Süleyman'ın Özdeyişleri 6:12-15

12Ağzında yalanla dolaşan kişi,
Soysuz ve fesatçıdır.
13Göz kırpar, bir sürü ayak oyunu,
El kol hareketleri yapar,
14Ahlaksız yüreğinde kötülük tasarlar,
Çekişmeler yaratır durmadan.
15Bu yüzden ansızın yıkıma uğrayacak,
Birdenbire çaresizce yok olacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:12 soysuz Değersiz, kötü kişi anlamında (bkz. Yas.13:13’e ait not). ağzında yalan Bkz. Özd.2:12 ve ilgili not; Özd.19:28.
6:13 Göz kırpar Bkz. Özd.10:10; Özd.16:30.
6:14 kötülük tasarlar Bkz. Özd.6:18-19; Özd.3:29; Mik.2:1. Bu tür insanlar, iftiralar yoluyla kavgalara ve insan ilişkilerinin soğumasına yol açan bir güvensizlik ortamı yaratır (bkz. Özd.10:12; Özd.15:18; Özd.16:28; Özd.28:25; Özd.29:22).
6:15 ansızın yıkıma uğrayacak Tanrı’nın cezalandırdığının göstergesidir (bkz. Özd.1:26-27; Özd.24:22 ve ilgili notlar; Eyü.34:20). Birdenbire çaresizce yok olacak Başkaları için tasarladıkları kötülük kendi başlarına gelecek; hak ettikleri ölçüde cezalandırılacaklardır (krş. Özd.1:31’e ait not; Gal.6:7-8; ayrıca bkz. Özd.29:1 ve ilgili not).

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş