Hezekiel 35

35
Edom Kınanıyor
1 RAB bana şöyle seslendi: 2“İnsanoğlu, yüzünü Seir Dağı'na çevir, ona karşı peygamberlik et. 3Ona de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: Ey Seir Dağı, sana karşıyım! Elimi sana karşı uzatacak, seni viran edip kimsesiz bırakacağım. 4Kentlerini yerle bir edeceğim, kimsesiz kalacaksın. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksın.
5“ ‘Madem İsrailliler'e hep kin besledin, yıkıma uğradıklarında, cezalandırılmalarının zamanı doruğa ulaştığında, onları kılıca teslim ettin, 6varlığım hakkı için diyor Egemen RAB, senin kanını akıtacağım, kan peşini bırakmayacak. Madem kan dökmekten nefret etmedin, kan peşini bırakmayacak. 7Seir Dağı'nı viran edip kimsesiz bırakacağım, oraya gidip geleni kesip atacağım. 8Dağlarını ölülerle dolduracağım; kılıçtan geçirilenler senin tepelerinde, vadilerinde, derelerinde düşüp ölecekler. 9Seni sonsuza dek viran edeceğim, kentlerinde kimse oturmayacak. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksın.
10“ ‘Siz, bu iki ulus, bu iki ülke bizim olacak, onları miras alacağız demiştiniz. Oysa RAB oralardadır. 11Bundan ötürü varlığım hakkı için diyor Egemen RAB, beslediğiniz kin yüzünden halkıma nasıl öfkeyle, kıskançlıkla davrandıysanız, ben de size öyle davranacağım. Sizi yargıladığım zaman onlara kendimi tanıtacağım. 12O zaman İsrail dağlarına sövgülerinizi duyduğumu anlayacaksınız. Şöyle demiştiniz: “Yerle bir oldular, yutalım diye bize verildiler.” 13Bana karşı böbürlendiğinizi, saygısızca konuştuğunuzu da duydum. 14Egemen RAB şöyle diyor: Bütün yeryüzü sevinirken, seni yerle bir edeceğim. 15İsrail halkının mirası yerle bir olduğunda nasıl sevindinse, ben de sana öyle davranacağım. Ey Seir Dağı, viran olacaksın; bütün Edom da viran olacak. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

35:2 Seir Dağı’na İsrail’in hem akrabası (Yakup ve Esav ikiz kardeşti, Yar.25:21-30) hem de ezeli düşmanı olan Edom’u temsil eder (Yar.35:15).
35:3 sana karşıyım Bkz. Hez.5:8’e ait not.
35:5 İsrailliler’e hep kin besledin Yakup’un Esav’ın kutsanma hakkı için İshak’ı aldatmasından başlayarak (Yar.27. bölüm ; bkz. Hez.35:41) süregelen bir durum (bkz. Say.20:14-21; 2Sa.8:13-14; 2Ta.20. bölüm). yıkıma uğradıklarında Edomlular İÖ 586’ da Yeruşalim’i yağmaladılar (bkz. Ova.11-14 ve ilgili notlar).
35:6 varlığım hakkı için Bkz. Hez.5:11’e ait not. kan peşini bırakmayacak Bkz. Yar.9:6 ve ilgili not.
35:10 bu iki ulus İsrailliler ile Yahudalılar. Oysa RAB oralardadır Bkz. Hez.48:35 ve ilgili not.
35:13 Bana karşı böbürlendiğinizi Krş. Ova.12; ayrıca Mez.35:26.
35:1-15 İsrail tekrar Tanrı’nın halkı olacak ve düşmanları da ortadan kalkacaktır; Edom bu düşmanları temsil eder (bkz. Hez.36:5). İsrail’in Edom’la geçmişe dayanan ilişkisi dikkate alındığında (bkz. Hez.35:2,Hez.35:5’e ait notlar), Yeruşalim’in yıkımından sonra Edomlular’ın Yahudalılar’a kötü muamele etmesi özellikle kınanmalıydı (bkz. Yşa.63:1-6 ve ilgili notlar;Amo.9:12; Ovadya: Giriş; Ova.8).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş