Süleyman'ın Özdeyişleri 4

4
Bilgeliğin Üstünlüğü
1Çocuklarım, babanızın uyarılarına kulak verin.
Dikkat edin ki anlayışlı olasınız.
2Çünkü size iyi ders veriyorum,
Ayrılmayın öğrettiğimden.
3Ben bir çocukken babamın evinde,
Annemin körpecik tek yavrusuyken,
4Babam bana şunu öğretti:
“Söylediklerime yürekten sarıl,
Buyruklarımı yerine getir ki yaşayasın.
5Bilgeliği ve aklı sahiplen,
Söylediklerimi unutma, onlardan sapma.
6Bilgelikten ayrılma, o seni korur.
Sev onu, seni gözetir.
7Bilgeliğe ilk adım onu sahiplenmektir.
Bütün servetine mal olsa da akla sahip çık.
8Onu el üstünde tut, o da seni yüceltecek,
Ona sarılırsan seni onurlandıracak.
9Başına zarif bir çelenk,
Görkemli bir taç giydirecektir.”
10Dinle oğlum, sözlerimi benimse ki,
Uzasın ömrün.
11Seni bilgelik yolunda eğitir,
Doğru yollara yöneltirim.
12Ayakların takılmadan yürür,
Sürçmeden koşarsın.
13Aldığın terbiyeye sarıl, bırakma,
Onu uygula, çünkü odur yaşamın.
14Kötülerin yoluna ayak basma,
Yürüme alçakların yolunda,
15O yoldan sakın, yakınından bile geçme,
Yönünü değiştirip geç.
16Çünkü kötülük etmedikçe uyuyamaz onlar,
Uykuları kaçar saptırmadıkça birilerini.
17Yedikleri ekmek kötülük,
İçtikleri şarap zorbalık ürünüdür.
18Oysa doğruların yolu şafak ışığı gibidir,
Giderek öğle güneşinin parlaklığına erişir.
19Kötülerin yoluysa zifiri karanlık gibidir,
Neden tökezlediklerini bilmezler.
20Oğlum, sözlerime dikkat et,
Dediklerime kulak ver.
21Aklından çıkmasın bunlar,
Onları yüreğinde sakla.
22Çünkü onları bulan için yaşam,
Bedeni için şifadır bunlar.
23Her şeyden önce de yüreğini koru,
Çünkü yaşam ondan kaynaklanır.
24Yalan çıkmasın ağzından,
Uzak tut dudaklarını sapık sözlerden.
25Gözlerin hep ileriye baksın,
Dosdoğru önüne!
26 Gideceğin yolu düzle,
O zaman bütün işlerin sağlam olur.
27Sapma sağa sola,
Ayağını kötülükten uzak tut.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:3 körpecik Krş. 1Ta.22:5; 1Ta.29:1. tek yavrusuyken Krş. Yer.6:26 ve ilgili not.
4:4 yürekten Bkz. Özd.3:5’e ait not.
4:6 Sev onu Bilgeliği sevmenin getirdiği olumlu sonuçlar bu seçeneği kolaylaştırır (bkz. Özd.8:21; krş. Özd.8:36).
4:7 ilk adım İbranice’den, “bilgeliğin başlangıcı” diye de çevrilebilir; Özd.1:7’de “temel” diye çevrilmiştir. Bütün servetine mal olsa da Bilgeliği seçebilmek için onun değerini bilmek gerekir (krş. Mat.13:44-46 ve ilgili not).
4:9 Görkemli bir taç Çelenk ve taç, düğün veya bayram gibi sevinçli olaylarda kişileri onurlandırmak için takılırdı (bkz. Ezg.3:11; Hez.16:12; Hez.23:42; krş. 1Pe.5:4). Bilgelik, kişiye onur kazandıran bir çelenk ve taç gibidir.
4:10 uzasın ömrün Bkz. Özd.3:2’ye ait not.
4:14 Kötülerin yoluna Krş. Özd.2:18; Özd.7:25; bkz. Mez.1:1; Mez.17:4-5.
4:16 kötülük etmedikçe uyuyamaz Bkz. Mez.36:4 ve ilgili not; Mik.2:1; krş. Mez.132:3-5.
4:18 doğruların yolu... parlaklığına erişir Çünkü onlara yol gösteren ve onları koruyan Tanrı’dır (bkz. Özd.4:11-12).
4:19 zifiri karanlık Bkz. Özd.2:13’e ait not; ayrıca bkz. Yşa.59:9-10; Yer.23:12; Yu.11:10; Yu.12:35.
4:21 yüreğinde Bkz. Özd.3:1,Özd.3:3.
4:22 ş ifadır Fiziksel, psikolojik ve ruhsal yönlerden (bkz. Özd.3:8 ve ilgili not).
4:23 yaşam ondan kaynaklanır Bkz. Mez.5:9’a ait not; Mat.12:34; krş. Mar.7:21.
4:24 Yalan çıkmasın ağzından Bkz. Özd.19:1. sapık sözlerden Bkz. Özd.19:28; Ef.4:29 ve ilgili not; Yak.3:6.
4:25 Gözlerin hep ileriye baksın Bkz. Mez.119:37.
4:26 yolu düzle ‘Ahlakını bozacak her şeyi hayatından çıkar’anlamında (bkz. Özd.4:11-12; Yşa.26:7 ve ilgili not; İbr.12:12-13’e ait not).
4:27 Sapma sağa sola Bkz. Yas.5:32-33; Yşu.1:7. Ayağını kötülükten Bkz. Özd.1:15.

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş