Malaki 2:14

14“Neden?” diye soruyorsunuz. Çünkü RAB seninle gençken evlendiğin karın arasında tanıktır. O yoldaşın ve evlilik antlaşmasıyla karın olduğu halde ona ihanet ettin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:10-16 Putperest kadınlarla evlenmek için eşlerinden boşanan kâhinler halka kötü örnek olmuşlardı (bkz. Mal.2:11 ve Mal.2:14’e ait notlar); günah, Yahuda halkına da yayılmıştı.
2:14 seninle... karın arasında tanıktır Evlilik bir antlaşmadır (bkz. Özd.1:16-17; Hez.16:8 ve ilgili notlar) ve her antlaşma gibi tanıklar huzurunda onaylanır (bkz. Yas.30:19; 1Sa.20:23; Yşa.8:1-2).

Videolar

Malaki Girişi

Malaki Kitabı'nda geçen olaylar, Yeruşalim'de tapınak kurulduktan sonra İ.Ö. 5. yüzyılda yazıldı. Peygamber Malaki'nin çağrısı, kâhinlerle halkın Tanrı'ya olan sadakatlerini yinelemeleridir. Tanrı halkının yaşamında ve Tanrı'ya tapınmasında savsaklık, günah vardı. Kâhinler ve halk Tanrı'ya verilmesi gereken ondalıkları vermemekle Tanrı'ya karşı hile yapıyor, O'na doğru yürekle sunu sunmuyordu. O'nun öğretileri uyarınca da yaşamıyordu. Ama Rab yolu hazırlamak ve antlaşmasını açıklamak için habercisini önünden gönderecek, sonra kendisi gelecek, halkını cezalandırıp arındıracak.

Ana Hatlar:

1:1-2:16 İsrail halkının günahı
2:17-4:6 Tanrı'nın yargısı ve acıması
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş