Ağıtlar 2:11

11Gözlerim tükenmekte ağlamaktan,
İçim kanıyor;
Halkımın yıkımından
Yüreğim sızlıyor,
Çünkü kent meydanlarında çocuklarla bebekler bayılmakta.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-22 Yeruşalim burada İsrail ulusunu temsil ediyor.
2:10-19 Bunlar, yas tutulduğunu belirten davranışlardır (bkz. Eyü.2:12-13; Mez.35:13-14).
2:11 ağlamaktan Bkz. Ağı.1:16’ya ait not. İçim kanıyor Krş. Ağı.1:20. halkımın Bkz. Ağı.3:48; Ağı.4:3,Ağı.4:6,Ağı.4:10; Yşa.22:4; Yer.8:11,Yer.8:21; krş. Yer.14:17.

Videolar

Ağıtlar Girişi

Ağıtlar Kitabı İ.Ö. 586'da Yeruşalim'in yıkılışı, sürgün ve bu yıkımın sonuçları üzerine yakılan beş ağıttan oluşmaktadır. Kitabın ilk dört bölümü akrostiş biçimde yazılmıştır. Ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar. Yalnız üçüncü bölümde üçer ayet aynı harfle başlıyor. Kitap genellikle yas niteliği taşımakla birlikte, geleceğe umut ve Tanrı'ya güven de görülmektedir. Ağıtlar, İ.Ö. 586 yılında İsrailliler'in yaşadığı ulusal felaketin anısına her yıl tutulan yas ve oruç günlerinde tapınmada Yahudiler'ce kullanılır.

Ana Hatlar:

1:1-22 Yeruşalim'in acıları
2:1-22 Yeruşalim'in cezası
3:1-66 Ceza ve umut
4:1-22 Yeruşalim'in viraneye dönmesi
5:1-22 Merhamet için edilen dua
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş