Süleyman'ın Özdeyişleri 7:25-27

25Sakın o kadına gönül vermeyin,
Onun yolundan gitmeyin.
26Yere serdiği bir sürü kurbanı var,
Öldürdüğü kişilerin sayısı pek çok.
27Ölüler diyarına giden yoldur onun evi,
Ölüm odalarına götürür.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:25 Onun yolundan Bkz. Özd.1:15.
7:26 bir sürü kurbanı Bkz. Özd.9:18; Özd.23:28; Yşa.5:14 ve ilgili not.
7:27 Ölüler diyarına giden yoldur Bkz. Özd.2:18 ve Özd.5:5’e ait notlar; ayrıca bkz. Özd.14:12; Özd.16:25; Mat.7:13; krş. 1Ko.6:9-10.

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş