Hezekiel 24:27

27O gün dilin çözülecek, kaçıp kurtulanla konuşacak, bir daha suskun olmayacaksın. O gün onlar için bir belirti olacaksın. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

24:15-27 Tanrı’nın Yahuda’yı nasıl yargılayacağını anlatan bir dizi bildirinin ardından (Hez.13:1-24:14) Hezekiel’in karısının ölümünden sonraki eylemi sürgünlerin Yeruşalim’in yıkılışını nasıl karşılayacağını simgeler. Daha önce de onun simgesel eylemleri Yeruşalim halkının sürgün edilişini tasvir etmişti (bkz. Hez.12:1-28 ve ilgili not). Bu iki simgesel eylem Hezekiel’in bildirilerinin bu ikinci kısmı etrafında bir edebî çerçeve oluşturur.
24:27 dilin çözülecek Hez.3:26’ da Tanrı Hezekiel’in yargıdan başka bir şey konuşmasını engellemişti.Artık kâhinlik hizmetine ve Tanrı’yla İsrail halkı arasında aracılık görevine devam edecekti. Yalnızca yargı bildiren haberleri değil, umut dolu haberleri de duyuracaktı.

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş