Ağıtlar 5:17

17Bu yüzden yüreğimiz baygın,
Bunlardan ötürü gözlerimiz karardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-22 Bu ayetler kitabın ana temasını özetler: Sadık, adil ve sevecen Tanrı’nın mutlak yetkisi ve İsrail halkının ağır sıkıntıları. İsrail’in sıkıntılarının sona ermesi Tanrı’nın elindedir. Birinci çoğul kişi ekinin kullanılmasından, halkın ağzından konuşulduğu anlaşılmaktadır (Mez.44; 60; 74; 80 gibi). Yeruşalim’in düşüşünün ardından, ülkede yaşanan kargaşa döneminden söz edildiği izlenimi verir (bkz. Ağı.5:18; ayrıca bkz. Yer.40:7-41:45).
5:17 yüreğimiz baygın Bkz. Ağı.1:22’ye ait not. gözlerimiz karardı Bkz. Ağı.2:11; ayrıca bkz. Mez.6:7’ye ait not.

Videolar

Ağıtlar Girişi

Ağıtlar Kitabı İ.Ö. 586'da Yeruşalim'in yıkılışı, sürgün ve bu yıkımın sonuçları üzerine yakılan beş ağıttan oluşmaktadır. Kitabın ilk dört bölümü akrostiş biçimde yazılmıştır. Ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar. Yalnız üçüncü bölümde üçer ayet aynı harfle başlıyor. Kitap genellikle yas niteliği taşımakla birlikte, geleceğe umut ve Tanrı'ya güven de görülmektedir. Ağıtlar, İ.Ö. 586 yılında İsrailliler'in yaşadığı ulusal felaketin anısına her yıl tutulan yas ve oruç günlerinde tapınmada Yahudiler'ce kullanılır.

Ana Hatlar:

1:1-22 Yeruşalim'in acıları
2:1-22 Yeruşalim'in cezası
3:1-66 Ceza ve umut
4:1-22 Yeruşalim'in viraneye dönmesi
5:1-22 Merhamet için edilen dua
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş