Hoşea 3

3
Hoşea ve Vefasız Kadın
1RAB bana şöyle dedi: “İsrailliler'in başka ilahlara yönelmelerine, üzüm pestillerine[a] gönül vermelerine karşın, RAB onları nasıl seviyorsa, sen de git, o kadını sev, başkasınca sevilmiş, zina etmiş olsa bile.”
2Böylece onu on beş şekel[b] gümüş, bir homer bir letek arpa[c] karşılığında satın aldım kendime. 3Ona, “Uzun süre benimle yaşayacaksın” dedim, “Zina etmeyecek, başka bir erkekle dostluk kurmayacaksın. Ben de sana öyle davranacağım.” 4Çünkü İsrailliler uzun süre kral, önder, kurban, dikili taş, efod, aile putu olmadan yaşayacak. 5Sonra dönüp Tanrıları RAB'bi, kralları Davut'u arayacaklar. Son günlerde korkarak RAB'be ve O'nun iyiliğine yönelecekler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 başka ilahlara Bkz. Çık.20:3; Yas.31:20. üzüm pestillerine Baal’a hasat için şükretmek amacıyla sunulurdu. sen de git, o kadını sev Hoşea’nın sadakatsiz karısı Gomer’e duyduğu sevgi, Tanrı’nın sadakatsiz İsrail’e duyduğu sevgiyi temsil eder (bkz. Hoş.11:1 ve ilgili not; Hoş.14:4). Hoşea Kitabı’nın temel konusu budur.
3:2 Anlaşılan Gomer köle olmuştu; Hoşea onu yeniden satın aldı. on beş şekel gümüş Ya kölelik ücretinin yarısı (bkz. Çık.21:32 ve ilgili not) ya da kadının adanması için biçilen değerin yarısı (Lev.27:4). bir homer bir letek arpa Otuz şekellik ücretin yarısı para (gümüş), öbür yarısı ise ürünle (arpa) ödenir.
3:3 Uzun süre benimle yaşayacaksın Burada İsrail için umut verici bir vaat vardır aslında; sürgünde ilelebet kalmayacaktır ; bunun bir sonrası ( Hoş.3:5), bir geleceği vardır (bkz. Yer.29:11).
3:4 kral Bkz. Hoş.1:4; Hoş.5:1; Hoş.8:4,Hoş.8:10; Hoş.10:15; Hoş.13:10-11. önder Bkz. Hoş.7:3,Hoş.7:5; Hoş.8:4; Hoş.13:10. kurban... olmadan Bkz. Hoş.6:6; Hoş.8:11,Hoş.8:13. dikili taş Bkz. Hoş.10:1-2; 1Kr.14:23 ve ilgili not; 2Kr.17:10; Mik.5:13. efod Bkz. Hak.8:27 ve ilgili not; Hak.17:5. aile putu Bkz. Yar.31:30; 1Sa.19:13,1Sa.19:16.
3:3-5 Sürgün ve sürgünden dönüşün bir tasviri.
3:5 dönüp Hoşea’nın ana temalarından (bkz. Hoş.5:4; Hoş.6:1; Hoş.7:10; Hoş.11:5; Hoş.12:6; Hoş.14:1-2). Tanrıları RAB’bi Bkz. Hoş.12:9; Hoş.13:4; Yer.50:4. kralları Davut’u arayacaklar Süleyman’ın ölümünün ardından İsrail (kuzeydeki krallık), Davut’un soyundan gelen kralları reddetmişti. Burada, halkın tövbe edip RAB’be yönelmesinden (Hoş.5:15) ve Davut’un soyundan gelecek kralı (nihai olarak Mesih’i) beklemesinden söz ediliyor (bkz. Yer.30:9; Hez.34:24). Son günlerde İfade bazen geleceği, çoğunlukla da burada olduğu gibi, Mesih çağını temsil eder ( “sonra”, Yoe.2:28; krş. Elç.1:16-17; İbr.1:2). O’nun iyiliğine yönelecekler RAB’bin bereketin kaynağı olduğunu hatırlayıp (bkz. Hoş.2:8,Hoş.2:12; krş. Yer.31:12-14) O’ndan bereket dileyecekler.

Videolar

Hoşea Girişi

Efrayim diye bilinen İsrail'in kuzey krallığının başkenti Samiriye İ.Ö. 722 yılında Asurlular tarafından ele geçirildi. Peygamber Hoşea bu olaydan önceki sıkıntılı günlerde ortaya çıktı. Özellikle putperestlik ve Tanrı'ya sadakatsizlik konusuna değindi. İsrail halkının Tanrı'ya sırt çevirip başka ilahlara yönelmesi zinayla özdeşleştiriliyor. Nitekim Hoşea Tanrı'yla İsrail halkı arasındaki ilişkileri sergilemek için Tanrı tarafından zina eden bir kadınla evlenmeye yönlendiriliyor. Karısı Gomer kendisine sadakatsizlik ettiği gibi Tanrı'nın halkı da Rab'be sadakatsizlik ediyor. Bu yüzden Tanrı İsrail'i cezalandıracak. Ama sonunda Tanrı'nın sürekli sevgisi halkını yeniden kazanacak, onlarla ilişkisini düzeltecektir. Bu sevgi 11:8 ayetinde şöyle açıklanır: "Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim? Nasıl teslim ederim seni, ey İsrail? ... Yüreğim değişti içimde, alevlendi acıma duygularım."

Ana Hatlar:

1:1-3:5 Hoşea'nın evliliği ve ailesi
4:1-13:16 İsrailliler'e karşı bildiriler
14:1-9 Tövbe ve vaat bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş