Yeşu 7:14

14Sabah olunca oymak oymak dizilip sırayla öne çıkacaksınız. RAB'bin belirleyeceği oymak, boy boy öne çıkacak. RAB'bin belirleyeceği boy, aile aile öne çıkacak. Yine RAB'bin belirleyeceği ailenin erkekleri teker teker öne çıkacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1-26 Akan’ın öyküsü Rahav’ın öyküsüyle tam bir karşıtlık sergiler. Kenanlı bir fahişe olan Rahav, RAB’be iman ettiği için RAB’bin halkı arasına kabul edilir (bkz. Yşu.2:1-24’e ait not). Bir İsrailli (üstelik Yahuda oymağından) olanAkan ise RAB’be ihanet ettiği için RAB’bin halkı arasından atılır. Bu ayrıca, RAB’bin antlaşma yaptığı ve O’na hizmet eden topluluğun tek bir adamın günahından nasıl olumsuz biçimde etkilendiğinin öyküsüdür (bkz. Yşu.7:1,Yşu.7:11; Yşu.22:20).
7:14 RAB’bin belirleyeceği oymak Muhtemelen Urim ve Tummim aracılığıyla (bkz. Çık.28:30’a ait not; ayrıca bkz. 1Sa.14:41’e ait not).

Videolar

Yeşu Girişi

Bu kitap Musa'nın yerine geçen Yeşu'nun önderliğinde çoğu Kenan topraklarının İsrailliler tarafından ele geçirilişinin tarihidir. Kitapta sözü edilen önemli olaylar arasında Şeria Irmağı'nın geçilmesi, Eriha'nın düşüşü, Ay Kenti'nin ele geçirilmesi, Tanrı ile İsrail arasındaki antlaşmanın yenilenmesi sayılabilir.

Kitabın iyi bilinen ayetlerinden biri 24:15'tir. Yeşu bu ayette şöyle diyor: "Kime kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz."

Ana Hatlar:

1:1-12:24 Kenan topraklarının ele geçirilmesi
13:1-21:45 Toprakların bölüştürülmesi
a.13:1-33 Şeria Irmağı'nın doğusundaki topraklar
b.14:1-19:51 Şeria Irmağı'nın batısındaki topraklar
c.20:1-9 Sığınak kentler
ç.21:1-45 Levililer'e ayrılan kentler
22:1-34 Doğuda yerleşen oymakların kendi topraklarına dönmesi
23:1-16 Yeşu'nun veda konuşması
24:1-33 Antlaşmanın Şekem'de yenilenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş