Hezekiel 13

13
Sahte Peygamberler Cezalandırılıyor
1RAB bana şöyle seslendi: 2“İnsanoğlu, peygamberlikte bulunan İsrail peygamberlerine karşı sen peygamberlik et. Kendiliğinden peygamberlik eden o peygamberlere de ki, ‘RAB'bin sözüne kulak verin! 3Egemen RAB şöyle diyor: Hiçbir görüm görmemiş ama kurdukları hayaller uyarınca davranan akılsız peygamberlerin vay başına! 4Ey İsrail, peygamberlerin yıkıntılar arasındaki çakallara benziyor. 5RAB'bin gününde İsrail halkının savaşta direnmesi için gidip duvardaki gedikleri onarmadınız. 6Onların görümleri uydurmadır. Yaptıkları yalan peygamberliklere RAB'bin sözüdür diyorlar. Oysa onları ben göndermedim. Yine de söylediklerinin yerine geleceğini umuyorlar. 7Ben söylemediğim halde, RAB'bin sözüdür diyorsunuz. Oysa gördüğünüz görümler uydurma, yaptığınız falcılık yalan değil mi?
8“ ‘Bu yüzden Egemen RAB şöyle diyor: Söylediğiniz boş sözler, gördüğünüz yalan görümlerden ötürü size karşıyım. Böyle diyor Egemen RAB. 9Elim uydurma görüm gören, yalan yere falcılık eden peygamberlere karşı olacak. Onlar halkımın topluluğunda bulunmayacak, İsrail halkının kütüğüne yazılmayacak, İsrail ülkesine girmeyecekler. O zaman benim Egemen RAB olduğumu anlayacaksınız.
10 “ ‘Esenlik yokken esenlik diyerek halkımı aldatıyorlar. Biri dayanıksız bir duvar yapınca, sahte peygamberler üzerine sıva vuruyorlar. 11Duvarı sıvayanlara de ki: Duvar yıkılacak; sağanak yağmur yağacak, ardından dolu yağdıracağım. Şiddetli bir rüzgar çıkıp duvara karşı esecek. 12Duvar çökünce size, nerede duvara vurduğunuz sıva demeyecekler mi?
13“ ‘Onun için Egemen RAB şöyle diyor: Öfkemden duvarı yerle bir etmek için şiddetli bir rüzgar göndereceğim; kızgınlığımdan sağanak yağmur ve dolu yağdıracağım. 14Sıva vurduğunuz duvarı yıkıp yerle bir edeceğim. Temeli açılıp ortaya çıkacak. Yıkılacak ve altında yok olacaksınız. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız. 15-16Böylece öfkemi duvarın ve duvara sıva vuranların üzerine boşaltacağım. Size duvar da duvara sıva vuran da Yeruşalim'de esenlik yokken esenlik görümleri gören İsrailli peygamberler de yok oldu diyeceğim. Egemen RAB böyle diyor.’ ”
17“Sen, ey insanoğlu, kendiliğinden peygamberlik eden halkının kızlarına yüzünü çevir. Onlara karşı peygamberlik et. 18De ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: İnsanları tuzağa düşürmek için herkese bilek bağı diken, her boyda baş örtüsü yapan kadınların vay başına! Kendi canınızı korurken halkımın canını mı tuzağa düşüreceksiniz? 19Birkaç avuç arpayla birkaç dilim ekmek için halkımın arasında beni küçük düşürdünüz. Yalana kulak veren halkıma yalan söyleyerek ölümü hak etmemiş canları öldürdünüz, ölümü hak etmiş canları yaşattınız.
20“ ‘Bundan ötürü Egemen RAB şöyle diyor: İnsanları kuş gibi tuzağa düşüren sihirli bilek bağlarınıza karşıyım. Onları bileklerinizden koparacağım. Kuş gibi tuzağa düşürdüğünüz insanları özgür kılacağım. 21Örtülerinizi yırtacak, halkımı elinizden kurtaracağım. Bir daha tuzağınıza düşmeyecekler. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız. 22Madem incitmek istemediğim doğru kişinin cesaretini yalanlarınızla kırdınız ve canını kurtarmak için kötü kişiyi kötü yolundan dönmemeye yüreklendirdiniz, 23bir daha uydurma görümler görmeyecek, falcılık etmeyeceksiniz. Halkımı elinizden kurtaracağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

13:2 İsrail peygamberlerine karşı Yeremya’nın Yeruşalim’deki sahte peygamberi kınaması gibi (Yer.23:9-40; 28. bölüm) şimdi de Hezekiel Babil’deki sahte peygamberlere karşı konuşacaktır. Kendiliğinden Krş. Yer.23:16,Yer.23:26-32.
13:4 çakallara Halkın ruhsal yoksunluğundan beslenen sahte peygamberler, sürü halinde dolaşan ve leşle beslenen bu hayvanlara benzetilmektedir. Sahte peygamberler yıkımı durdurmuyor, tersine onu yönlendiriyorlardı.
13:5 RAB’bin gününde Bkz. Hez.7:7’ye ait not. duvardaki gedikleri onarmadınız Eğer gerçekten peygamber olsalardı, halkın imansızlığının yarattığı “gediklerde” durur (bkz. Hez.22:30 ve ilgili not), halkı Tanrı’ya dönmeye çağırırlardı.
13:6 Onların görümleri uydurmadır Tanrı’dan vahiy aldıklarını iddia eden sahte peygamberler gerçekte yalnızca dinleyicilerinin hoşuna gidecek sözler söylüyorlardı (bkz. Yşa.30:10; Yer.23:9-17; 2Ti.Yer.4:3).
13:8 size karşıyım Bkz. Hez.5:8 ve ilgili not.
13:9 Onlar halkımın topluluğunda bulunmayacak, İsrail halkınınkütüğüne yazılmayacak, İsrail ülkesine girmeyecekler Bu üç ceza, sahte peygamberleri kesinlikle ve tamamen İsrail topluluğunun dışında bırakacaktır; onlar artık yabancı sayılacaklardır. İsrail halkının kütüğüne Bkz. Ezr.2:62.
13:10 Esenlik yokken Bkz. Yer.8:11 ve ilgili not. sıva Yalnızca Hezekiel’in kullandığı nadir bir sözcüktür. İbranice’de sıva, Yer.23:13’te “iğrençliği” ve Ağı.2:14’te “anlamsız” diye çevrilen sözcüklere benzer ve muhtemelen burada o sözcükleri çağrıştırmak için seçilir. Bütün bu ayetlerde sahte peygamberlerin bildirileri söz konusudur.
13:11 sağanak yağmur yağacak EskiAntlaşma’nın birçok ayetinde Tanrı’nın yargısını ifade etmek için kullanılan bir tasvirdir (bkz. örn. Mez.18:7-15; Mez.77:17-18; Mez.83:15; Yşa.28:17; Yşa.30:30; Yer.23:19; Yer.30:23).
13:17 peygamberlik eden halkının kızlarına Sürgünde sahte peygamberlik veya büyücülük yapan bazı kadınlardan söz edilmektedir.
13:18 bilek bağı Ne olduğu tam olarak bilinmese de bazı yorumculara göre, bu, kadınların sürgündeki halkı kendi iradelerine bağlı kılmak için kullandıkları bir takım büyülü muskalardır. Kutsal Kitap’ta bu tür uygulamalar yasaklanır (bkz. Yas.18:9-11 ve ilgili notlar).
13:19 Birkaç avuç arpayla Bu kadınların büyü yapmak için aldığı ücret (krş. Yer.6:13; Mik.3:5,Mik.3:11; Elç.8:9-24; Tit.1:11).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş