Hezekiel 33

33
Tanrı Hezekiel'i Bekçi Olarak Görevlendiriyor
1RAB bana şöyle seslendi: 2“İnsanoğlu, kendi halkına şöyle diyeceksin: ‘Bir ülkenin üzerine kılıç gönderdiğim, ülke halkı aralarından birini seçip bekçi atadığı, 3bekçi kılıcın ülkenin üzerine yaklaştığını görüp halkı uyarmak için boru çaldığı zaman; 4kim boru sesini işitip de uyarıyı dikkate almazsa, kılıç da gelip onu öldürürse, kanından kendisi sorumludur. 5Boru sesini duymuş, ama uyarıyı dikkate almamıştır; kanından kendisi sorumludur. Uyarıyı dikkate alsaydı, canını kurtaracaktı. 6Ne var ki, bekçi kılıcın ülkenin üzerine yaklaştığını görüp halkı uyarmak için boru çalmazsa, kılıç da gelip halktan birini öldürürse, o kişi kendi günahı içinde öldürülmüştür; kanından bekçiyi sorumlu tutacağım.’
7“İnsanoğlu, seni İsrail halkına bekçi atadım. Benden bir söz duyar duymaz onları benim yerime uyaracaksın. 8Kötü kişiye, ‘Ey kötü kişi, kesinlikle öleceksin’ dediğim zaman, onu uyarmaz, kötü yolundan döndürmek için konuşmazsan, o kişi günahı içinde ölecek; ama onun kanından seni sorumlu tutacağım. 9Ancak kötü kişiyi uyardığın halde yolundan dönmezse, o günahı içinde ölecek. Ama sen canını kurtarmış olacaksın.
10“İnsanoğlu, İsrail halkına de ki, ‘Siz şöyle diyorsunuz: İsyanlarımızla günahlarımız bizi çökertiyor, onlardan ötürü eriyip yok oluyoruz. Durum böyleyken nasıl yaşayabiliriz?’ 11Onlara de ki, ‘Varlığım hakkı için diyor Egemen RAB, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam, ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Dönün! Kötü yollarınızdan dönün! Niçin ölesiniz, ey İsrail halkı!’
12“Sen, ey insanoğlu, halkına de ki, ‘Doğru kişi Tanrı'ya başkaldırırsa, doğruluğu onu kurtarmaz. Kötü kişi kötülüğünden döndüğü zaman kötülüğü yıkımına neden olmaz. Doğru kişi Tanrı'ya başkaldırırsa, doğruluğu yaşamasını sağlamaz.’ 13Doğru kişi için, ‘Kesinlikle yaşayacak’ desem, ama o doğruluğuna güvenip de kötülük yapsa, yaptığı doğru işlerin hiçbiri anımsanmayacak. Yaptığı kötülükten ötürü ölecek. 14Kötü kişiye, ‘Kesinlikle öleceksin’ desem, ama o günahından dönüp adil ve doğru olanı yapsa, 15aldığı rehini geri verse, çaldığını ödese, yaşam veren kurallar uyarınca davranıp günah işlemese kesinlikle yaşayacak, ölmeyecektir. 16İşlediği günahlardan hiçbiri ona karşı anımsanmayacaktır, adil ve doğru olanı yapmıştır; kesinlikle yaşayacaktır.
17“Senin halkın, ‘Rab'bin yolu doğru değil’ diyor. Oysa doğru olmayan onların yolu. 18Doğru kişi doğruluğundan döner de kötülük yaparsa, yaptığı kötülüğün içinde ölecektir. 19Kötü kişi yaptığı kötülükten döner de adil ve doğru olanı yaparsa, yaptığı bu işlerle yaşayacaktır. 20Ey İsrail halkı, ‘Rab'bin yolu doğru değil’ diyorsun. Her birinizi kendi yoluna göre yargılayacağım.”
Yeruşalim'in Düşüşü Açıklanıyor
21 Sürgünlüğümüzün on ikinci yılı, onuncu ayın beşinci günü Yeruşalim'den kaçıp kurtulan biri yanıma gelip, “Kent düştü!” dedi. 22Akşam, Yeruşalim'den kaçıp kurtulan adam gelmeden önce, RAB'bin eli üzerimdeydi, konuşamıyordum. Sabah o yanıma gelmeden RAB dilimi çözdü. Dilim açıldı, artık konuşabilirdim.
23RAB bana şöyle seslendi: 24“İnsanoğlu, İsrail'in viran olmuş kentlerinde yaşayanlar, ‘İbrahim tek kişiyken ülkeyi miras almıştı. Oysa biz kalabalığız, ülke miras olarak bize verilmiştir’ diyorlar. 25Bu nedenle onlara de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: Eti kanıyla yiyor, putlarınıza bel bağlıyor, kan döküyorsunuz. Yine de ülkeyi miras almayı mı umuyorsunuz? 26Kılıcınıza güveniyor, iğrenç şeyler yapıyor, komşunuzun karısını kirletiyorsunuz. Yine de ülkeyi miras almayı mı umuyorsunuz?’
27“Onlara de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: Varlığım hakkı için, viran olmuş kentlerde yaşayanlar kılıçtan geçirilecek, kırda yaşayanları yem olarak yabanıl hayvanlara vereceğim, kalelerde, mağaralarda yaşayanlar salgın hastalıkla yok olacak. 28Ülkeyi ıssız, kimsesiz bırakacağım, övündükleri güç son bulacak. İsrail dağları ıssız kalacak, oradan kimse geçmeyecek. 29Yaptıkları iğrenç şeylerden ötürü ülkeyi ıssız, kimsesiz bıraktığım zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.’
30“Sen, ey insanoğlu, halkın duvar diplerinde, evlerin kapıları önünde senin hakkında konuşuyor. Birbirlerine, ‘Haydi, gidip RAB'den gelen sözün ne olduğunu duyalım’ diyorlar. 31Halk her zamanki gibi sana geliyor. Benim halkım olarak önünde oturuyor, sözlerini dinliyor, ama dediklerini yapmıyorlar. Ağızlarıyla istekli olduklarını açıklıyorlar, ama yürekleri haksız kazanç peşinde. 32Sen onlar için güzel sesle sevgi ezgileri okuyan, iyi çalgı çalan biri gibisin. Sözlerini dinliyor, ama dediklerini yapmıyorlar.
33“Bütün bunlar gerçekleşince –ki gerçekleşecek– aralarında bir peygamber bulunduğunu anlayacaklar.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

33:1 RAB bana şöyle seslendi Buradan itibaren Hezekiel RAB’bin vereceği cezayı değil, sağlayacağı esenliği bildirmeye başlar (bkz. Hez.33:21-22).
33:2 kılıç Krş. Hez.5:2 ve ilgili not. bekçi Bkz. Hez.3:16-19; Hez.3:17’ye ait not.
33:3 boru Koç boynuzundan yapılan (bkz. Yşu.6:4-5’e ait notlar), yaklaşmakta olan tehlikeyi (özellikle savaş zamanı) haber vermek (bkz. Neh.4:18-20; Yer.4:19; Amo.3:6) veya bazı dinsel törenlere halkı çağırmak için kullanılan bir tür çalgı aletidir.
33:4 kanından kendisi sorumludur Bkz. Hez.18:13’e ait not.
33:6 kanından Yani, canından veya yaşamından. Canlılara yaşam veren kandır (bkz. Yar.9:5; Yar.42:22; Lev.17:11 ve ilgili notlar).
33:10 İsyanlarımızla günahlarımız Sürgündekiler ilk defa günahlarının bilincinde olduklarını ifade eder. Daha önceden babalarını (Hez.18:2) ve hatta Tanrı’yı (Hez.18:19,Hez.18:25) suçluyorlardı.
33:11 Varlığım hakkı için Bkz. Hez.5:11’e ait not. kötü kişinin ölümünden sevinç duymam Bkz. Hez.18:21-29 ve ilgili notlar. Dönün! Bkz. Hez.14:6 ve ilgili not; Hez.18:30.
33:14 adil ve doğru olanı Bkz. Hez.18:5 ve Mez.119:121’e ait notlar.
33:15 aldığı rehini geri verse, çaldığını ödese Bkz. Hez.18:7’ye ait not. yaşam veren kurallar Bkz. Hez.20:11’e ait not. kesinlikle yaşayacak Bütün kısım Hez.33:10’da çaresizce sorulan soruya Hezekiel’in verdiği yanıttan oluşmaktadır.
33:17 Rab’bin yolu doğru değil Bkz. Hez.18:25’e ait not.
33:21 Sürgünlüğümüzün on ikinci yılı, onuncu ayın beşinci günü İÖ 8 Ocak 585 tarihine denk gelen bu ifade, Yeruşalim’deki tapınağın yakılıp yıkılmasından (bugünkü takvime göre İÖ 14 Ağustos 586; bkz. 2Kr.25:8) beş ay sonrasıdır. Yeruşalim ve Babil arasındaki yolculuk dört ay sürerdi (Ezr.7:9). kaçıp kurtulan biri Bkz. Hez.24:26’ya ait not. Kent düştü! RAB’bin Hezekiel Peygamber aracılığıyla bildirdiği sözler böylece gerçekleşmiş oldu. Bundan sonra Hezekiel’in yeni görevi, dağılmış bir koyun sürüsüne benzeyen İsrail halkını gütmek ve onları teselli etmektir.
33:22 artık konuşabilirdim Bkz. Hez.3:26 ve ilgili not; Hez.24:27 ve ilgili not.
33:24 viran olmuş kentlerinde yaşayanlar İÖ 586’ daki sürgün sırasında yurtlarında kalmış olan Yahudalılar. İbrahim tek kişiyken ülkeyi miras almıştı. Oysa biz kalabalığız Tövbe etmeyenlerin kibirli sözleri (bkz. Hez.11:15).
33:25 Eti kanıyla yiyor Tanrı Yahudiler’in kanlı et yemesini yasaklamıştı (bkz. Yar.9:4 ve ilgili not; ayrıca bkz. Lev.17:11,Lev.17:15’ e ait notlar). putlarınıza bel bağlıyor Bkz. Hez.33:26 ; Hez.18:6-8 ve ilgili not.
33:27 Varlığım hakkı için Bkz. Hez.5:11’e ait not. kılıçtan... yabanıl hayvanlara... salgın hastalıkla Krş. Hez.5:12; Hez.7:15; Hez.12:16; Hez.14:12-21; bkz. Hez.5:16-17’ye ait not.
33:31 önünde oturuyor İleri gelenlerin yaptığı gibi (Hez.8:1; Hez.14:1).
33:32 Sözlerini... yapmıyorlar Bkz. Yşa.29:13 ve ilgili not; Mat.21:28-32; krş. Yak.1:22-25.

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş