Yeşu 22:22

22“Tanrıların Tanrısı RAB, tanrıların Tanrısı RAB her şeyi biliyor; İsrail de bilecek. Eğer yaptığımızı, RAB'be isyan etmek ya da O'na ihanet etmek için yaptıysak, ya RAB, bugün bizi esirgeme!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

22:1-34 Şeria Irmağı’nın doğusunda yerleşip Kenan topraklarının fethine katkıda bulunmak üzere savaşa katılan oymaklar (bkz. Yşu.4:13’e ait not), gösterdikleri sadakat nedeniyle Yeşu tarafından övgülerle kendi topraklarına uğurlanır. Ancak, dönüş yolunda yaptıkları “Tanık sunağı”nın öbür İsrail oymakları tarafından yanlış anlamayla kınanmasından ötürü cezalandırılmanın eşiğinden dönerler (bkz. Yşu.22:26-27,Yşu.22:34).
22:22 Tanrıların Tanrısı RAB Kutsal adların tekrarlanmasıyla, söz konusu olan eylemin içerebileceği herhangi bir kötülüğe ş iddetle karşı olunduğu belirtilmekteydi.

Videolar

Yeşu Girişi

Bu kitap Musa'nın yerine geçen Yeşu'nun önderliğinde çoğu Kenan topraklarının İsrailliler tarafından ele geçirilişinin tarihidir. Kitapta sözü edilen önemli olaylar arasında Şeria Irmağı'nın geçilmesi, Eriha'nın düşüşü, Ay Kenti'nin ele geçirilmesi, Tanrı ile İsrail arasındaki antlaşmanın yenilenmesi sayılabilir.

Kitabın iyi bilinen ayetlerinden biri 24:15'tir. Yeşu bu ayette şöyle diyor: "Kime kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz."

Ana Hatlar:

1:1-12:24 Kenan topraklarının ele geçirilmesi
13:1-21:45 Toprakların bölüştürülmesi
a.13:1-33 Şeria Irmağı'nın doğusundaki topraklar
b.14:1-19:51 Şeria Irmağı'nın batısındaki topraklar
c.20:1-9 Sığınak kentler
ç.21:1-45 Levililer'e ayrılan kentler
22:1-34 Doğuda yerleşen oymakların kendi topraklarına dönmesi
23:1-16 Yeşu'nun veda konuşması
24:1-33 Antlaşmanın Şekem'de yenilenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş