Ağıtlar 5

5
5. Ağıt
1Anımsa, ya RAB, başımıza geleni,
Bak da utancımızı gör.
2Mülkümüz yabancılara geçti,
Evlerimiz ellere.
3Öksüz kaldık, babasız,
Annelerimiz dul kadınlara döndü.
4Suyumuzu parayla içtik,
Odunumuzu parayla almak zorunda kaldık.
5Bizi kovalayanlar ensemizde,
Yorgun düştük, rahatımız yok.
6Ekmek için
Mısır'a, Asur'a el açtık.
7Atalarımız günah işledi,
Ama artık onlar yok;
Suçlarının cezasını biz yüklendik.
8Köleler üstümüzde saltanat sürüyor,
Bizi ellerinden kurtaracak kimse yok.
9Çöldeki kılıçlı haydutlar yüzünden
Ekmeğimizi canımız pahasına kazanıyoruz.
10Kıtlığın yakıcı sıcağından
Derimiz fırın gibi kızardı.
11Siyon'da kadınların,
Yahuda kentlerinde erden kızların ırzına geçtiler.
12Önderler ellerinden asıldı,
Yaşlılar saygı görmedi.
13Değirmen taşını gençler çevirdi,
Çocuklar odun yükü altında tökezledi.
14Yaşlılar kent kapısında oturmaz oldu,
Gençler saz çalmaz oldu.
15Yüreğimizin sevinci durdu,
Oyunumuz yasa döndü.
16Taç düştü başımızdan,
Vay başımıza!
Çünkü günah işledik.
17Bu yüzden yüreğimiz baygın,
Bunlardan ötürü gözlerimiz karardı.
18Viran olan Siyon Dağı'nın üstünde
Çakallar geziyor!
19 Ama sen, sonsuza dek tahtında oturursun, ya RAB,
Egemenliğin kuşaklar boyu sürer.
20Niçin bizi hep unutuyorsun,
Neden bizi uzun süre terk ediyorsun?
21Bizi kendine döndür, ya RAB, döneriz,
Eski günlerimizi geri ver.
22Bizi büsbütün attıysan,
Bize çok öfkelenmiş olmalısın.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-22 Bu ayetler kitabın ana temasını özetler: Sadık, adil ve sevecen Tanrı’nın mutlak yetkisi ve İsrail halkının ağır sıkıntıları. İsrail’in sıkıntılarının sona ermesi Tanrı’nın elindedir. Birinci çoğul kişi ekinin kullanılmasından, halkın ağzından konuşulduğu anlaşılmaktadır (Mez.44; 60; 74; 80 gibi). Yeruşalim’in düşüşünün ardından, ülkede yaşanan kargaşa döneminden söz edildiği izlenimi verir (bkz. Ağı.5:18; ayrıca bkz. Yer.40:7-41:45).
5:2 Mülkümüz Yahuda toprakları (bkz. Yer.2:7 ve ilgili not; Yer.3:18).
5:3 Öksüz kaldık... dul kadınlara döndü Bkz. Çık.22:21-27’ye ait notlar; Yşa.1:17.
5:4 Suyumuzu parayla içtik... Odunumuzu Krş. Yas.29:10-11; Yşu.9:21,Yşu.9:23,Yşu.9:27.
5:5 rahatımız yok Vaat edilen “rahat”tan yoksun kalmışlardır (bkz. Yas.3:20 ve ilgili not).
5:6 Mısır’a... Asur’a İsrail’in güvenliğini garantilemek amacıyla sık sık ittifak kurduğu, o çağlardaki en güçlü ülkelerden söz etmenin geleneksel biçimi. Bu uluslar Tanrı tarafından İsrailliler’i cezalandırma aracı olarak kullanılmışlardır; ancak Tanrı, lütufkâr tasarısına onları da dâhil etmiştir (bkz. Yşa.7:18; Yşa.11:16; Yşa.19:23-25; Yşa.52:4; Yer.2:18,Yer.2:36; ayrıca bkz. Hoş.7:11; Hoş.9:3; Hoş.11:5; Hoş.12:1 ve ilgili notlar; krş. Mik.7:12; Zek.Mik.10:10 ve ilgili not). Bu bağlamda ifade, ‘Doğu’dan Batı’ya kadar tüm uluslar’ anlamında olabilir.
5:7 Tüm Yahuda halkı Yeruşalim’in başına gelen felaketten sorumludur (bkz. Ağı.5:16; Yer.3:25; Yer.16:11-12; Yer.31:29-30; Hez.18:2-4; krş. Yşa.65:7).
5:8 Köleler Yeruşalim’de yönetimde olan Babilli görevlilerden söz ediliyor (bkz. Özd.30:21-22).
5:12 asıldı İnfazın ardından aşağılamak amacıyla yapılırdı (bkz. Yas.21:22-23’e ait notlar).
5:13 Değirmen taşını gençler çevirdi Genellikle kölelere, tutuklulara veya kadınlara yaptırılan bu işi gençlerin yapması, toplumsal düzenin ne kadar altüst olduğunu gösterir (bkz. Hak.9:53’e ait not; ayrıca bkz. Yşa.47:2).
5:14 kent kapısında Kent yönetimine ait mahkeme yeri (bkz. Yşu.20:4); aynı zamanda sohbet ve eğlence için toplanılan meydan (krş. Ağı.1:4).
5:16 Taç Yeruşalim’in sahip olduğu görkem ve onurun simgesi (bkz. Ağı.1:1; krş. Yşa.28:1,Yşa.28:3).
5:17 yüreğimiz baygın Bkz. Ağı.1:22’ye ait not. gözlerimiz karardı Bkz. Ağı.2:11; ayrıca bkz. Mez.6:7’ye ait not.
5:18 Çakallar Bkz. benzer tasvirler, Yşa.13:21-22; Yşa.34:11-15; Sef.2:13-15.
5:19 Krş. Mez.102:12 ve ilgili not; bkz. örn. övgüyle başlayan dualar, Mez.44:1-8; Mez.74:12-14; Mez.89:1-18.
5:20 Niçin... Neden... ? Bkz. Mez.6:3’e ait not.
5:21 Bizi kendine döndür RAB’be yeniden adanmak için edilen dua (bkz. 1Kr.8:33,1Kr.8:48; Neh.1:9; Yer.3:7,Yer.3:10; Hoş.7:10). döneriz Bkz. Yer.31:18; Yer.31:18-19’a ait not. geri ver Bkz. Mez.104:30.
5:22 Bkz. Yer.14:19.

Videolar

Ağıtlar Girişi

Ağıtlar Kitabı İ.Ö. 586'da Yeruşalim'in yıkılışı, sürgün ve bu yıkımın sonuçları üzerine yakılan beş ağıttan oluşmaktadır. Kitabın ilk dört bölümü akrostiş biçimde yazılmıştır. Ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar. Yalnız üçüncü bölümde üçer ayet aynı harfle başlıyor. Kitap genellikle yas niteliği taşımakla birlikte, geleceğe umut ve Tanrı'ya güven de görülmektedir. Ağıtlar, İ.Ö. 586 yılında İsrailliler'in yaşadığı ulusal felaketin anısına her yıl tutulan yas ve oruç günlerinde tapınmada Yahudiler'ce kullanılır.

Ana Hatlar:

1:1-22 Yeruşalim'in acıları
2:1-22 Yeruşalim'in cezası
3:1-66 Ceza ve umut
4:1-22 Yeruşalim'in viraneye dönmesi
5:1-22 Merhamet için edilen dua
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş