Süleyman'ın Özdeyişleri 17

17
1Huzur içinde kuru bir lokma,
Kavga ve ziyafet dolu evden iyidir.
2Sağduyulu köle,
Ailesini utanca sokan oğula egemen olur
Ve kardeşlerle birlikte mirastan pay alır.
3Altın ocakta, gümüş potada arıtılır,
Yüreği arıtansa RAB'dir.
4Kötü kişi fesat yüklü dudakları dinler,
Yalancı da yıkıcı dile kulak verir.
5Yoksulla alay eden, onu yaratanı hor görür.
Felakete sevinen cezasız kalmaz.
6Torunlar yaşlıların tacıdır,
Çocukların övüncü anne babalarıdır.
7Kurumlu sözler ahmağa nasıl yakışmazsa,
Soyluya da yalancı dudaklar hiç yakışmaz.
8Sahibinin gözünde rüşvet bir tılsımdır.
Ne yapsa başarılı olur.
9Sevgi isteyen kişi suçları bağışlar,
Olayı diline dolayansa can dostları ayırır.
10Akıllı kişiyi azarlamak,
Akılsıza yüz darbe vurmaktan etkilidir.
11Kötü kişi ancak başkaldırmaya eğilimlidir,
Ona gönderilecek ulak acımasız olacaktır.
12Azgınlığı üstünde bir akılsızla karşılaşmak,
Yavrularından edilmiş dişi ayıyla karşılaşmaktan beterdir.
13İyiliğin karşılığını kötülükle ödeyenin
Evinden kötülük eksik olmaz.
14Kavganın başlangıcı su sızıntısına benzer,
Bir patlamaya yol açmadan çekişmeyi bırak.
15Kötüyü aklayan da, doğruyu mahkûm eden de
RAB'bi tiksindirir.
16Akılsız biri bilgelik satın almak için niye para harcasın?
Zaten sağduyudan yoksun!
17Dost her zaman sever,
Kardeş sıkıntılı günde belli olur.
18Sağduyudan yoksun kişi el sıkışıp
Başkasına kefil olur.
19Başkaldırıyı seven kavgayı sever,
Kapısını yüksek yapan yıkımına davetiye çıkarır.
20Sapık yürekli kişi iyilik beklememeli.
Diliyle aldatan da belaya düşer.
21Akılsız kendisini doğurana derttir,
Ahmağın babası sevinç nedir bilmez.
22İç ferahlığı sağlık getirir,
Ezik ruh ise bedeni yıpratır.
23Kötü kişi adaleti saptırmak için
Gizlice rüşvet alır.
24Akıllı kişi gözünü bilgelikten ayırmaz,
Akılsızın gözüyse hep sağda soldadır.
25Akılsız çocuk babasına üzüntü,
Annesine acı verir.
26Ne suçsuza ceza kesmek iyidir,
Ne de görevliyi dürüst davrandığı için dövmek...
27Bilgili kişi az konuşur,
Akıllı kişi sakin ruhludur.
28Çenesini tutup susan ahmak bile
Bilge ve akıllı sayılır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

17:3 ocakta... potada Bkz. Mez.12:6 ve ilgili not.
17:5 Bkz. Özd.14:31 ve ilgili not. Felakete sevinen Bkz. Hez.35:12, 15; Özd.24:17.
17:6 Krş. Özd.16:31. Kişinin torunlarını görecek kadar yaşaması büyük bir bereket sayılırdı (bkz. Mez.128:5-6).
17:8 rüşvet bir tılsımdır İnsan düşüncesini yansıtan bir yorumdur (bkz. Giriş; Özd.18:16; Özd.21:14; Vai.10:19). Rüşvet dâhil herhangi bir şeyin günahlı dünyada faydalı olması onun Tanrı tarafından kabul edilebilir olduğunu göstermez, kişiyi aklamaz (bkz. Özd.17:23; Özd.15:27; Özd.28:16; Çık.23:8; Yas.16:19; 1Sa.12:3; Vai.7:7; Yşa.1:23; Amo.5:12; 1Ti.6:10).
17:9 Sevgi isteyen kişi suçları bağışlar Bkz. Özd.10:12 ve ilgili not.
17:10 Akıllı kişiyi azarlamak Bkz. Özd.9:8-9. Akılsıza yüz darbe vurmaktan Krş. Özd.10:13; Özd.19:25,Özd.19:29; Özd.26:3; Yas.25:2-3.
17:11 ulak acımasız olacaktır Bkz. Özd.16:14; 1Kr.2:25,1Kr.2:29,1Kr.2:46; krş. 2Sa.20:1-22.
17:12 Yavrularından edilmiş dişi ayıyla Bkz. 2Sa.17:8; Hoş.13:8; krş. Özd.29:9.
17:13 Krş. Naval, 1Sa.25:21; ayrıca bkz. Mez.109:5; Yer.18:20-23; Rom.12:17-21.
17:15 Kötüyü aklayan Örn. rüşvet karşılığında, Özd.17:8; Özd.24:24.
17:17 Bkz. Özd.18:24; Lev.19:18 ve ilgili not; Rut.1:16; 1Ko.13:4-7.
17:18 Bkz. Özd.6:1 ve ilgili not.
17:19 Kapısını yüksek yapan Gururun göstergesi (bkz. Özd.16:18).
17:21 Bkz. Özd.17:25; Özd.19:13.
17:22 İç ferahlığı Bkz. Özd.14:30; Özd.15:13,Özd.15:30. Ezik ruh ise bedeni yıpratır Bkz. Özd.3:8; ayrıca bkz. Özd.12:4; Özd.14:30; Mez.32:3.
17:23 rüşvet alır Bkz. Özd.17:8’e ait not.
17:24 Krş. Özd.12:11.
17:26 suçsuza ceza kesmek Bkz. Özd.17:15. görevliyi... dövmek Krş. örn. Yer.20:1-2; Yer.38:1-6.
17:27 az konuşur Bkz. Özd.10:19. sakin ruhludur Bkz. Özd.16:32 ve ilgili not.

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş