Mezmurlar 19:10

10Onlara altından, bol miktarda saf altından çok istek duyulur,
Onlar baldan, süzme petek balından tatlıdır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.19 Tanrı’nın hem genel (bkz. Mez.19:1-6; Mez.29’a ait not) hem de özel vahyini (Mez.19:7-11) yücelten bir ilahi (bkz. Bilgi Kutusu: Vahiy, s.1653). Kapanış duası (Mez.19:12-14), Kutsal Yasa’nın sağlayamadığını dilemektedir: “bilerek işlenen günahlardan” korunma. 19. mezmur, RAB’bin huzuruna gireceklere, O’nun yaratılışta sergilenen görkeminin farkında ve O’na (ve sözüne) yürekten adanmış kişiler olmaları gerektiğini hatırlatır.
19:10-11 Davut, Tanrı’nın antlaşmasındaki vaat ve buyrukların yaşam için önemini ve değerini belirtmektedir (bkz. Yas.32:45-47).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş