeye, İsrail ülkesine getirdiğimde, benim RAB olduğumu anlayacaksınız. 43Bütün yaptıklarınızı, kendinizi kirlettiğiniz bütün uygulamaları orada anımsayacak, yaptığınız kötülüklerden ötürü kendinizden tiksineceksiniz. 44Ey İsrail halkı, kötü yollarınıza, yozlaşmış uygulamalarınıza göre değil, adım uğruna sizinle ilgilendiğimde, benim RAB olduğumu anlayacaksınız. Egemen RAB böyle diyor.’ ”
Güneye Uyarı
45RAB bana şöyle seslendi: 46“İnsanoğlu, yüzünü güneye çevir, güneye seslen, Negev Ormanı'na karşı peygamberlik et. 47Negev Ormanı'na de ki, ‘RAB'bin sözüne kulak ver. Egemen RAB şöyle diyor: Senin içinde ateş tutuşturacağım. Ateş bütün ağaçlarını –yeşil ağacı da kuru ağacı da– yiyip bitirecek. Tutuşan alev söndürülemeyecek. Güneyden kuzeye, her yüz ateşin sıcağından kavrulacak. 48Ateşi tutuşturanın ben RAB olduğumu herkes görecek, ateş söndürülmeyecek.’ ”
49Bunun üzerine, “Ah, ey Egemen RAB!” dedim, “Onlar benim için, ‘Simgesel öyküler anlatan adam değil mi bu?’ diyorlar.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

20:1 Sürgünlüğümüzün yedinci yılı, beşinci ayın onuncu günü İÖ 14Ağustos 591 (bkz. Hez.1:2; Hez.8:1). İsrail ileri gelenlerinden Bkz. Hez.8:1; Hez.14:1’e ait notlar. danışmak Bkz. Hez.14:3’e ait not.
20:3 Varlığım hakkı için Bkz. Hez.5:11’e ait not. bana danışmanıza izin vermeyeceğim Bkz. Hez.20:31; ayrıca bkz. Hez.7:26 ve ilgili not.
20:4 Bkz. Hez.22:2; Hez.23:36. Hezekiel burada Tanrı’nın İsrail halkının sadakatsizliği hakkındaki görüşünü açıklamaya başlar. İlk olarak uzak geçmiştekilerden (Hez.20:5-26), sonra yeni başkaldırılardan (Hez.20:27-31) söz edilir, son olarak Tanrı’nın gelecekte her şeyi yenileyeceği vaadi gelir (Hez.20:32-44).
20:5 ant içtim Bkz. Hez.20:15,Hez.20:23,Hez.20:42; Yar.14:22; Çık.6:8. Tanrınız RAB benim Bkz. Çık.3:6,Çık.3:14-15 ve ilgili notlar.
20:6 en güzel ülkeye Krş. Yas.8:7-10; Yer.3:19. süt ve bal akan ülkeye Bkz. Çık.3:8’e ait not.
20:7 putları Bkz. Hez.6:4’e ait not.
20:8 Bel bağladıkları... Mısır putlarını da bırakmadılar Bkz. Yşu.24:14.
20:9 adıma leke gelmesin diye bunu yapmadım Bkz. Hez.20:14, 22,44; Hez.36:20,Hez.36:22; Say.14:15-16; krş. Yşa.37:35; Yşa.43:25. İbranice’den, “adım uğruna bunu yapmadım” diye de çevrilebilir.
20:10 çöle götürdüm Hez.20:10-17’ de Mısır’daki kölelikten kurtulan kuşaktan söz edilerek İsrailliler’in çöldeki isyanları vurgulanır.
20:11 Uygulayan kişiye yaşam veren kurallarımı Bkz. Lev.18:5.
20:12 aramızda bir belirti olarak Şabat günlerimi de onlara verdim İsrailliler’in Tanrı tarafından belirlenen Şabat günlerini kutsal dinlenme günü olarak tutması onların antlaşmaya bağlı kaldıklarının göstergesiydi (bkz. Çık.31:16-17). Şabat günlerinin kutsal tutulması ya da bozulması İsrail halkının ruhsal durumunun bir ölçütüydü (bkz. Hez.22:8,Hez.22:26; Hez.23:38-39; Hez.44:24; Hez.45:17; Hez.46:3; Yer.17:19-27; Neh.13:17-18).
20:13 Şabat günlerimi de hiçe saydılar Bkz. Yer.17:21-23; Amo.8:5 ve ilgili notlar. İsrailliler, Şabat Günü kurallarına ya gerektiği şekilde uymuyor ya da hiç uymuyorlardı.
20:18 Çölde çocuklarına... dedim Bkz. Say.14:26-35; Say.20:18-26.
20:25 yaşam vermeyen ilkeler verdim Bu sözler için en olası yoruma göre bu ilkeler, Tanrı’nın cezalandırma, lanetlemeyle ilgili ilkeleridir (bkz. Yas.29. bölüm). Bazı yorumculara göre ise burada, İsrail’de ilk doğan erkek çocukların Tanrı’ya (kurban edilerek değil, Tanrı’ya hizmet etmeleri için tapınağa bırakılarak) adanmasıyla ilgili buyruktan söz edilir (Çık.13:2; Çık.22:29); putperestliğin etkisi altında kalan krallarAhaz ile Manaşşe, bu buyruğu ilk doğanların gerçekten kurban edilmesini gerektiren katı bir yasaya dönüştürmüşlerdi (20 :26).
20:26 Her ilk doğan çocuğu ateşte kurban ederek Bkz. Hez.16:20’ye ait not. benim RAB olduğumu anlasınlar Bkz. Hez.6:7’ye ait not.
20:28 kurbanlarını kestiler Ancak Tanrı’nın izin vermediği yerlerde ve onaylamadığı şekillerde yapıyorlardı.
20:29 Bama ‘Yüksek yerdeki tapınma yeri’ anlamına gelir. Puta tapılan yer olması söz konusudur.
20:30 Atalarınız gibi... gönül verecek misiniz? RAB sürgündekilerin yapmakta olduklarından söz ederek atalarından kalma günahların cezasını çektikleri görüşünü çürütür (bkz. 1 8. bölüm).
20:31 danışmanıza Bkz. Hez.20:3 ve ilgili not.
20:32 öteki uluslar gibi İsrail halkı, Tanrı’nın öteki uluslar arasında kendisine sağladığı eşsiz konumu önemsemedi (bkz. Çık.19:4-6 ve ilgili notlar; 1Sa.8:5).
20:33 güçlü ve kudretli elle Krş. Yas.4:34; Yas.5:15; Yas.7:19; Yas.11:2; Yas.26:8.
20:32-34 Tanrı bütün yürekleriyle kendisini izlemelerini sağlamak için İsrailliler’i değiştirip yenileyeceğini vaat ediyor.
20:35 ulusların çölüne Başka uluslara sürgün edilmek, İsrail halkı için vaat edilmiş topraklara giderken geçtikleri çöle geri dönmek gibiydi (bkz. Hoş.2:14). yüz yüze Yargı yalnızca İsrail halkı ile Tanrı arasında olacaktır.
20:37 yoklayıp İbranice’de “çoban değneğinin altından geçmek” diye geçen deyim, çobanın koyunlarla keçileri birbirlerinden ayırması veya onları sayması anlamına gelir (bkz. Lev.27:32; Yer.33:13; krş. Mat.25:32-33).
20:40 kutsal dağımda Yeruşalim’i ya da Siyon Dağı’nı temsil eder (bkz. Mez.2:6; Yşa.2:2-4 ve ilgili notlar). bütün İsrail halkı İÖ 722-721 yılında çöken kuzeydeki krallığın (İsrail Krallığı) halkının bir kısmı da buna dâhildir (bkz. Hez.11:15; 35 :10 ve ilgili not; ayrıca bkz. Makale: Kalıntı, s. 948). sunularınızı Muhtemelen Kutsal Yasa’da belirtilmiş armağanlardan söz edilmektedir. Sözcük İbranice’de 44-48. bölümler arasında geçer ve oralarda, tapınak ve kâhinler için ayrılmış topraklar (bkz. “pay”, Hez.45:1; Hez.48:8-10) veya kâhinlere verilen özel armağanlar (bkz. Hez.44:30) anlamına gelir. seçme armağanlarınızı Gönülden verilen armağan lar.
20:43 anımsayacak... kendinizden tiksineceksiniz Ancak hâlâ kibirli tutumlarını sürdürmekteydiler (ayrıca bkz. Hez.6:7 ve ilgili not; Hez.16:63; Hez.36:31).
20:46 güneye Yahuda Krallığı’na, Yeruşalim’e doğru. Babilliler, İsrail’i kuzeyden güneye doğru istila edecektir (bkz. Hez.26:7 ve ilgili not).
20:47 ateş tutuşturacağım Tanrı’nın, halkını çoğunlukla öbür ulusların saldırıları aracılığıyla (bkz. Amo.1:4 ve ilgili not) cezalandırdığını betimleyen yaygın bir tasvir (bkz. Yşa.10:16-19). Güneyden kuzeye Ülkenin tümünü ifade etmektedir.
20:49 Simgesel öyküler anlatan adam değil mi bu? Sürgündeki İsrailliler, Hezekiel’in sözlerini anlayamadıklarından ötürü onunla alay ediyorlardı (ayrıca bkz. Hez.12:21-28).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş