Ağıtlar 2:18-19

18Halk Rab'be yürekten feryat ediyor.
Ey Siyon kızının surları,
Gece gündüz gözyaşın sel gibi aksın!
Dinlenme, gözüne uyku girmesin!
19Kalk, gece her nöbet başında haykır,
Rab'bin huzurunda yüreğini su gibi dök!
Her sokak başında açlıktan bayılan çocuklarının başı için O'na ellerini aç.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-22 Yeruşalim burada İsrail ulusunu temsil ediyor.
2:10-19 Bunlar, yas tutulduğunu belirten davranışlardır (bkz. Eyü.2:12-13; Mez.35:13-14).
2:18 Bkz. Yer.14:17. Ey... surları Bkz. Yşa.14:31.
2:19 her nöbet başında Bkz. Mez.63:6; Luk.12:38. yüreğini sugibi dök! Bkz. Mez.62:8; ayrıca bkz. Yas.12:16,Yas.12:24; Yas.15:23; Mez.79:3; Hoş.5:10. açlıktan bayılan çocuklarının Bkz. Ağı.2:11-12. ellerini aç Duada (bkz. Mez.28:2 ve ilgili not; 1Ti.2:8).

Videolar

Ağıtlar Girişi

Ağıtlar Kitabı İ.Ö. 586'da Yeruşalim'in yıkılışı, sürgün ve bu yıkımın sonuçları üzerine yakılan beş ağıttan oluşmaktadır. Kitabın ilk dört bölümü akrostiş biçimde yazılmıştır. Ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar. Yalnız üçüncü bölümde üçer ayet aynı harfle başlıyor. Kitap genellikle yas niteliği taşımakla birlikte, geleceğe umut ve Tanrı'ya güven de görülmektedir. Ağıtlar, İ.Ö. 586 yılında İsrailliler'in yaşadığı ulusal felaketin anısına her yıl tutulan yas ve oruç günlerinde tapınmada Yahudiler'ce kullanılır.

Ana Hatlar:

1:1-22 Yeruşalim'in acıları
2:1-22 Yeruşalim'in cezası
3:1-66 Ceza ve umut
4:1-22 Yeruşalim'in viraneye dönmesi
5:1-22 Merhamet için edilen dua
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş