Süleyman'ın Özdeyişleri 15

15
1Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır,
Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir.
2Bilgenin dili bilgiyi iyi kullanır,
Akılsızın ağzındansa ahmaklık akar.
3RAB'bin gözü her yerde olanı görür,
Kötüleri de iyileri de gözler.
4Okşayıcı dil yaşam verir[a],
Çarpık dilse ruhu yaralar.
5Ahmak babasının uyarılarını küçümser,
İhtiyatlı kişi azara kulak verir.
6Doğru kişinin evi büyük hazine gibidir,
Kötünün geliriyse sıkıntı kaynağıdır.
7Bilgelerin dudakları bilgi yayar,
Ama akılsızların yüreği öyle değildir.
8RAB kötülerin kurbanından iğrenir,
Ama doğruların duası O'nu hoşnut eder.
9RAB kötü kişinin yolundan iğrenir,
Doğruluğun ardından gideni sever.
10Yoldan sapan şiddetle cezalandırılır
Ve azarlanmaktan nefret eden ölüme gider.
11RAB, ölüm ve yıkım diyarında olup biteni bilir,
Nerde kaldı ki insanın yüreği!
12Alaycı kişi azarlanmaktan hoşlanmaz,
Bilgelere gidip danışmaz.
13Mutlu yürek yüzü neşelendirir,
Acılı yürek ruhu ezer.
14Akıllı yürek bilgi arar,
Akılsızın ağzıysa ahmaklıkla beslenir.
15Mazlumun bütün günleri sıkıntı doludur,
Mutlu bir yürekse sahibine sürekli ziyafettir.
16Yoksul olup RAB'den korkmak,
Zengin olup kaygı içinde yaşamaktan yeğdir.
17Sevgi dolu bir ortamdaki sebze yemeği,
Nefret dolu bir ortamdaki besili danadan yeğdir.
18Huysuz kişi çekişme yaratır,
Sabırlı kişi kavgayı yatıştırır.
19Tembelin yolu dikenli çit gibidir,
Doğrunun yoluysa ana caddeye benzer.
20Bilge çocuk babasını sevindirir,
Akılsız çocuksa annesini küçümser.
21Sağduyudan yoksun kişi ahmaklığıyla sevinir,
Ama akıllı insan dürüst bir yaşam sürer.
22Karşılıklı danışılmazsa tasarılar boşa çıkar,
Danışmanların çokluğuyla başarıya ulaşılır.
23Uygun yanıt sahibini mutlu eder,
Yerinde söylenen söz ne güzeldir!
24Sağduyulu kişi yukarıya, yaşama giden yoldadır,
Bu da ölüler diyarına inmesini önler.
25RAB kibirlinin evini yıkar,
Dul kadının sınırını korur.
26RAB kötünün tasarılarından iğrenir,
Temiz düşüncelerden hoşnut kalır[b].
27Kazanca düşkün kişi kendi evine sıkıntı verir,
Rüşvetten nefret edense rahat yaşar.
28Doğru kişinin aklı yanıtını iyi tartar,
Kötünün ağzı kötülük saçar.
29RAB kötülerden uzak durur,
Oysa doğruların duasını duyar.
30Gülen gözler yüreği sevindirir,
İyi haber bedeni ferahlatır.
31Yaşam veren uyarıları dinleyen,
Bilgeler arasında konaklar.
32Terbiyeden kaçan kendine zarar verir,
Azara kulak verense sağduyu kazanır.
33RAB korkusu bilgelik öğretir,
Alçakgönüllülük de onurun önkoşuludur.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

15:1 Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır Krş. Hak.8:1-3; ayrıca krş. Özd.15:18; Vai.10:4. yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir Bkz. örn. 1Sa.25:10-13.
15:2 ahmaklık akar Bkz. Özd.15:7,Özd.15:28; Özd.12:23; Özd.13:16.
15:4 Okşayıcı dil yaşam verir Bkz. Özd.12:18’e ait not. yaşam verir İbranice’den birebir çevirisi: “yaşam ağacı”.
15:6 Bkz. Özd.10:2,Özd.10:16,Özd.10:22 ve ilgili notlar. büyük hazine Bkz. Özd.8:18,Özd.8:21; Özd.24:4; Zek.Özd.8:12 ve ilgili not; ayrıca bkz. Özd.3:10.
15:8 kötülerin kurbanından iğrenir Yüreği Tanrı’dan uzak olan birinin kurban sunmasının hiçbir yararı yoktur (bkz. Vai.5:1; ayrıca bkz. Özd.21:3; Yşa.1:11-15; Yer.6:20 ve ilgili notlar). doğruların duası Bkz. Özd.3:32.
15:9 Doğruluğun ardından gideni Bkz. Özd.21:21; 1Ti.6:11.
15:10 azarlanmaktan nefret eden ölüme gider Bkz. Özd.5:23.
15:11 ölüm ve yıkım Bkz. Özd.27:20; Eyü.26:6. RAB... olup biteni bilir Bkz. Mez.139:8; krş. 1Sa.16:7.
15:12 Bkz. Özd.1:30; Özd.10:8; Özd.13:1; Özd.17:10. Alaycı Bkz. Özd.1:22’ye ait not.
15:13 Krş. Özd.14:30.
15:15 bir ziyafettir Bayram günleri gibi sevinçli ve bereketli (bkz. Özd.15:13; Özd.14:30; krş. Lev.23:39-41).
15:16 RAB’den korkmak Bkz. Özd.1:7 ve ilgili not.
15:18 çekişme yaratır Bkz. Özd.6:14’e ait not. Sabırlı kişi Bkz. Özd.14:29; Özd.16:32; Özd.19:11; Yak.1:19.
15:19 Tembel, Tanrı’nın sağladığı bilgeliği benimsemediğinden, amaçlarını bir türlü gerçekleştiremez; doğru kişinin yoluysa hep açıktır.
15:20 Bkz. Özd.10:1 ve ilgili not.
15:21 Bkz. Özd.10:23.
15:23 Uygun yanıt Krş. Yşa.50:4; Yşa.24:26.
15:24 yukarıya Krş. Özd.15:19. ölüler diyarına Bkz. Özd.2:18.
15:25 Bkz. Özd.10:25; Özd.14:11. Dul kadının sınırını korur Kimsesizlerin en büyük yardımcısı RAB’dir.Arazi sınırlarını belirleyen sınır taşlarının yerini değiştirmek hırsızlıktı (bkz. Özd.22:28; Eyü.24:2; ayrıca bkz. Yas.19:14 ve ilgili not).
15:26 iğrenir Krş. Özd.15:8-9. Temiz Bkz. Özd.22:11; Mez.24:4 ve ilgili not. Temiz düşüncelerden hoşnut kalır İbranice’den, “Tatlı sözler temizdir” diye de çevrilebilir.
15:27 Kazanca düşkün kişi kendi evine sıkıntı verir Bkz. Özd.1:19; Özd.28:25; bkz. örn. Yşu.7:24 ve ilgili not. Rüşvetten nefret edense rahat yaşar Bkz. Özd.17:8 ve ilgili not; Özd.28:16.
15:28 yanıtını iyi tartar Krş. Özd.10:32; 1Pe.3:15. kötülük saçar Bkz. Özd.15:2; ayrıca bkz. Özd.15:7; Özd.12:23.
15:29 kötülerden uzak durur Bkz. Özd.1:28 ve ilgili not.
15:30 Gülen gözler yüreği sevindirir Krş. Özd.15:13; Özd.16:15; Eyü.29:24. İyi haber bedeni ferahlatır Bkz. Özd.3:8; ayrıca bkz. Flp.2:19.
15:31 Bkz. Özd.1:23; Özd.6:23 ve ilgili not.
15:32 Terbiyeden kaçan kendine zarar verir Bkz. Özd.1:7; Özd.1:12,Özd.1:23; Özd.8:36. Azara kulak verense Krş. Özd.15:5,Özd.15:31.
15:33 RAB korkusu Bkz. Özd.1:7’ye ait not. Alçakgönüllülük de onurun önkoşuludur Bkz. Özd.18:12; Özd.25:6-7; Mat.23:12; Luk.14:11 ve ilgili not; Luk.18:14; 1Pe.5:6. Bilgeliğe giden yol alçakgönüllülükten geçer (1Pe.11:2; 1Pe.13:10).

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş