Hoşea 1:4-6

4 RAB Hoşea'ya, “Çocuğun adını Yizreel[a] koy” dedi, “Çünkü çok geçmeden Yizreel'de dökülen kanın öcünü Yehu soyundan alacağım. İsrail krallığının sonunu getireceğim. 5Ve o gün Yizreel Vadisi'nde İsrail'in yayını kıracağım.”
6Gomer yine hamile kaldı ve bir kız doğurdu. RAB Hoşea'ya, “Adını Lo-Ruhama[b] koy” dedi, “Çünkü artık İsrail soyuna acımayacağım, onları bağışlamayacağım.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:4 Yizreel Burada ‘Tanrı dağıtır’ anlamına gelir ; yönetimdeki hanedanlığın yargılanacağına dair öngörüyü pekiştirir (bkz. Hoş.1:11 ve Hoş.2:22’ye ait notlar). II. Yarovam,Ahav’ın oğlu Yoram’ın tahttan indirilmesinin ardından (bkz. 2Kr.9:14-29; ayrıca bkz. 1Kr.19:1 5-17 ve ilgili notlar) Yizreel’de kurulan Yehu Hanedanlığı’ndandı (İÖ 841-814). Yehu Hanedanlığı, İÖ 753 yılında Zekeriya’nın öldürülmesiyle son bulacaktır (2Kr.15:8-10).
1:4-5 Yizreel Vadisi, Megiddo’nun doğusunda yer alıyordu; İsrail’de kuzeyden güneye uzanan sıradağların tek geçiş noktasıydı ve eski çağlarda önemli bir savaş alanıydı.
1:5 İsrail’in yayını İsrail ordusunun direnci İÖ 725’te kırılacak, ama başkent Samiriye üç yıl daha kuşatmaya dayanacaktır (bkz. 2Kr.17:5-6 ve ilgili notlar).
1:6 Lo-Ruhama ‘Merhamete ermeyecek’anlamına gelir. Bu adlandırma, RAB’bin İsrail’e artık sevgisini göstermeyeceğinin (bkz. Çık.33:19; Yas.7:6-8; Yas.7:8’e ait not) ve şefkatini esirgeyeceğinin (bkz. Hoş.2:23 ve ilgili not) işaretidir.

Videolar

Hoşea Girişi

Efrayim diye bilinen İsrail'in kuzey krallığının başkenti Samiriye İ.Ö. 722 yılında Asurlular tarafından ele geçirildi. Peygamber Hoşea bu olaydan önceki sıkıntılı günlerde ortaya çıktı. Özellikle putperestlik ve Tanrı'ya sadakatsizlik konusuna değindi. İsrail halkının Tanrı'ya sırt çevirip başka ilahlara yönelmesi zinayla özdeşleştiriliyor. Nitekim Hoşea Tanrı'yla İsrail halkı arasındaki ilişkileri sergilemek için Tanrı tarafından zina eden bir kadınla evlenmeye yönlendiriliyor. Karısı Gomer kendisine sadakatsizlik ettiği gibi Tanrı'nın halkı da Rab'be sadakatsizlik ediyor. Bu yüzden Tanrı İsrail'i cezalandıracak. Ama sonunda Tanrı'nın sürekli sevgisi halkını yeniden kazanacak, onlarla ilişkisini düzeltecektir. Bu sevgi 11:8 ayetinde şöyle açıklanır: "Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim? Nasıl teslim ederim seni, ey İsrail? ... Yüreğim değişti içimde, alevlendi acıma duygularım."

Ana Hatlar:

1:1-3:5 Hoşea'nın evliliği ve ailesi
4:1-13:16 İsrailliler'e karşı bildiriler
14:1-9 Tövbe ve vaat bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş