Süleyman'ın Özdeyişleri 18

18
1Geçimsiz kişi kendi çıkarı peşindedir,
İyi öğüde hep karşı çıkar.
2Akılsız kişi bir şey anlamaktan çok
Kendi düşüncelerini açmaktan hoşlanır.
3Kötülüğü aşağılanma,
Ayıbı utanç izler.
4Bilge kişinin ağzından çıkan sözler derin sular gibidir,
Bilgelik pınarı da coşkun bir akarsu.
5Kötüyü kayırmak da,
Suçsuzdan adaleti esirgemek de iyi değildir.
6Akılsızın dudakları çekişmeye yol açar,
Ağzı da dayağı davet eder.
7Akılsızın ağzı kendisini mahveder,
Dudakları da canına tuzaktır.
8Dedikodu tatlı lokma gibidir,
İnsanın ta içine işler.
9İşini savsaklayan kişi
Yıkıcıya kardeştir.
10RAB'bin adı güçlü kuledir,
Ona sığınan doğru kişi için korunaktır.
11Zengin servetini bir kale,
Aşılmaz bir sur sanır.
12Yürekteki gururu düşüş,
Alçakgönüllülüğü ise onur izler.
13Dinlemeden yanıt vermek
Ahmaklık ve utançtır.
14İnsanın ruhu hastalıkta ona destektir.
Ama ezik ruh nasıl dayanabilir?
15Akıllı kişi bilgiyi satın alır,
Bilgenin kulağı da bilgi peşindedir.
16Armağan, verenin yolunu açar
Ve kendisini büyüklerin önüne çıkartır.
17Duruşmada ilk konuşan haklı görünür,
Başkası çıkıp onu sorgulayana dek.
18Kura çekişmeleri sona erdirir,
Güçlü rakipleri uzlaştırır.
19Gücenmiş kardeş surlu kentten daha zor elde edilir.
Çekişme sürgülü kale kapısı gibidir.
20İnsanın karnı ağzının meyvesiyle,
Dudaklarının ürünüyle doyar.
21Dil ölüme de götürebilir, yaşama da;
Konuşmayı seven, dilin meyvesine katlanmak zorundadır.
22İyi bir eş bulan iyilik bulur
Ve RAB'bin lütfuna erer.
23Yoksul acınma dilenir,
Zenginin yanıtıysa serttir.
24Yıkıma götüren dostlar vardır[a],
Ama öyle dost var ki, kardeşten yakındır insana.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

18:3 Ayıbı utanç izler Krş. Özd.3:35; Özd.6:32-33; Özd.10:5; Özd.11:2; Mez.31:17.
18:4 “Bilge kişi” olarak çevrilen sözcüğün İbranicesi yalnızca “kişi”dir. Burada söz konusu kişi bilge ise, o zaman derin sular benzetmesi, sözlerinin anlamlılığını, eğer değilse sözlerinin gizliliğini (niyetleri gizleme niteliği, bkz. Özd.20:5) vurgulamaktadır. coşkun bir akarsu Bkz. Özd.10:11 ve ilgili not.
18:5 Kötüyü kayırmak Bkz. Özd.17:15 ve ilgili not. Kutsal Yasa’da adam kayırmanın her türlüsü yasaklanmıştır (bkz. Lev.19:15; Yas.1:17; Yas.16:19). Suçsuzdan adaleti esirgemek Bkz. Özd.17:26; Özd.31:5; Mal.3:5.
18:6 çekişmeye yol açar Bkz. Özd.17:19; Özd.20:3. dayağı davet eder Bkz. Özd.10:13; Özd.19:29.
18:7 Bkz. Özd.10:14 ve ilgili not.
18:8 Bkz. Özd.26:22. Dedikodu kişinin iç hayatında kalıcı bir etki yaratır. Bu olumsuz etkiye karşılık alınacak en iyi önlem, dedikodudan kaçınmaktır.
18:9 İş ini savsaklayan kişi Bkz. Özd.10:4 ve ilgili not.
18:10 RAB’bin adı Bkz. Çık.3:14-15; Mez.5:11 ve ilgili notlar. güçlü kuledir Bkz. Mez.18:2 ve ilgili not; Mez.91:2; Mez.144:2. korunaktır Bkz. Özd.29:25; Mez.27:5.
18:11 servetini bir kale Bkz. Özd.10:15 ve ilgili not.
18:12 Alçakgönüllülüğü ise onur Bkz. Özd.15:33 ve ilgili not.
18:13 Dinlemeden yanıt vermek Bilgeliğin kaçınılmaz gereği, iyi bir dinleyici olmaktır (bkz. Özd.18:15). Bilgelik çok konuşmayla değil, öğütlere kulak vermekle ve dinlemesini bilmekle kazanılır (krş. Özd.1:5-6,Özd.1:8; Özd.4:1,Özd.4:10,Özd.4:20; Özd.5:1; Özd.7:24; Özd.8:32,Özd.8:34; Özd.15:31; Özd.22:17; Özd.23:19,Özd.23:22).
18:14 Bkz. Özd.15:13; Özd.17:22 ve ilgili notlar.
18:18 Kura çekişmeleri sona erdirir Bkz. Özd.16:33 ve ilgili not.
18:19 Gücenmiş kardeş Bkz. örn. Yar.27:41.
18:20 Bkz. Özd.12:14 ve ilgili not.
18:21 Dil ölüme de götürebilir, yaşama da Bkz. Özd.13:3 ve ilgili not. dilin meyvesine Bkz. Özd.18:20.
18:22 İyi bir eş bulan iyilik bulur Bkz. Özd.12:4 ve ilgili not; Özd.19:14; Özd.31:10. RAB’bin lütfuna erer Krş. Özd.8:35.
18:24 Yıkıma götüren dostlar vardır İbranice’den, “Çok dostu olan yıkıma gider” diye de çevrilebilir.

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş