Amos 8:11-12

11“İşte günler geliyor,
Ülkeye kıtlık göndereceğim”
Diyor Egemen RAB,
“Ekmek ya da su kıtlığı değil,
RAB'bin sözlerine susamışlık göndereceğim.
12RAB'bin sözünü bulmak için
İnsanlar denizden denize,
Kuzeyden doğuya dek dolaşacak,
Oraya buraya koşacak, ama bulamayacaklar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:11 İsrail halkı büyük sıkıntıların yaşandığı dönemlerde umut verici ve yol gösterici sözlerini duyabilmek için RAB’be yönelirdi (bkz. örn. 2Kr.19:1-4,2Kr.19:14-15; 2Kr.22:13-14; Yer.21:1-2) ; ancak yaklaş an yargı döneminde RAB bu beklentiye ürkütücü sessizliğiyle karşılık verecektir (bkz. Hez.7:26 ve ilgili not; Hez.20:1-3; Mik.3:4,Mik.3:7).

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş