Yoel 2:28-29

28 “Ondan sonra bütün insanların üzerine
Ruhum'u dökeceğim.
Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar.
Yaşlılarınız düşler,
Gençleriniz görümler görecek.
29O günler kadın, erkek kullarınızın üzerine de Ruhum'u dökeceğim.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:28 Ondan sonra Vaat edilen yenilenme (Yoe.2:18-27) döneminden sonra, Mesih çağında (bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212). bütün insanların Böylece Musa’nın dileği gerçekleşecektir (bkz. Say.11:29 ve ilgili not). Petrus bu ayetteki “bütün insanlar” ve Say.2:32’deki “herkes” ifadelerini, Kutsal Ruh’a ve kurtuluşa kavuşacak olan (krş. Rom.11:11-24) öteki uluslardan halkları (“uzaktakilerin hepsi”, Elç.2:39; ayrıca bkz. Elç.2:17’ye ait not) tanımlamak için kullanır. Ruhum’u dökeceğim Bkz. Yoe.2:29; Yşa.32:15; Yşa.44:3; Hez.39:29 ve ilgili not; Zek.Hez.12:10-13:1. Peygamberlik kitaplarında “Kutsal Ruh’un İsrail’e verilmesi”yle ilgili ifadeler, İsrail halkının gönence kavuşturulmasının göstergesi olarak yer alır (bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212).
2:28-32 Yoel’in peygamberliği, öncelikle İsrail halkına ve İsa Mesih’in ikinci gelişine yöneliktir. Pentikost Günü’nde (Kutsal Ruh’un verilmesiyle) bu peygamberlik kısmen gerçekleşmiştir (bkz. ‘bütün uluslar’la ilgili vaat, Yar.12:1-3; Elç.2. bölüm).

Videolar

Yoel Girişi

Peygamber Yoel korkunç bir çekirge belasından ve İsrail'deki kuraklıktan söz etmektedir. Bu olayları Rab'bin gününün –adil iradesine karşı olanları cezalandıracağı zamanın– belirtisi olarak görmektedir. Rab'bin halkını eski haline döndürmek, kutsamak için verdiği sözü, tövbe etmeleri için yaptığı çağrıyı halka iletmektedir. Önemli bir nokta da Tanrı'nın Ruhu'nu kadın erkek, genç yaşlı herkese göndereceğine ilişkin verdiği sözdür.

Ana Hatlar:

1:1-2:17 Çekirge belası
2:18-27 Halkını eski gönencine kavuşturmak için Rab'bin verdiği söz
2:28-3:21 Rab'bin günü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş