Süleyman'ın Özdeyişleri 29

29
1Defalarca azarlandığı halde dikbaşlılık eden,
Ansızın yıkıma uğrayacak, çare yok.
2Doğru kişiler çoğalınca halk sevinir,
Kötü kişi hükümdar olunca halk inler.
3Bilgeliği seven babasını sevindirir,
Fahişelerle dostluk eden malını yitirir.
4Adaletle yöneten kral ülkesini ayakta tutar,
Rüşvet alansa çökertir.
5Başkasını pohpohlayan kişi,
Ona tuzak olur.
6Kötünün başkaldırısı kendine tuzak olur,
Doğru kişiyse ezgi söyler ve sevinir.
7Doğru kişi yoksulların hakkını verir,
Kötü kişi hak hukuk nedir bilmez.
8Alaycı kişiler kentleri bile karıştırır,
Bilgelerse öfkeyi yatıştırır.
9Bilge kişiyle davası olan ahmak
Kızar, alay eder ve rahat vermez.
10Kana susamışlar dürüst kişiden nefret eder,
Doğrularsa onun canını korur.
11Akılsız hep patlamaya hazırdır,
Bilgeyse öfkesini dizginler.
12Hükümdar yalana kulak verirse,
Bütün görevlileri de kötü olur.
13Zorbayla yoksulun ortak bir noktası var:
İkisinin de gözünü açan RAB'dir.
14Yoksulları adaletle yöneten kralın
Tahtı hep güvenlikte olur.
15Değnekle terbiye bilgelik kazandırır,
Kendi haline bırakılan çocuksa annesini utandırır.
16Kötüler çoğalınca başkaldırı da çoğalır,
Ama doğrular onların düşüşünü görecektir.
17Oğlunu terbiye et, o da sana huzur verecek
Ve gönlünü hoşnut edecektir.
18Tanrısal esinden yoksun olan halk
Sınır tanımaz olur.
Ne mutlu Kutsal Yasa'yı yerine getirene!
19Köle salt sözle terbiye edilemez,
Çünkü anlasa da kulak asmaz.
20Sözünü tartmadan konuşan birini tanıyor musun?
Akılsızın durumu bile onunkinden daha umut vericidir.
21Çocukluğundan beri kölesini şımartan,
Sonunda cezasını çeker.
22Öfkeli kişi çekişme yaratır,
Huysuz kişinin başkaldırısı eksik olmaz.
23Kibir insanı küçük düşürür,
Alçakgönüllülükse onur kazandırır.
24Hırsızla ortak olanın düşmanı kendisidir,
Mahkemede yemin etse de bildiğini söylemez.
25İnsandan korkmak tuzaktır,
Ama RAB'be güvenen güvenlikte olur.
26Hükümdarın gözüne girmek isteyen çoktur,
Ama RAB'dir insana adalet sağlayan.
27Doğrular haksızlardan iğrenir,
Kötüler de dürüst yaşayanlardan.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:1-29:27 Süleyman’ın Özd.10:1-22:16’ya benzer bir başka özdeyişler dizisi.
29:1 Defalarca azarlandığı halde dikbaşlılık eden Bkz. Çık.32:9; krş. 1Sa.2:25 ve ilgili not. Ansızın yıkıma uğrayacak, çare yok Krş. alaycıların sonu, Özd.1:22-27; Özd.6:15.
29:2 Doğru kişiler çoğalınca halk sevinir Bkz. Özd.11:10 ve ilgili not. Kötü kişi hükümdar olunca halk inler Bkz. Özd.28:12; Hak.2:18.
29:3 Bilgeliği seven babasını sevindirir Bkz. Özd.10:1 ve ilgili not. Fahişelerle dostluk eden malını yitirir Bkz. Özd.5:10; Özd.6:26; Luk.11:12-13 ve ilgili not.
29:4 Adaletle yöneten kral ülkesini ayakta tutar Bkz. Özd.16:12 ve ilgili not. çökertir Rüşvet, haraç ve yolsuzluktan ötürü (bkz. 1Kr.12:1-19).
29:5 Başkasını pohpohlayan kişi Bkz. Özd.28:23.
29:6 kendine tuzak olur Bkz. Özd.1:18; Özd.22:5.
29:7 Doğru kişi yoksulların hakkını verir Bkz. Eyü.29:16; Yer.22:16 ve ilgili not; Yak.1:27; krş. Özd.19:17; Özd.22:22; Özd.29:14.
29:8 Alaycı kişiler kentleri bile karıştırır Bkz. Özd.6:14 ve Özd.11:11’e ait notlar; ayrıca bkz. Özd.26:21. Alaycı kişiler Bkz. Özd.1:22 ve ilgili not. Bilgelerse öfkeyi yatıştırır Bkz. Yak.3:17-18.
29:10 Kana susamışlar dürüst kişiden nefret eder Bkz. Özd.1:11-16; krş. Mez.5:6.
29:11 patlamaya hazırdır Bkz. Özd.29:9; Özd.14:16-17. öfkesini dizginler Bkz. Özd.16:32 ve ilgili not.
29:12 Bütün görevlileri de kötü olur Krş. Yşa.1:23.
29:13 gözünü açan RAB’dir Bkz. Çık.4:11; Mez.94:9.
29:14 Bkz. Yşa.9:7; krş. Özd.27:24.
29:15 Değnekle terbiye Bkz. Özd.13:24’e ait not.
29:16 Kötüler çoğalınca Bkz. Özd.29:2; Özd.11:11 ve ilgili not; Özd.28:12,Özd.28:28. doğrular onların düşüşünü görecektir Bkz. Özd.10:25 ve ilgili not; Özd.14:11; Özd.21:12.
29:17 Oğlunu terbiye et Bkz. Özd.13:24 ve ilgili not; Özd.22:6.
29:18 Tanrısal esinden Bir peygamber aracılığıyla iletilen her türlü vahiy (bkz. 1Sa.3:1; Yşa.1:1; Ova.1). Sınır tanımaz olur Muhtemelen İsrailliler’in, Musa Sina Dağı’ndayken işledikleri günahlara gönderme yapılmaktadır (bkz. Çık.32:25 ve ilgili not). Ne mutlu Kutsal Yasa’yı yerine getirene! Bkz. Özd.28:4 ve ilgili not; ayrıca bkz. Özd.8:32.
29:20 Sözünü tartmadan konuşan biri Bkz. Özd.10:19; Özd.17:27-28; Yak.1:19,Yak.1:26. daha umut vericidir Krş. Özd.26:12.
29:21 kölesini şımartan Bkz. Özd.29:19.
29:22 Öfkeli kişi çekişme yaratır Bkz. Özd.6:14’e ait not; ayrıca bkz. Özd.15:18.
29:23 Bkz. Özd.15:33 ve ilgili not; ayrıca bkz. Özd.18:12.
29:24 yemin etse de bildiğini söylemez Çünkü söylerse suçluluğu ortaya çıkacaktır (krş. Lev.5:1).
29:25 İnsandan korkmak Krş. 1Sa.15:24; Yşa.51:12; Yu.12:42-43. RAB’be güvenen güvenlikte olur Bkz. Özd.18:10; Özd.28:26; krş. Özd.3:5-6.
29:26 gözüne girmek isteyen çoktur Bkz. 1Kr.10:24. RAB’dir insana adalet sağlayan Bkz. Özd.21:1’e ait not; krş. Eyü.36:5-6.
29:27 Krş. Mez.1:6.

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş