Hezekiel 36

36
Tanrı İsrail'e Bereket Yağdırıyor
1“İnsanoğlu, İsrail dağlarına peygamberlik et ve de ki, ‘Ey İsrail dağları, RAB'bin sözünü dinleyin! 2Egemen RAB şöyle diyor: Düşman sizin hakkınızda, Hah, hah! Bu eski tepeler mülkümüz oldu! dediği için 3peygamberlik et ve de ki, Egemen RAB şöyle diyor: Dağlarınızı viran ettiler, sizi her yandan sıkıştırıp çiğnediler; böylece ulusların mülkü oldunuz, dile düştünüz, alay konusu oldunuz, 4ey İsrail dağları, Egemen RAB'bin sözünü dinleyin! Egemen RAB dağlarla tepelere, vadilerle derelere, yıkıntılara, çevrenizdeki ulusların yağmasına, alayına uğramış, terk edilmiş kentlere şöyle diyor: 5Egemen RAB şöyle diyor: Yürekleri sevinç dolu, aşağılayarak otlaklarınızı yağmalamak için ülkeme sahip çıkan öteki uluslara, özellikle Edom'a karşı büyük bir kıskançlıkla konuştum.’ 6Bu nedenle İsrail ülkesi için peygamberlik et ve dağlara, tepelere, vadilere, derelere de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: Ulusların aşağılamasına hedef olduğunuz için öfkeyle, kıskançlıkla konuştum. 7Bu nedenle Egemen RAB şöyle diyor: Ant içiyorum ki, çevrenizdeki uluslar da aşağılanacaktır.
8“ ‘Ama siz, ey İsrail dağları, dal budak salacak ve halkım İsrail için ürün vereceksiniz. Çünkü halkım İsrail yakında yurduna dönecek. 9Sizi kayıracak, size yöneleceğim. İşlenecek, ekileceksiniz. 10Ülkenizde yaşayanların sayısını, evet, bütün İsrail halkının sayısını çoğaltacağım. Kentlerde insanlar yaşayacak, yıkıntılar onarılacak. 11Ülkenizdeki insan ve hayvan sayısını çoğaltacağım. Verimli olacak, çoğalacaklar. Geçmişte olduğu gibi ülkeniz insanlarla dolup taşacak. Sizi eskisinden daha verimli kılacağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız. 12Ülkenize insanların, halkım İsrail'in girmesini sağlayacağım. Sizi sahiplenecekler. Siz de onların mirası olacaksınız. Onları bir daha çocuklarından yoksun bırakmayacaksınız.
13“ ‘Egemen RAB şöyle diyor: Ey ülke, insanlar sana insan yiyen, ulusunu çocuksuz bırakan ülke diyorlar. 14Bundan böyle artık sen insan yemeyecek, ulusunu çocuksuz bırakmayacaksın. Egemen RAB böyle diyor. 15Artık ulusların aşağılamalarını size işittirmeyeceğim. Ulusların aşağılamasına uğramayacaksınız. Halkınızın bir daha tökezlemesine izin vermeyeceksiniz.’ Egemen RAB böyle diyor.”
16RAB bana şöyle seslendi: 17“İnsanoğlu, İsrail halkı kendi ülkesinde yaşarken tutumu ve davranışlarıyla ülkeyi kirletti. Onların davranışı benim gözümde âdet gören bir kadının kirliliği gibiydi. 18Bu yüzden öfkemi üzerlerine boşalttım. Çünkü ülkede kan döktüler, putlarıyla onu kirlettiler. 19Onları uluslara dağıttım, ülkelere yayıldılar. Onları tutumlarına ve davranışlarına göre yargıladım. 20Ulusların arasında her gittikleri yerde kutsal adımı kirlettiler. Çünkü onlar için, ‘Bu RAB'bin halkı, öyleyken ülkesinden çıkmak zorunda kaldı’ dendi. 21İsrail halkının gittiği uluslar arasında kirlettiği kutsal adımın onuru için kaygılandım.
22“Bu nedenle İsrail halkına de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: Ey İsrail halkı, sizin hatırınız için değil, gittiğiniz uluslar arasında kirlettiğiniz kutsal adımın hatırı için bunları yapacağım. 23Uluslar arasında kirlenen, onlar arasında kirlettiğiniz büyük adımın kutsallığını göstereceğim. Onların gözü önünde kutsallığımı sizin aracılığınızla kanıtladığımda, uluslar benim RAB olduğumu anlayacaklar. Egemen RAB böyle diyor.
24“ ‘Sizi uluslar arasından alacak, bütün ülkelerden toplayıp ülkenize geri getireceğim. 25Üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım. 26 Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. 27Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. 28Atalarınıza verdiğim ülkede yaşayacak, benim halkım olacaksınız, ben de sizin Tanrınız olacağım. 29Sizi bütün kirliliklerinizden kurtaracağım. Buğdaya seslenecek ve onu çoğaltacağım. Artık size kıtlık göndermeyeceğim. 30Ulusların arasında bir daha kıtlık utancı çekmemeniz için ağaçların meyvesini, tarlaların ürününü çoğaltacağım. 31O zaman kötü yollarınızı, kötü işlerinizi anımsayacaksınız. Günahlarınız, iğrenç uygulamalarınız yüzünden kendinizden tiksineceksiniz. 32Bunu sizin hatırınız için yapmadığımı iyi bilin. Egemen RAB böyle diyor. Davranışlarınızdan utanın, yüzünüz kızarsın, ey İsrail halkı!
33“ ‘Egemen RAB şöyle diyor: Sizi bütün günahlarınızdan arıttığım gün, kentlerinizde yaşamanızı sağlayacağım; yıkıntılar onarılacak. 34Gelip geçenlerin gözünde viran olan ülkenin toprakları işlenecek. 35Şöyle diyecekler: Viran olan bu ülke Aden bahçesi gibi oldu; yıkılıp yerle bir olmuş, kimsesiz kalmış kentler yeniden güçlendiriliyor, içinde oturuluyor. 36O zaman çevrenizde kalan uluslar yıkılanı yeniden yapanın, çıplak yerleri yeniden dikenin ben RAB olduğumu anlayacaklar. Bunu ben RAB söylüyorum ve dediğimi yapacağım.’
37“Egemen RAB şöyle diyor: İsrail halkının benden yine yardım dilemesini sağlayacak ve onlar için şunu yapacağım: Onları bir koyun sürüsü gibi çoğaltacağım. 38Bayramlarda Yeruşalim nasıl kurbanlık hayvanlarla doluyorsa, viran olmuş kentler de insan topluluklarıyla öyle dolup taşacak. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

36:2 eski tepeler Şeria Vadisi veAkdeniz kıyısı arasında kalan yüksek bölge, vaat edilmiş toprakların tam ortasındaydı.
36:5 Edom’a İsrailliler’e karşı beslediği ezeli düşmanlık yüzünden ayrıca belirtilir (bkz. 35. bölüm, özellikle Hez.35:2,Hez.35:5 ve ilgili notlar). büyük bir kıskançlıkla RAB ulusların alaycı sözlerinden hoşlanmaz, çünkü alay ederek yağmaladıkları bu yer,O’nun himayesi altındaki topraklardır.
36:8 dal budak salacak... ürün vereceksiniz Verimlilik (bkz. Hez.17:8,Hez.17:23), RAB’bin yeniden merhamet gösterdiğinin belirtisidir (bkz. Lev.26:3-5); Edom’un Lev.35:3,Lev.35:7,Lev.35:15’te söz edilen ıssızlığıyla tezat oluşturur.
36:9 Sizi kayıracak, size yöneleceğim Krş. Lev.26:9.
36:11 Verimli olacak, çoğalacaklar Tanrı’nın yaratılış sırasında (Yar.1:22,Yar.1:28; bkz. Hez.8:17; Hez.9:1,Hez.9:7) ve daha sonra halkıyla yaptığı antlaşmalarda verdiği kutsama vaadi (bkz. Yar.17:6; Yar.35:11; Yar.48:3-4; Çık.1:7). benim RAB olduğumu anlayacaksınız Bu ifade aracılığıyla Tanrı, halkını hem cezalandırdığı hem de sıkıntılardan kurtardığı zamanlarda kendisini daha iyi tanıyacaklarını söylemektedir (bkz. Hez.6:7’ye ait not).
36:12 Onları bir daha çocuklarından yoksun bırakmayacaksınız Buralarda artık putperest törenleri yapılmayacak ve çocuklar kurban edilmeyecektir (bkz. Hez.6:3 ve ilgili not).
36:1-15 Tanrı halkını azarlayıp hak ettikleri cezayı bildirdikten sonra (6-7. bölümler) bu sözlerini gerçekleştirmiştir, şimdi halkına bereket vaat ederek onları teselli etmektedir. 1-7. ayetlerde Tanrı’nın İsrail’i aşağılayan ulusları yargılayacağı, 5-15. ayetlerde ise ülkeyi tekrar gönence kavuşturacağı ilan edilir.
36:18 Çünkü ülkede kan döktüler, putlarıyla onu kirlettiler Bkz. Hez.22:3 ve ilgili not. putlarıyla Bkz. Hez.6:4’e ait not.
36:20 kutsal adımı kirlettiler İsrail halkı topraklarından sürgün edilince diğer uluslar RAB’bin kendi halkını korumaktan ve esirgemekten aciz olduğunu düşündüler (bkz. Hez.20:9 ve ilgili not; krş. Say.14:15-16; 2Kr.18:31-35; 2Kr.19:10-12).
36:22 sizin hatırınız için değil İsrailliler Tanrı’nın yakında göstereceği merhameti aslında hak etmemiştir (krş. Yas.9:4-6). kutsal adımın hatırı için Bu gerekçe 20. bölümde Tanrı’nın vereceği cezanın (bkz. Hez.20:9,Hez.20:14,Hez.20:22), burada ise göstereceği merhametin nedeni olarak verilir.
36:23 uluslar benim RAB olduğumu anlayacaklar Tanrı’nın yaptıklarının asıl amacıdır (bkz. Hez.6:7 ve ilgili not). Eski Ortadoğu’da ilah, ülke ve halkın bir bütün olduğuna inanılırdı; bu düşünceye göre, bunlardan biri murdar hale gelir veya mağlup edilirse, öbürleri de murdar hale gelmiş veya mağlup edilmiş sayılırdı.
36:25 Üzerinize temiz su dökeceğim Bkz. Çık.30:19-21; Lev.14:51; Say.19:18; krş. Zek.Say.13:1; İbr.10:22. putlarınızdan Bkz. Hez.6:4’e ait not. arındıracağım Bkz. Hez.36:33; Hez.37:23; Yer.33:8; krş. Mez.5:9 ve ilgili not.
36:26 yeni bir yürek Bkz. Hez.11:19; Hez.18:31’e ait notlar; krş. Yer.31:33-34. içinize yeni bir ruh koyacağım ‘Düşüncelerinizi ve yüreğinizi değiştireceğim’ anlamında. Bu ayette ve Hez.11:19’da Tanrı’nın bir değişim gerçekleştireceğini ilan ettiği, Hez.18:31’de ise halkı bu değişimi uygulamaya çağırdığı görülür (bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212). Tanrı, halkından beklediği şeyleri her zaman önce kendisi sağlamaktadır (krş. Flp.2:12-13; 2Pe.1:3-11).
36:27 Ruhumu Tanrı insana O’nun isteğini yapma gücü sağlayan en etkili armağanı, Kutsal Ruhu’nu bağışlar (bkz. Hez.11:19-20; Hez.37:14; Yşa.32:15; Yoe.2:28-29; krş. Mez.51:7-11 ve ilgili notlar; Rom.8:1-17; Gal.5:13-26).
36:28 halkım... Tanrınız Bkz. Hez.11:20 ve ilgili not.
36:29 bütün kirliliklerinizden Putperestlikten ve ahlâksal yozlaşmışlıktan (bkz. Hez.36:25; Hez.37:23).
36:31 anımsayacaksınız Krş. Hez.6:9; Hez.16:63; Hez.20:43; Mez.130:4.
36:32 Bunu sizin hatırınız için yapmadığımı iyi bilin Bkz. Hez.36:22’ye ait not.
36:36 uluslar... ben RAB olduğumu anlayacaklar Bkz. Hez.36:23’e ait not.
36:37 İsrail halkının benden yine yardım dilemesini sağlayacak Çünkü İsrail halkı artık suçlarından arındırılmıştır, halk Tanrı’ya dileklerini sunduğunda Tanrı onları yanıtlayacaktır (krş. Hez.14:3; Hez.20:3,Hez.20:31).
36:1-38 Bu ayetlerde uluslar arasında adı aşağılanan Tanrı’nın kendi halkını eski gönencine kavuşturarak kutsallığını ve kudretini nasıl göstereceği anlatılır: 1-15. ayetlerde Tanrı’nın artık viran olmuş ülkeyi (“İsrail dağlarını”) tekrar gönence kavuşturup kutsayarak İsrail’in utancını sileceğine ilişkin vaadi bildirilir; 16-38. ayetlerde ise Tanrı’nın dağılmış, murdarlaşmış ve kirlenmiş halkını tekrar bir araya getirip temizleyerek kutsallığını onlar aracılığıyla tekrar bütün uluslara göstereceğine ilişkin vaadi anlatılır (ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş