Süleyman'ın Özdeyişleri 30

30
Agur'un Özdeyişleri
1Massalı Yake oğlu Agur'un sözleri:
Bu adam şöyle diyor:
“Yoruldum, ey Tanrım, yoruldum ve tükendim[a].
2Gerçekten ben insanların en cahiliyim,
Bende insan aklı yok.
3Bilgeliği öğrenmedim,
Kutsal Olan'a ilişkin bilgiden de yoksunum.
4Kim göklere çıkıp indi?
Kim yeli avuçlarında topladı?
Suları giysisiyle sarıp sarmalayan kim?
Kim belirledi dünyanın sınırlarını?
Adı nedir, oğlunun adı nedir, biliyorsan söyle!
5Tanrı'nın her sözü güvenilirdir,
O kendisine sığınan herkese kalkandır.
6O'nun sözüne bir şey katma,
Yoksa seni azarlar, yalancı çıkarsın.
7Ey Tanrı, iki şey diledim senden:
Ben ölmeden bunları esirgeme benden.
8Sahtekârlığı, yalanı benden uzak tut,
Bana ne yoksulluk ne de zenginlik ver;
Payıma düşen ekmeği ver, yeter.
9Yoksa bolluktan, ‘Kimmiş RAB?’ diye seni yadsır,
Ya da yoksulluktan çalar
Ve Tanrım'ın adını lekelemiş olurum.
10“Köleyi efendisine çekiştirme,
Yoksa sana lanet eder, sen de suçlu çıkarsın.
11Öyleleri var ki, babalarına lanet eder,
Annelerine değer vermezler.
12Öyleleri var ki, kendilerini tertemiz sanırlar,
Oysa kötülüklerinden arınmış değiller.
13Öyleleri var ki, kendilerinden üstün kimse yok sanır,
Herkese tepeden bakarlar.
14Öyleleri var ki, dişleri kılıç, çeneleri bıçaktır,
Mazlumlarla yoksulları yutup yeryüzünden yok ederler.
15Sülüğün iki kızı vardır, adları ‘Ver, ver’ dir.
Hiç doymayan üç şey,
‘Yeter’ demeyen dört şey vardır:
16Ölüler diyarı, kısır rahim,
Suya doymayan toprak ve ‘Yeter’ demeyen ateş.
17Babasıyla alay edenin, annesinin sözünü hor görenin
Gözünü vadideki kargalar oyacak;
O akbabalara yem olacak.
18Aklımın ermediği üç şey,
Anlamadığım dört şey var:
19Kartalın gökyüzünde,
Yılanın kayada,
Geminin denizde izlediği yol
Ve erkeğin genç kızla tuttuğu yol.
20Zina eden kadının yolu da şöyledir:
Yer, ağzını siler,
Sonra da, ‘Suç işlemedim’ der.
21Yeryüzü üç şeyin altında sarsılır;
Katlanamadığı dört şey vardır:
22Kölenin kral olması,
Budalanın doyması,
23Nefret edilen kadının evlenmesi
Ve hizmetçinin hanımının yerine geçmesi.
24“Dünyada dört küçük yaratık var ki,
Çok bilgece davranırlar:
25Karıncalar güçlü olmayan bir topluluktur,
Ama yiyeceklerini yazdan biriktirirler.
26Kaya tavşanları da güçsüz bir topluluktur,
Ama yuvalarını kaya kovuklarında yaparlar.
27Çekirgelerin kralı yoktur,
Ama bölük bölük ilerlerler.
28Kertenkele elle bile yakalanır,
Ama kral saraylarında bulunur.
29“Yürüyüşü gösterişli üç yaratık,
Davranışı gösterişli dört yaratık var:
30Hayvanların en güçlüsü olan
Ve hiçbir şeyin önünde pes etmeyen aslan,
31Tazı[b], teke
Ve ordusunun başındaki kral.
32“Eğer budala gibi kendini yücelttinse
Ya da kötülük tasarladınsa,
Dur ve düşün[c]!
33Çünkü nasıl sütü dövünce tereyağı,
Burnu sıkınca kan çıkarsa,
Öfkeyi kurcalayınca da kavga çıkar.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

30:1 Bu adam şöyle diyor: Yoruldum, ey Tanrım, yoruldum ve tükendim İbranice’den, “Bu adam İtiel’e, İtiel’e ve Ukkal’a şöyle diyor” diye de çevrilebilir. İtiel ve Ukkal, muhtemelen Agur’un öğrencileriydi. Massalı Yake oğluAgur’un Muhtemelen Eyüp ve arkadaşları gibi, İsrailoğulları’ndan olmayan bilge bir adamdı. MassalıAgur, İsmailoğulları’ndandı (krş. Yar.25:13-14). sözleri Bkz. Özd.22:17 ve ilgili not; Özd.24:23. Bu bölümde Agur’un on dört deyişine yer verilir.
30:2-4 Her şeyden üstün olan Tanrı önünde insanın sınırlılığını ve cahilliğini kabullenenAgur, kibirliliği reddeder ve bilginin Tanrı’ya saygıyla kendini gösterdiğini vurgular (krş. Özd.1:7).
30:3 Kutsal Olan’a ilişkin bilgiden Bkz. Özd.9:10 ve ilgili not.
30:4 Tanrı’nın Yaratıcı olarak büyüklüğünü ifade etmek için sorulmuş ve yanıtı belli olan sorular, Eyü.38:4-39:30 ve Yşa.40:12-31’de de görülür (bkz. ilgili notlar). yeli avuçlarında topladı? Krş. Mez.135:7. Suları giysisiyle sarıp sarmalayan Bkz. Eyü.26:8; Eyü.38:8-9. biliyorsan söyle Bkz. Eyü.31:3-5.
30:5 kendisine sığınan herkese Bkz. Özd.14:32; Özd.18:10. kalkandır Bkz. Özd.2:7; Mez.3:3’e ait not.
30:6 O’nun sözüne bir şey katma Bkz. Kutsal Kitap’a Giriş, s.ix; krş. Yas.4:2; ayrıca krş. Va.22:18-19 ve ilgili not.
30:7 iki şey Bu şekilde numaralandırma,Agur’un özdeyişlerinde görülen bir özelliktir (bkz. Özd.30:15,Özd.30:18,Özd.30:21,Özd.30:24,Özd.30:29).
30:9 Yoksa bolluktan... diye seni yadsır Krş. Yas.8:12-17; Yas.31:20.
30:10 sen de suçlu çıkarsın Suçlamalar asılsız olduğu için Tanrı haksız olanı yargılayacaktır (krş. Özd.26:2 ve ilgili not).
30:11 babalarına lanet ederler Krş. Özd.30:17; bkz. Özd.20:20 ve ilgili not.
30:12 kendilerini tertemiz sanırlar Bkz. Luk.18:11; krş. Yşa.65:5 ve ilgili not.
30:13 tepeden bakarlar Bkz. Özd.6:17’ye ait not; ayrıca bkz. Yşa.3:16.
30:14 dişleri kılıç, çeneleri bıçaktır Bkz. Eyü.29:17. Mazlumlarla yoksulları... yok eder Krş. Mez.14:4; Mik.3:2-3.
30:15,18,21,29 üç... dört Bkz. Özd.6:16’ya ait not.
30:15 Sülüğün iki kızı vardır Sülüğün “iki kızı” denmesinin nedeni, kanla beslenen bu parazitin, kurbanlarının kanını emmek için kullandığı iki uzvunun olmasıdır.
30:16 Ölüler diyarı Bkz. Yşa.5:14; Hab.2:5. kısır rahim Eski İsrail’de çocuğu olmayan bir kadın kimsesiz ve çoğunlukla çaresiz sayılırdı (krş. Yar.16:2 ve ilgili not; Yar.30:1; Rut.1:11-13,Rut.1:20-21; 1Sa.1:6,1Sa.1:10-11; 2Kr.4:14 ve ilgili not).
30:17 Babasıyla alay edenin, annesinin Krş. Özd.30:11; bkz. Özd.15:20 ; Özd.20:20 ve ilgili not. Gözünü Kibirli (bkz. Özd.30:13). kargalar oyacak... akbabalara yem olacak Gözün kaybedilmesi korkunç bir felaketti (bkz. Hak.16:21; 1Sa.11:2-3). Akbabalar genelde leşlerle beslendikleri için (bkz. Yer.7:33 ve ilgili not; Mat.24:28), bu sözler ailesini utandıran bir oğlun cesedinin gömülmeden açıkta kalacağı anlamına gelmektedir.
30:18-19 Bu dört “yolu” anlamak güçtür, çünkü bunların hiçbiri ardında kolayca fark edilebilecek izler bırakmaz.
30:19 Kartalın gökyüzünde Krş. Eyü.39:27; Yer.48:40; Yer.49:22. erkeğin genç kızla tuttuğu yol Muhtemelen kur yapmaya ve bunun sonucunda cinsel ilişkiye girilmesine yapılan bir göndermedir (bkz. 7. bölüm).
30:20 Zina eden kadının Bkz. Özd.2:16-17 ve ilgili not. Yer, ağzını siler Bkz. Özd.7:18; Özd.9:17’ye ait not.
30:23 Nefret edilen kadının evlenmesi Muhtemelen başka eşlere de sahip olan kocası tarafından sevilmeyen kadın (krş. Lea, Yar.29:31-32). hizmetçinin hanımının yerine geçmesi Muhtemelen evin hanımının tersine, çocuk doğurabildiği için (krş. Hacer ile Sara, Yar.16:1-6).
30:26 kaya tavşanları Bilimsel açıdan “kır sıçanı” olarak adlandırılan bu otobur hayvan tavşan büyüklüğünde olup kayalık tepelerde yaşar.
30:27 Çekirgelerin kralı yoktur Krş. karıncalar, Özd.6:6-7. bölük bölük ilerler Çekirgeler, Yoe.2:2-9’da güçlü bir ordu olarak tasvir edilmektedir (ayrıca bkz. Yoe.1:4).
30:31 Tazı İbranice’den, “horoz” veya “savaş atı” diye de çevrilebilir. İbranice sözcüğün tam olarak ne anlama geldiği bilinmemektedir. teke Tekeler, koyun sürülerine öncülük ederdi (bkz. Yer.50:8).
30:32 kendini yücelttinse Bkz. Özd.8:13; Özd.11:2; Özd.16:18. Kötülük tasarladınsa Krş. Özd.6:14; Özd.16:27. Dur ve düşün İbranice’den birebir çevirisi: “Elini ağzına koy.”.
30:33 dövünce... sıkınca... kurcalayınca Bkz. Giriş. Öfkeyi kurcalayınca da kavga çıkar Bkz. Özd.6:14; Özd.15:1’e ait notlar; ayrıca bkz. Özd.29:22.

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş