Yeşu 24:32

32 İsrailliler Mısır'dan çıkarken Yusuf'un kemiklerini de yanlarında getirmişlerdi. Bunları Yakup'un Şekem'deki tarlasına gömdüler. Yakup bu tarlayı Şekem'in babası Hamor'un torunlarından yüz parça gümüşe[a] satın almıştı. Burası Yusuf soyundan gelenlerin mülkü oldu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

24:1-33 Yeşu, İsrail halkını, Tanrı’nın kendileriyle yaptığı antlaşmaya olan bağlılıklarını yinelemeleri için Şekem’de bir kez daha bir araya getirdi (bkz. Yşu.8:30-35). RAB’bin hizmetkârı olarak bu, onun son göreviydi; böylece ölümünden önce halkı antlaşmayı yinelemeye çağıran Musa’yı örnek aldı.
24:29-33 Üç cenazeden söz edilir. Eskilerin anayurtlarında gömülmek için duydukları büyük arzu dikkate alınırsa, buradaki ifadeler sadece öykünün sonunu ve bir çağın kapanışını değil, RAB’bin antlaşma vaatlerini yerine getirerek İsrailliler’i vaat edilmiş anayurtlarına yerleştirdiği gerçeğini yansıtmaktadır.
24:32 Yusuf’un kemiklerini Kemiklerin Şekem’e getirilmesi, sadece Yakup’un Hamor’dan aldığı küçük bir toprak parçası yüzünden değil (Yar.33:19), ayrıca Şekem Kenti’nin Yusuf’un iki oğlu Efrayim ve Manaşşe oymaklarının merkezi olması bakımından önemlidir. Bunlara ek olarak, kemiklerin buraya gömülmesiyle Yusuf’a ölüm döşeğinde verilen söz de yerine getirilmiş olur (Yar.50:25; Çık.13:19). yüz parça gümüşe İbranice’den birebir çevirisi: “yüz kesitaya”. Kesita, ağırlığı ve değeri bilinmeyen bir para birimidir.

Videolar

Yeşu Girişi

Bu kitap Musa'nın yerine geçen Yeşu'nun önderliğinde çoğu Kenan topraklarının İsrailliler tarafından ele geçirilişinin tarihidir. Kitapta sözü edilen önemli olaylar arasında Şeria Irmağı'nın geçilmesi, Eriha'nın düşüşü, Ay Kenti'nin ele geçirilmesi, Tanrı ile İsrail arasındaki antlaşmanın yenilenmesi sayılabilir.

Kitabın iyi bilinen ayetlerinden biri 24:15'tir. Yeşu bu ayette şöyle diyor: "Kime kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz."

Ana Hatlar:

1:1-12:24 Kenan topraklarının ele geçirilmesi
13:1-21:45 Toprakların bölüştürülmesi
a.13:1-33 Şeria Irmağı'nın doğusundaki topraklar
b.14:1-19:51 Şeria Irmağı'nın batısındaki topraklar
c.20:1-9 Sığınak kentler
ç.21:1-45 Levililer'e ayrılan kentler
22:1-34 Doğuda yerleşen oymakların kendi topraklarına dönmesi
23:1-16 Yeşu'nun veda konuşması
24:1-33 Antlaşmanın Şekem'de yenilenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş