Amos 9:12

12Öyle ki, Edomlular'ın sağ kalanlarını,
Bana ait olan bütün ulusları sahiplensinler.”
Bunu yapacak olan RAB böyle diyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:11-12 Bkz. Elç.15:15-18 ve ilgili notlar.
9:12 Edomlular’ın sağ kalanlarını İsrail’in düşmanlarından geriye kalanları temsil eder (bkz. Amo.1:11’e ait not). Bana ait olan bütün ulusları Kral Davut’un İsrail’i çevreleyen birçok ulus üzerinde hüküm sürdüğünü çağrıştıracak biçimde, Mesih’in ikinci geliş iyle başlayacak olan Mesih Kral’ın egemenliğinden söz edilmektedir. RAB’bin İbrahim ve Davut’la yaptığı antlaşmada verdiği vaatler gerçekleşecektir (bkz. Bilgi Kutusu:Tanrı’nın Egemenliği, s.1383). Mesih, Edom’un simgesel olarak temsil ettiği, eskiden düşman olan ulusları da yönetecektir (bkz. Yşa.34:5; Yoe.3:19 ve Ova.8’e ait notlar).

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş