Hezekiel 38

38
Gog Kınanıyor
1RAB bana şöyle seslendi: 2 “İnsanoğlu, yüzünü Magog ülkesinden Roş'un, Meşek'in, Tuval'ın önderi[a] Gog'a çevir, ona karşı peygamberlik et. 3De ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: Ey Roş'un, Meşek'in, Tuval'ın önderi Gog, sana karşıyım. 4Seni geldiğin yoldan geri çevirecek, çenelerine çengel takacağım. Seni ve bütün ordunu, atları, tam donanmış atlıları, küçük büyük kalkanlı, hepsi kılıç kullanan büyük kalabalığı dışarıya sürükleyeceğim. 5Onlarla birlikte hepsi kalkanlı, miğferli Persliler'i, Kûşlular'ı, Pûtlular'ı, 6Gomer'in bütün ordusunu, uzak kuzeydeki Beyttogarma'nın bütün ordusunu ve yanındaki birçok ulusu da sürükleyeceğim.
7“ ‘Hazır ol! Çevrende toplanmış büyük kalabalıkla birlikte hazırlan. Onları sen gözeteceksin. 8Uzun zaman sonra savaşa çağrılacaksın. Gelecek yıllarda, halkı birçok ulustan uzun zamandır ıssız kalmış İsrail dağlarında toplanmış, savaştan rahata kavuşmuş bir ülkeye saldıracaksın. Uluslar arasından çıkarılmış olan bu halk, şimdi güvenlik içinde yaşıyor. 9Sen, bütün askerlerin ve seninle olan birçok ulus çıkıp kasırga gibi geleceksiniz; ülkeyi kaplayan bulut gibi olacaksınız.
10“ ‘Egemen RAB şöyle diyor: O gün aklına bazı düşünceler gelecek, kötü düzenler tasarlayacaksın. 11Diyeceksin ki: Sursuz köyleri olan bir ülkeye saldıracak, esenlik ve güvenlik içinde yaşayan insanların üzerine yürüyeceğim. Bu köylerin tümü sursuz; kapıları da kapı sürgüleri de yok. 12Viran olmuş kentlerde yaşayan halkı soyup malını yağma edeceğim. Sürüsü, malı olan, dünyanın ortasında yaşayan bu ulusların arasından toplanmış halka karşı elimi uzatacağım. 13Saba, Dedan, Tarşiş tüccarları ve köyleri sana, Yağmalamak için mi geldin? Çapul malı toplamak, altın, gümüş taşımak, hayvan, mal götürmek, bol ganimet elde etmek için mi bu kalabalığı topladın? diyecek.’
14“Bu yüzden, ey insanoğlu, peygamberlik et ve Gog'a de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: O gün halkım İsrail güvenlik içinde yaşarken bunu farketmeyecek misin? 15Sen ve seninle birlikte birçok ulustan oluşan tümü ata binmiş büyük bir kalabalık, güçlü bir ordu uzak kuzeyden geleceksiniz. 16Ülkeyi kaplayan bir bulut gibi halkım İsrail'in üzerine yürüyeceksiniz. Son günlerde, ey Gog, seni ülkeme saldırtacağım. Öyle ki, ulusların gözü önünde kutsallığımı senin aracılığınla gösterdiğim zaman beni tanıyabilsinler.
17“ ‘Egemen RAB şöyle diyor: Eski günlerde kullarım İsrail peygamberleri aracılığıyla hakkında konuştuğum kişi değil misin sen? O dönemde seni onlara saldırtacağıma ilişkin yıllarca peygamberlik ettiler.
18“ ‘Gog İsrail ülkesine saldırdığı gün öfkem alevlenecek. Egemen RAB böyle diyor. 19Kıskançlığımla ve öfkemin şiddetiyle diyorum ki, o gün İsrail ülkesinde büyük bir yer sarsıntısı olacak. 20Denizdeki balıklar, gökteki kuşlar, kırdaki hayvanlar, yerde sürünen bütün yaratıklar ve dünyadaki bütün insanlar önümde titreyecekler. Dağlar yerle bir edilecek, kayalıklar ufalanacak, her duvar çökecek. 21Bütün dağlarımda Gog'a karşı kılıcı çağıracağım. Egemen RAB böyle diyor. Herkes birbirine kılıç çekecek. 22 Onu salgın hastalıkla, kanla cezalandıracağım; onun, ordusunun, ondan yana olan birçok ulusun üzerine sağanak yağmur, dolu, ateşli kükürt yağdıracağım. 23Böylece büyüklüğümü, kutsallığımı gösterecek, birçok ulusun gözünde kendimi tanıtacağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

38:2 İnsanoğlu Bkz. Hez.2:1’e ait not. Magog ülkesinden Yar.10:2 ve 1Ta.1:5’ten Magog’un Yafet’in oğullarından biri ve dolayısıyla bir halk adı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak ‘ma’ öneki “ülke” anlamına gelebildiğinden dolayı, Magog sözcüğü ile Batı Anadolu dolaylarında antik Lidya’da olduğu düşünülen “Gog ülkesi” de kastediliyor olabilir. Magog ile yedi müttefiki (bkz. Hez.38:2’de kuzeyden, Hez.38:5’te güneyden ve Hez.38:6’da bir kez daha kuzeyden), İsrail halkına her yönden saldıracak olan ulusları temsil ediyor olabilir. İsrail uzun süreden beri Hamî ve Samî halklarının husumetine uğramıştı. Burada söz edilen ittifaka Yafet kökenli halklar da dâhil olacak, hatta önderlik edecektir. Roş’un... önderi Roş, kesin olarak tanımlanamayan bir bölgedir. İskit oymakları ya da Asurlu bir halk olan Râşu olması olasıdır. Meşek’in, Tuval’ın Yafet’in oğullarının adlarıdır (bkz. Yar.10:2 ve ilgili not; 1Ta.1:5); muhtemelen Anadolu’nun doğusuna yerleşmişlerdi (krş. Hez.27:13; Hez.32:26). İsrail ülkesinin kuzeyindeki bu halklar ve bölgeler onların adını taşımaktaydı (krş. Hez.38:6,Hez.38:15; Hez.39:2). Gog’a Yalnızca 38-39. bölümlerde ve Va.20:8’de söz edilen bir önder ya da kraldır. Büyük olasılıkla Tanrı halkının gizemli ve henüz açığa çıkmamış bir düşmanını (Mesih Karşıtı’nı) temsil eder. Bazı yorumculara göre bu sözler, Lidya Kralı Gyges’le (yaklaşık İÖ 660) yerine gelmiştir.
38:2-3 Roş’un, Meşek’in, Tuval’ın önderi İbranice’den, “Meş ek’in Tuval’ın baş önderi” diye de çevrilebilir.
38:3 sana karşıyım Bkz. Hez.5:8’e ait not.
38:4 Seni geldiğin yoldan geri çevirecek Gerçekleşecek her şeyin Tanrı’nın kontrolünde olduğunu vurgular.
38:5 Persliler’i Her ikisi de güneyli halklar ve Mısır’ın müttefikleri olan Kûşlular ve Pûtlular’la birlikte anıldığından burada muhtemelen Persler’den değil, Mısır’ın güneyindeki Patros’tan söz edilmektedir (ayrıca bkz. Hez.27:10’a ait not). Kûşlular’ı Etiyopyalılar’ı. Pûtlular’ı Libyalılar’ı.
38:6 Gomer’in Gog’un kuzeyli müttefiklerinden (bkz. Hez.38:2’ye ait not) biri olup Yar.10:3 ve 1Ta.1:6’da Yafet’in oğullarından biri olarak tanımlanır. Bazı kaynaklara göre bu halkların kökeni Karadeniz’in kuzeyidir. Beyttogarma’nın Bkz. Hez.27:14’e ait not. Yar.10:3 ve 1Ta.1:6’da Togarma’nın, Gomer’in çocuklarından biri olduğu belirtilir.Anlaşılan, İsrail her yönden gelen düşmanlarla karşı karşı ya kalacaktır.
38:8 Uzun zaman sonra... Gelecek yıllarda İsrail halkının yenilenmesiyle ilgili olarak açıklanan (34-37. bölümlerde) tüm olayların gerçekleşmesinden sonra. Bazı yorumcular bu ifadeleri tarihi bir olayın anlatımı değil, ruhsal savaşın simgesel bir tasviri olarak görürler.
38:10 aklına bazı düşünceler gelecek Bkz. Hez.38:4; krş. Yas.31:3; Yşa.10:6-7.
38:11 Sursuz köyleri olan bir ülkeye Güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyulmayacak huzurlu bir barış ortamının hüküm süreceği gelecekteki bir dönemden söz edilir. Gerekli korumayı RAB sağlayacaktır (bkz. Zek.Hez.2:4-5).
38:12 dünyanın ortasında İsrailliler ülkelerini, uluslararası kuzey güney ticaret yolunun zorunlu güzergâhında bulunduğundan dolayı, dünyanın ruhsal ve coğrafi merkezi olarak görüyorlardı (bkz. Hez.5:5 ve ilgili not).
38:13 Bu halklar İsrail’le ticari ilişkiler içinde bulunduklarından Gog’un niyetini sorgulamaktadır. Saba Bkz. Hez.23:42’ye ait not; Hez.27:22; Yar.10:26-28 ve ilgili not; Eyü.6:18-19. Tarşiş’le birlikte bunların tümü ticaretle geçinen halklardı. Dedan Bkz. Hez.25:13’e ait not. Tarşiş Bkz. Hez.27:12’ye ait not.
38:17 hakkında konuştuğum kişi değil misin sen? Tanrı’ya ve O’nun halkına karşı birleşmiş ulusların cezalandırılmasıyla ilgili peygamberlik bildirileri söz konusudur.
38:20 Hayvanlar alemiyle ilgili bu dörtlü ayrım doğanın bütünlüğünü gösterir (bkz. Hez.1:5’e ait not; krş. Yar.9:2; 1Kr.4:33; Eyü.12:7-8).
38:21 Herkes birbirine kılıç çekecek İsrailliler’in düşmanları. Yehoşafat zamanında Yahuda’ya saldıran orduların yaptığı gibi, birbirlerine karşı cephe alacaklardır (krş. 2Ta.20:22-23).
38:1-39:29 İsrail’in gelecekte Davut soyunun yönetimi altında güçleneceği çağda gerçekleşecek büyük savaşta (37. bölüm), dünyanın güçlü ülkeleri bu yönetime son vermek için güçlerini birleştireceklerdir. Yeruşalim’e karşı toplanacak dev ordunun askerlerinin cesetleri vaat edilmiş topraklara serilecek ve bu topraklar düşman bölüklerine mezar olacaktır (krş. 39. bölüm). Bu savaşın sonucunda bütün uluslarla birlikte İsrail ulusu, RAB’bin (RAB’bin İbrahim, İshak ve Yakup’un soyundan çoğalttığı ulus olan) İsrail’le ilgili tasarısını devam ettirdiğini anlayacaktır. Bu savaşın tam olarak ne zaman gerçekleşeceği konusu tartışmalıdır. İki önemli görüş vardır: Mesih’in ikinci gelişinden önceki sıkıntı döneminin son aylarında veya bin yıllık egemenliğin sonunda (Va.20:8). Gog’a karşı üç bildiriden sonra (Va.38:1-13,Va.38:14-23; Va.39:1-16) büyük bir şölen betimlenir. Bu şölende düşman savaşçılar kurban edilen hayvanlara benzetilir (Va.39:17-20). Bu büyük savaş sayesinde bütün uluslar, Tanrı’nın kendi halkını korumaktan aciz olmadığını, İsrail’i sadakatsizliklerinden ötürü (Va.39:21-24) cezalandırıp sürgün ettiğini anlayacaktır.Ayrıca savaşın sonucunda, İsrail’in cezalandırılmasından sonra eski gönencine kavuşturulduğunu gören tüm uluslar, İsrail’in Tanrısı’nın gerçekten “Kutsal Olan” Tanrı olduğunu anlayacaklardır (Va.39:25-29).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş