Malaki 2:11

11Yahuda halkı haince davrandı. İsrail'de ve Yeruşalim'de iğrenç şeyler yapıldı: Yahuda yabancı ilaha tapınan kızla evlenerek RAB'bin sevdiği kutsal yeri kirletti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:10-16 Putperest kadınlarla evlenmek için eşlerinden boşanan kâhinler halka kötü örnek olmuşlardı (bkz. Mal.2:11 ve Mal.2:14’e ait notlar); günah, Yahuda halkına da yayılmıştı.
2:11 yabancı ilaha tapınan kızla Bu tür evlilikler etnik veya kültürel nedenlerle değil, halkı Tanrı yolundan saptırdığı için yasaklanmıştı (bkz. Mal.2:7-9’ a ait not; Çık.34:15-16; Yas.7:2-5 ve ilgili notlar; Yşu.23:12-13; Yşu.23:12’ye ait not).

Videolar

Malaki Girişi

Malaki Kitabı'nda geçen olaylar, Yeruşalim'de tapınak kurulduktan sonra İ.Ö. 5. yüzyılda yazıldı. Peygamber Malaki'nin çağrısı, kâhinlerle halkın Tanrı'ya olan sadakatlerini yinelemeleridir. Tanrı halkının yaşamında ve Tanrı'ya tapınmasında savsaklık, günah vardı. Kâhinler ve halk Tanrı'ya verilmesi gereken ondalıkları vermemekle Tanrı'ya karşı hile yapıyor, O'na doğru yürekle sunu sunmuyordu. O'nun öğretileri uyarınca da yaşamıyordu. Ama Rab yolu hazırlamak ve antlaşmasını açıklamak için habercisini önünden gönderecek, sonra kendisi gelecek, halkını cezalandırıp arındıracak.

Ana Hatlar:

1:1-2:16 İsrail halkının günahı
2:17-4:6 Tanrı'nın yargısı ve acıması
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş