Süleyman'ın Özdeyişleri 4:5-9

5Bilgeliği ve aklı sahiplen,
Söylediklerimi unutma, onlardan sapma.
6Bilgelikten ayrılma, o seni korur.
Sev onu, seni gözetir.
7Bilgeliğe ilk adım onu sahiplenmektir.
Bütün servetine mal olsa da akla sahip çık.
8Onu el üstünde tut, o da seni yüceltecek,
Ona sarılırsan seni onurlandıracak.
9Başına zarif bir çelenk,
Görkemli bir taç giydirecektir.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:6 Sev onu Bilgeliği sevmenin getirdiği olumlu sonuçlar bu seçeneği kolaylaştırır (bkz. Özd.8:21; krş. Özd.8:36).
4:7 ilk adım İbranice’den, “bilgeliğin başlangıcı” diye de çevrilebilir; Özd.1:7’de “temel” diye çevrilmiştir. Bütün servetine mal olsa da Bilgeliği seçebilmek için onun değerini bilmek gerekir (krş. Mat.13:44-46 ve ilgili not).
4:9 Görkemli bir taç Çelenk ve taç, düğün veya bayram gibi sevinçli olaylarda kişileri onurlandırmak için takılırdı (bkz. Ezg.3:11; Hez.16:12; Hez.23:42; krş. 1Pe.5:4). Bilgelik, kişiye onur kazandıran bir çelenk ve taç gibidir.

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş