Ağıtlar 2:1

2
2. Ağıt
1Rab öfkelenince Siyon kızını nasıl bulutla kapladı!
İsrail'in görkemini gökten yere fırlattı,
Öfkelendiği gün ayağının taburesini anımsamadı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-22 Yeruşalim burada İsrail ulusunu temsil ediyor.
2:1 Siyon kızını Bkz. Ağı.2:2,Ağı.2:4-5,Ağı.2:8,Ağı.2:10,Ağı.2:13,Ağı.2:15,Ağı.2:18; ayrıca bkz. 2Kr.19:21’a ait not. bulutla kapladı Yaklaşan felaketin belirtisi. İsrail’in görkemini... yere fırlattı Yeruşalim’in uğrayacağı yıkımın boyutlarını ifade eder. ayağının taburesini Bazı ayetlerde Antlaşma Sandığı’nı (bkz. 1Ta.28:2), bazılarında tapınağı, bazılarında da Siyon Dağı’nı (bkz. Mez.99:5 ve ilgili not; Mez.132:7) ifade eder.

Videolar

Ağıtlar Girişi

Ağıtlar Kitabı İ.Ö. 586'da Yeruşalim'in yıkılışı, sürgün ve bu yıkımın sonuçları üzerine yakılan beş ağıttan oluşmaktadır. Kitabın ilk dört bölümü akrostiş biçimde yazılmıştır. Ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar. Yalnız üçüncü bölümde üçer ayet aynı harfle başlıyor. Kitap genellikle yas niteliği taşımakla birlikte, geleceğe umut ve Tanrı'ya güven de görülmektedir. Ağıtlar, İ.Ö. 586 yılında İsrailliler'in yaşadığı ulusal felaketin anısına her yıl tutulan yas ve oruç günlerinde tapınmada Yahudiler'ce kullanılır.

Ana Hatlar:

1:1-22 Yeruşalim'in acıları
2:1-22 Yeruşalim'in cezası
3:1-66 Ceza ve umut
4:1-22 Yeruşalim'in viraneye dönmesi
5:1-22 Merhamet için edilen dua
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş