Hezekiel 18

18
Kişisel Sorumluluk
1RAB bana şöyle seslendi:
2 “İsrail için, ‘Babalar koruk yedi,
Çocukların dişleri kamaştı’ diyorsunuz.
Bu deyişle ne demek istiyorsunuz?
3“Varlığım hakkı için diyor Egemen RAB, İsrail'de artık bu deyişi ağzınıza almayacaksınız. 4Her yaşayan can benimdir. Babanın canı da, çocuğun canı da benimdir. Ölecek olan, günah işleyen candır.
5“Diyelim ki, adil ve doğru olanı yapan doğru bir adam var.
6Dağlarda putlara sunulan kurbandan yemez,
İsrail halkının putlarına bel bağlamaz.
Komşusunun karısını kirletmez,
Âdet gören kadına yaklaşmaz.
7Kimseye haksızlık etmez,
Rehin olarak aldığını geri verir,
Soygunculuk etmez,
Aç olana ekmeğini verir,
Çıplağı giydirir.
8Faizle para vermez,
Aşırı kâr gütmez.
Elini kötülükten çeker,
İki kişi arasında doğrulukla yargılar.
9 Kurallarımı izler,
İlkelerimi özenle uygular.
İşte böyle biri doğru kişidir.
O yaşayacaktır. Egemen RAB böyle diyor.
10“Diyelim ki, bu adamın zorba, kan döken,
Kardeşine bunlardan birini yapan bir oğlu var.
11Babası bunlardan hiçbirini yapmazken,
Oğul dağlarda putlara sunulan kurbandan yer,
Komşusunun karısını kirletir.
12Düşküne, yoksula haksızlık eder,
Soygunculuk eder,
Rehini geri vermez.
Putlara bel bağlar,
İğrenç şeyler yapar.
13Faizle para verir, aşırı kâr güder.
Böyle biri yaşayacak mı?
Hayır, yaşamayacak!
Bütün bu iğrençlikleri yapmıştır, öldürülecektir.
Onun kanından kendisi sorumlu olacaktır.
14“Diyelim ki, bu oğulun da bir oğlu olur ve babasının işlediği bütün günahları görür,
Ama hiçbirini yapmaz;
15Dağlarda putlara sunulan kurbandan yemez,
İsrail halkının putlarına bel bağlamaz,
Komşusunun karısını kirletmez;
16Kimseye haksızlık etmez,
Rehin almaz,
Soygunculuk etmez,
Aç olana ekmeğini verir,
Çıplağı giydirir.
17Böyle biri elini kötülükten[a] çeker,
Faiz almaz, aşırı kâr gütmez,
Kurallarımı izler,
İlkelerimi uygularsa,
Babasının günahı yüzünden ölmeyecek,
Kesinlikle yaşayacaktır.
18Ama babası kendi günahı yüzünden ölecektir.
Çünkü zorbalık etti, kardeşini soydu,
Halkı arasında iyi olmayanı yaptı.
19“Ama siz, ‘Oğul neden babasının işlediği suçlardan sorumlu tutulmasın?’ dersiniz. Bu oğul adil ve doğru olanı yapmış, bütün kurallarımı dikkatle izlemiştir. Böyle biri kesinlikle yaşayacaktır. 20 Ölecek olan günah işleyen kişidir. Oğul babasının suçundan sorumlu tutulamaz, baba da oğlunun suçundan sorumlu tutulamaz. Doğru kişi doğruluğunun, kötü kişi kötülüğünün karşılığını alacaktır.
21“Kötü kişi işlediği bütün günahlardan döner, buyruklarıma uyar, adil ve doğru olanı yaparsa, kesinlikle yaşayacak, ölmeyecektir. 22İşlediği günahlardan hiçbiri ona karşı anılmayacaktır. Doğruluğu sayesinde yaşayacaktır. 23Ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam, ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Egemen RAB böyle diyor.
24“Doğru kişi doğruluğundan döner, günah işler, kötü kişinin yaptığı bütün iğrenç şeyleri yaparsa, yaşayacak mı? Onun yaptığı doğru işlerin hiçbiri anılmayacaktır. Sadakatsizliği yüzünden suçludur, günahları yüzünden ölecektir.
25“Siz yine de, ‘Rab'bin yolu doğru değil’ diyorsunuz. Ey İsrail halkı, dinle: Benim yolum mu doğru değil? Doğru olmayan sizin yollarınız değil mi? 26Doğru kişi doğruluğundan döner de kötülük yaparsa, bu yüzden ölecek. Evet, işlediği günah yüzünden ölecektir. 27Ama kötü kişi, yaptığı kötülükten döner, adil ve doğru olanı yaparsa, canını kurtaracaktır. 28Çünkü isyanlarının farkına varıyor ve onlardan dönüyor. Böyle biri kesinlikle yaşayacak, ölmeyecektir. 29Öyleyken, İsrail halkı, ‘Rab'bin yolu doğru değil’ diyor. Ey İsrail halkı, benim yollarım mı doğru değil? Doğru olmayan sizin yollarınız değil mi?
30“Bu yüzden, ey İsrail halkı, sizleri, her birinizi yolunuza göre yargılayacağım. Egemen RAB böyle diyor. Dönün! İsyanlarınızdan dönün! Günahın sizi yıkıma sürüklemesine izin vermeyin. 31İsyanlarınızı kendinizden uzaklaştırın. Yeni bir yürek, yeni bir ruh edinin. Neden öleceksin, ey İsrail halkı? 32Çünkü ben kimsenin ölümünden sevinç duymam. Egemen RAB böyle diyor. Öyleyse günahınızdan dönün de yaşayın!”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

18:2 Babalar koruk... kamaştı Halk kendini acındırmakta ve günahın hesabını soran Tanrı’nın adaletini alaya almaktadır (bkz. örn. Çık.20:5; 1Kr.14:14-16 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Çık.34:7; Yşa.5:1-7; Yer.1:15-16; Yer.5:1-17; Yer.17:1-4;Amo.2:4-16; Amo.5:12). dişleri kamaştı Bu ifade İbranice’de ‘körleşmiş’ (krş. Vai.10:10) veya ‘eskimiş’anlamına da gelir. Ekşi veya acı bir yiyeceğin ağızda bıraktığı hisse gönderme yapılmaktadır. diyorsunuz İsrailliler, atalarının işlediği günahlar yüzünden kendilerinin haksız yere cezalandırıldığını söylerken aynı günahları işlemeye devam etmekteydiler (bkz. Hez.18:14-17,Hez.18:27-28). Bu deyişle Yer.31:29’da bu deyişin ilk olarak Yeruşalim’de ortaya çıktığı belirtilir. Yeremya bu deyişin ortadan kalkacağını bildirir, Hezekiel de sonunun geldiğini söyler (Yer.18:3).
18:3 Varlığım hakkı için Bkz. Hez.5:11’e ait not.
18:4 can Beden ve ruh dâhil, insanın tümü. Ölecek olan, günah işleyen candır Hezekiel halen günah işlediklerini kabul etmeksizin kalıtımsal suçluluk öğretisini (muhtemelen Çık.20:5 ve Çık.34:7’nin yanlış anlaşılması sonucunda) yanlış yorumlayan halka karşı konuşur.
18:5 doğru bir adam Bkz. Mat.1:19’a ait not. Bu ifadeyi izleyen on beş eylemin bir bölümü törensel olsa da çoğu ahlâksal buyruklardır (bkz. Çık.20. bölüm; Yas.5. bölüm; krş. Mez.15:2-5; Mez.24:3-6; Yşa.33:15).
18:6 Dağlarda putlara sunulan kurbandan yemez Bkz. Hez.6:3; Hoş.4:13. putlarına Bkz. Hez.6:4’e ait not. Komşusunun karısını kirletmez Bkz. Çık.20:14; Lev.18:20; Lev.20:10; Yas.22:22. Âdet gören kadına yaklaşmaz Bkz. Lev.15:19-24; Lev.18:19; Lev.20:18.
18:7 Rehin olarak aldığını geri verir Bkz. Çık.22:26; Yas.24:12-13. Soygunculuk Bkz. Çık.20:15; Yas.5:19. Burada hırsızlıktan çok (bkz. Lev.6:2,Lev.6:4; Lev.19:13), zorbalıkla (“silahlı”) başkasının malını almak söz konusudur. Aç olana ekmeğini verir Bkz. Yas.15:7-11; krş. Mat.25:31-46.
18:8 Faizle para vermez Çık.22:25-27 ve Lev.25:35-37’de yasaklanır (ayrıca bkz. Hez.22:12).
18:9 Krş. Mez.15:5; Mez.24:4-5. O yaşayacaktır Bu ayetlerde günahlı davranışların sonucunda gelecek ölüm cezasından kurtulmaktan söz edilir (bkz. Hez.18:4). Eski Antlaşma’da “ölüm”, genelde vaat edilen topraklardan uzak, lanetlenmiş bir yaşamı (lanetlerden biri fiziksel ölümdür), “yaşam” da vaat edilen topraklarda kutsanmış bir yaşamı (genelde sonsuz yaşam söz konusu değildir) ifade eder.
18:13 Onun kanından kendisi sorumlu olacaktır Bkz. Lev.20:27.
18:17 Septuaginta’da “kötülükten” diye geçerken, Masoretik metinde “düşkünden” diye geçer.
18:20 Ölecek olan... karşılığını alacaktır Bkz. Yas.24:16.
18:21 Gerçek bir tövbe Tanrı’nın adaletinin yanı sıra merhametinin de bir göstergesi olarak günahlı kişinin kurtuluşuyla sonuçlanacaktır. Sürgündekiler, Tanrı’nın onları kutsaması için tövbe etmelerinin yeterli olduğunu bilmeliydi.
18:23 Ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam Tanrı burada adil olduğu kadar merhametli olduğunu açıklamaktadır; bu, sürgündeki halkın tam da duymaya ihtiyacı olan bir sözdür. Bazılarına göre Hezekiel Kitabı’ndaki en önemli bildiri budur.
18:25 ‘Rab’bin yolu doğru değil’ diyorsunuz Bu itiraz sürgündekilerin Tanrı’nın adaletini ve merhametini anlayamamalarından kaynaklanır. Benim yolum mu doğru değil? Bkz. Hez.33:17; krş. Yar.18:25; Yas.32:4; Yer.12:1.
18:30 Dönün! Tövbeye ikinci çağrı (bkz. Hez.14:6 ve ilgili not).
18:31 Yeni bir yürek, yeni bir ruh edinin Bkz. Hez.11:19 ve ilgili not; Hez.36:26; krş. Flp.2:12-13.

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş