Süleyman'ın Özdeyişleri 2:12-19

12Bunlar seni kötü yoldan,
Ahlaksızın sözlerinden kurtaracak.
13Onlar ki karanlık yollarda yürümek için
Doğru yoldan ayrılırlar.
14Kötülük yapmaktan hoşlanır,
Zevk alırlar kötülüğün aşırısından.
15Yolları dolambaçlı,
Yaşayışları çarpıktır.
16-17Bilgelik, gençken evlendiği eşini terk eden,
Tanrı'nın önünde içtiği andı unutan ahlaksız kadından,
Sözleriyle yaltaklanan
Vefasız kadından seni kurtaracak.
18O kadının evi insanı ölüme,
Yolları ölülere götürür.
19Ona gidenlerden hiçbiri geri dönmez,
Yaşam yollarına erişmez.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:12-19 Bkz. Özd.1:11’e ait not.
2:12 Ahlaksızın sözlerinden Krş. Özd.2:14; bkz. Özd.6:12,Özd.6:17; Özd.8:13; Özd.10:31-32; Özd.17:20; Özd.19:28.
2:13 Doğru yoldan Bkz. Özd.3:6 ve ilgili not; Özd.9:15. karanlık yollarda Bkz. Yu.3:19-21; ayrıca bkz. Eyü.24:14-17; Yşa.29:15; Rom.13:12.
2:14 hoşlanır, Zevk alırlar kötülüğün aşırısından Bkz. Özd.1:10-19.
2:15 Yolları dolambaçlı Bkz. Yşa.59:7-8.
2:16-17 ahlaksız kadından... Vefasız kadından Bkz. Özd.5:20; Özd.7:5; krş. Özd.6:24; Özd.23:27. Tanrı’nın önünde içtiği andı Muhtemelen Tanrı’nın huzurunda yapılan evlilik antlaşmasından söz edilmektedir (bkz. Hez.16:8; Mal.2:14). Sözleriyle yaltaklanan Bkz. Özd.7:21; krş. Özd.5:3 ve ilgili not; Özd.6:24.
2:18 ölüme... götürür Krş. Özd.5:5; Özd.7:27; Özd.9:18.

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş