Mezmurlar 137:7

7Yeruşalim'in düştüğü gün,
“Yıkın onu, yıkın temellerine kadar!”
Diyen Edomlular'ın tavrını anımsa, ya RAB.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.137 Babil sürgününden geri dönmüş, ancak yaşadığı olayların acı hatırasını yüreğinde taşıyan birinin kederli ezgisi. Siyon için söylenen sevgi dolu sözler, Mez.42-43, 46, 48, 84, 122 ve 126’yı andırır. Mezmurun on iki şiirsel dizesi, simetrik olarak dörder dizelik üç kıtaya ayrılır.
137:7-9 İsrailliler, RAB’bin gücüne güvenle, Edom ve Babil’in kötülüğü karşısında adaletin yerini bulmasını dilediler (bkz. Giriş; Mez.5:10’a ait not).
137:7 Yıkın onu ‘Soyun onu’ anlamına da gelir (bkz.Ağı.4:21). Edomlular’ın tavrını Yakup’un ağabeyi Esav’ın soyundan gelen Edomlular’ın İsrail’e uzun süren düşmanlığı, Edom’a yargı getirecektir (bkz. Yşa.63:1-4; Yer.49:7-22; Hez.25:8,Hez.25:12-14; 35; Ovadya Kitabı).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş