Ağıtlar 3:48

48Kırılan halkım yüzünden
Gözlerimden sel gibi yaşlar akıyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-66 Bu ağıt, 1. ve 2. bölümler gibi, alfabetik akrostiştir ve yirmi iki adet üçer dizeli birimlerden oluşur. Burada her birimin her dizesi aynı harfle başlar (bkz. Giriş). 1-18. ayetlerde yazarın Tanrı’nın yargısından ötürü yaşadığı yoğun acılardan, 19-30. ayetlerde benzetmeler aracılığıyla insanların Tanrı’nın yargısına alçakgönüllülükle boyun eğmesi gerektiğinden söz edilir. Bu ve sonraki ayetlerde, Tanrı bazen ulaşılamaz gibi görünse de, adaletinin, sevecenliğinin ve iyiliğinin hâlâ sürgün edilen halkın tek umudu olduğu üzerinde durulur.
3:48 Gözlerimden... yaşlar akıyor Bkz. Ağı.1:16’ya ait not.

Videolar

Ağıtlar Girişi

Ağıtlar Kitabı İ.Ö. 586'da Yeruşalim'in yıkılışı, sürgün ve bu yıkımın sonuçları üzerine yakılan beş ağıttan oluşmaktadır. Kitabın ilk dört bölümü akrostiş biçimde yazılmıştır. Ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar. Yalnız üçüncü bölümde üçer ayet aynı harfle başlıyor. Kitap genellikle yas niteliği taşımakla birlikte, geleceğe umut ve Tanrı'ya güven de görülmektedir. Ağıtlar, İ.Ö. 586 yılında İsrailliler'in yaşadığı ulusal felaketin anısına her yıl tutulan yas ve oruç günlerinde tapınmada Yahudiler'ce kullanılır.

Ana Hatlar:

1:1-22 Yeruşalim'in acıları
2:1-22 Yeruşalim'in cezası
3:1-66 Ceza ve umut
4:1-22 Yeruşalim'in viraneye dönmesi
5:1-22 Merhamet için edilen dua
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş