Ağıtlar 1:9

9Kirliliği eteklerindeydi,
Sonunu düşünmedi;
Bu yüzden düşüşü korkunç oldu,
Avutanı yok.
“Ya RAB, düşkün halimi gör,
Çünkü düşmanım kazandı!”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-22 Eski Antlaşma’daki peygamberliklerde ve mezmurlarda olduğu gibi, Yeruşalim halkı burada da kadın olarak tasvir edilir (bkz. 2Kr.19:21’e ait not; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Mecazlar, Benzetmeler, s.1173).
1:8-9 Bkz. Ağı.1:17 ve ilgili not. Yahuda halkı, RAB’be olan sadakatini bırakıp putperestlik yaptığından ötürü fahişe olarak tasvir edilmektedir (ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Ruhsal Zina, s.1255).
1:9 Sonunu düşünmedi Tıpkı Babil gibi (Yşa.47:7). Ya RAB... gör Buradaki ve Ağı.1:11’deki yakarış Ağı.3:48-66’da cevap bulur (bkz. ilgili notlar). RAB halkıyla yaptığı antlaşmaya her zaman sadıktır; halkını kutsarken de, antlaşmaya sadık kalmadıklarında onları yargılayıp cezalandırırken de. düşmanım kazandı! Bkz. Ağı.1:16.

Videolar

Ağıtlar Girişi

Ağıtlar Kitabı İ.Ö. 586'da Yeruşalim'in yıkılışı, sürgün ve bu yıkımın sonuçları üzerine yakılan beş ağıttan oluşmaktadır. Kitabın ilk dört bölümü akrostiş biçimde yazılmıştır. Ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar. Yalnız üçüncü bölümde üçer ayet aynı harfle başlıyor. Kitap genellikle yas niteliği taşımakla birlikte, geleceğe umut ve Tanrı'ya güven de görülmektedir. Ağıtlar, İ.Ö. 586 yılında İsrailliler'in yaşadığı ulusal felaketin anısına her yıl tutulan yas ve oruç günlerinde tapınmada Yahudiler'ce kullanılır.

Ana Hatlar:

1:1-22 Yeruşalim'in acıları
2:1-22 Yeruşalim'in cezası
3:1-66 Ceza ve umut
4:1-22 Yeruşalim'in viraneye dönmesi
5:1-22 Merhamet için edilen dua
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş