Süleyman'ın Özdeyişleri 7

7
1Oğlum, sözlerimi yerine getir,
Aklında tut buyruklarımı.
2Buyruklarımı yerine getir ki, yaşayasın.
Öğrettiklerimi gözünün bebeği gibi koru.
3Onları yüzük gibi parmaklarına geçir,
Yüreğinin levhasına yaz.
4Bilgeliğe, “Sen kızkardeşimsin”,
Akla, “Akrabamsın” de.
5Zina eden kadından,
Yaltaklanan ahlaksız kadından seni koruyacak olan bunlardır.
6Evimin penceresinden,
Kafesin ardından dışarıyı seyrederken,
7Bir sürü toy gencin arasında,
Sağduyudan yoksun bir delikanlı çarptı gözüme.
8-9Akşamüzeri, alaca karanlıkta,
Akşam karanlığı çökerken,
O kadının oturduğu sokağa saptığını,
Onun evine yöneldiğini gördüm.
10Derken kadın onu karşıladı,
Fahişe kılığıyla sinsice.
11Yaygaracı, dik başlı biriydi kadın.
Bir an bile durmaz evde.
12Kâh sokakta, kâh meydanlardadır.
Sokak başlarında pusuya yatar.
13Delikanlıyı tutup öptü,
Yüzü kızarmadan ona şöyle dedi:
14“Esenlik kurbanlarımı kesmek zorundaydım,
Adak sözümü bugün yerine getirdim.
15Bunun için seni karşılamaya, seni aramaya çıktım,
İşte buldum seni!
16Döşeğime Mısır ipliğinden dokunmuş
Renkli örtüler serdim.
17Yatağıma mür, öd
Ve tarçın serptim.
18Haydi gel, sabaha dek doya doya sevişelim,
Aşktan zevk alalım.
19Kocam evde değil,
Uzun bir yolculuğa çıktı.
20Yanına para torbasını aldı,
Dolunaydan önce eve dönmeyecek.”
21Onu bir sürü çekici sözlerle baştan çıkardı,
Tatlı diliyle peşinden sürükledi.
22Kesimevine götürülen öküz gibi
Hemen izledi onu delikanlı;
Tuzağa düşen geyik gibi,
23Ciğerini bir ok delene kadar;
Kapana koşan bir kuş gibi,
Bunun yaşamına mal olacağını bilmeden.
24Çocuklarım, şimdi dinleyin beni,
Kulak verin söylediklerime,
25Sakın o kadına gönül vermeyin,
Onun yolundan gitmeyin.
26Yere serdiği bir sürü kurbanı var,
Öldürdüğü kişilerin sayısı pek çok.
27Ölüler diyarına giden yoldur onun evi,
Ölüm odalarına götürür.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1 Bkz. Mez.119:11.
7:2 gözünün bebeği Bkz. Yas.32:10.
7:3 ‘Daima hatırla’ anlamında (bkz. Özd.3:3; Yer.31:33 ve ilgili not; krş. Yas.6:8).
7:5 Bkz. Özd.2:16 ve Özd.5:3’e ait notlar.
7:7 toy Bkz. “saf”, Özd.1:4’e ait not. Sağduyudan yoksun Bkz. Özd.6:32; Özd.9:4,Özd.9:16.
7:8 kadının oturduğu sokağa Bkz. Özd.5:8.
7:10 Fahişe kılığıyla Aşırı süslü (bkz. Hez.16:16) ve yüzü peçeli (bkz. Yar.38:14-15) halde.
7:11 Yaygaracı Özd.9:13’teki “akılsız kadın” gibi (bkz. ilgili not).
7:14 Esenlik kurbanlarımı Bkz. Lev.7:12-15. Adak sözümü bugün yerine getirdim Bkz. Lev.7:15-16. Burada genç adam, zengin bir sofraya davet edilmektedir (krş. 1Sa.1:21 ve ilgili not).
7:16 Mısır ipliğinden Mısır kumaşları çok değerliydi (bkz. Yşa.19:9 ve ilgili not; Hez.2 Yşa.7:7).
7:17 mir, öd ve tarçın Bkz. Ezg.1:3; Ezg.4:14; Ezg.5:5 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Mez.45:8.
7:21 çekici sözlerle... Tatlı diliyle Bkz. Özd.2:16 ve Özd.5:3’e ait notlar; ayrıca bkz. Özd.6:24; Özd.7:5. baştan çıkardı Krş. Özd.5:23.
7:22 Tuzağa Krş. Yşa.51:20.
7:23 Ciğerini bir ok delene Krş. Eyü.20:24-25. Kapana koşan Bkz. Özd.1:18 ve Özd.5:22’ye ait notlar.
7:24 Bkz. Özd.5:7.
7:25 Onun yolundan Bkz. Özd.1:15.
7:26 bir sürü kurbanı Bkz. Özd.9:18; Özd.23:28; Yşa.5:14 ve ilgili not.
7:27 Ölüler diyarına giden yoldur Bkz. Özd.2:18 ve Özd.5:5’e ait notlar; ayrıca bkz. Özd.14:12; Özd.16:25; Mat.7:13; krş. 1Ko.6:9-10.

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş