Ağıtlar 4:11

11RAB öfkesini boşalttı, kızgın öfkesini döktü,
Temellerini yiyip bitiren ateşi Siyon'un içinde tutuşturdu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1-22 1-10. ayetlerde kuşatmanın neden olduğu korkunç durum; 11-19. ayetlerde kentin alınması ve sürgündekilerin periş anlığı; 20. ayette Davut’un kurduğu krallığın bozguna uğratılması karşısında halkın yaşadığı şok ve dehşet anlatılır. “Sevinçli Edom” ile “perişan Siyon”un durumlarının gelecekte tersine döneceğini bildiren sözlerle ağıt sona erer (Ağı.4:21-22).
4:11 kızgın öfkesini Bkz. Ağı.1:12 ve ilgili not. yiyip bitiren ateşi... tutuşturdu Bkz. Yer.17:27 ve ilgili not.

Videolar

Ağıtlar Girişi

Ağıtlar Kitabı İ.Ö. 586'da Yeruşalim'in yıkılışı, sürgün ve bu yıkımın sonuçları üzerine yakılan beş ağıttan oluşmaktadır. Kitabın ilk dört bölümü akrostiş biçimde yazılmıştır. Ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar. Yalnız üçüncü bölümde üçer ayet aynı harfle başlıyor. Kitap genellikle yas niteliği taşımakla birlikte, geleceğe umut ve Tanrı'ya güven de görülmektedir. Ağıtlar, İ.Ö. 586 yılında İsrailliler'in yaşadığı ulusal felaketin anısına her yıl tutulan yas ve oruç günlerinde tapınmada Yahudiler'ce kullanılır.

Ana Hatlar:

1:1-22 Yeruşalim'in acıları
2:1-22 Yeruşalim'in cezası
3:1-66 Ceza ve umut
4:1-22 Yeruşalim'in viraneye dönmesi
5:1-22 Merhamet için edilen dua
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş