Yeşaya 33

33
Yardım için Yakarma
1Vay sana, yıkıp yok eden
Ama kendisi yıkılmamış olan!
Vay sana, ihanete uğramamış hain!
Yıkıma son verir vermez sen de yıkılacaksın,
İhanetin sona erer ermez sen de ihanete uğrayacaksın.
2Ya RAB, lütfet bize,
Çünkü sana umut bağladık,
Gün be gün gücümüz ol!
Sıkıntıya düştüğümüzde bizi kurtar.
3Kükreyişinden halklar kaçışır,
Sen ayağa kalkınca uluslar darmadağın olur.
4Çekirgeler tarlayı nasıl yağmalarsa,
Ganimetiniz de öyle yağmalanacak, ey uluslar.
Malınızın üzerine çekirge sürüsü gibi saldıracaklar.
5Yükseklerde oturan RAB yücedir,
Siyon'u adalet ve doğrulukla doldurur.
6Yaşadığınız sürenin güvencesi O'dur.
Bol bol kurtuluş, bilgi ve bilgelik sağlayacak.
Halkın hazinesi RAB korkusudur.
7İşte, en yiğitleri sokaklarda feryat ediyor,
Barış elçileri acı acı ağlıyor.
8Anayollar bomboş,
Yolculuk eden kimse kalmadı.
Düşman antlaşmayı bozdu, kentleri hor gördü,
İnsanları hiçe saydı.
9Ülke yas tutuyor, zayıflıyor.
Lübnan utancından soldu,
Şaron Ovası çöle döndü,
Başan ve Karmel'de ağaçlar yaprak döküyor.
Rab Halkları Uyarıyor
10RAB diyor ki, “Şimdi harekete geçeceğim,
Ne denli yüce ve üstün olduğumu göstereceğim.
11Samana gebe kalıp anız doğuracaksınız,
Soluğunuz sizi yiyip bitiren bir ateş olacak.
12Halklar yanıp kül olacak,
Kesilip yakılan dikenli çalı gibi olacak.
13“Ey uzaktakiler, ne yaptığımı işitin,
Ey yakındakiler, gücümü anlayın.”
14Siyon'daki günahkârlar dehşet içinde,
Tanrısızları titreme aldı.
“Her şeyi yiyip bitiren ateşin yanında
Hangimiz oturabilir?
Sonsuza dek sönmeyecek alevin yanında
Hangimiz yaşayabilir?” diye soruyorlar.
15Ama doğru yolda yürüyüp doğru dürüst konuşan,
Zorbalıkla edinilen kazancı reddeden,
Elini rüşvetten uzak tutan,
Kan dökenlerin telkinlerine kulak vermeyen,
Kötülük görmeye dayanamayan,
16Yükseklerde oturacak;
Uçurumun başındaki kaleler onun korunağı olacak,
Ekmeği sağlanacak, hiç susuz kalmayacak.
Kral Siyon'da
17Kralı bütün güzelliğiyle görecek,
Uçsuz bucaksız ülkeyi seyredeceksin.
18“Haracı tartıp kaydeden nerede,
Kulelerden sorumlu olan nerede?” diyerek
Geçmişteki dehşetli günleri düşüneceksin.
19Garip, anlaşılmaz bir yabancı dil konuşan
O küstah halkı artık görmeyeceksin.
20Bayramlarımızın kenti olan Siyon'a bak!
Yeruşalim'i bir esenlik yurdu,
Kazıkları asla yerinden sökülmeyen,
Gergi ipleri hiç kopmayan,
Sarsılmaz bir çadır olarak görecek gözlerin.
21Heybetli RAB orada bizden yana olacak.
Orası geniş ırmakların, çayların yeri olacak.
Bunların üzerinden ne kürekli tekneler,
Ne de büyük gemiler geçecek.
22Çünkü yargıcımız RAB'dir;
Yasamızı koyan RAB'dir,
Kralımız RAB'dir, bizi O kurtaracak.
23Senin gemilerinin halatları gevşedi,
Direklerinin dibini pekiştirmediler,
Yelkenleri açmadılar.
O zaman büyük ganimet paylaşılacak,
Topallar bile yağmaya katılacak.
24Siyon'da oturan hiç kimse “Hastayım” demeyecek,
Orada yaşayan halkın suçu bağışlanacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

28:1-35:10 Uluslara bildirilen yargı ve cezanın (34. bölüm) ardından kurtulanların sevinç dolu ezgisiyle (35. bölüm) sona eren ve altı “vay” ünlemi içeren kısım (Yşa.28:1; Yşa.29:1; Yşa.29:15; Yşa.30:1; Yşa.31:1; Yşa.33:1; krş. Yşa.5:8-23’e ait notlar).
33:1 Vay Bkz. Yşa.21:1-35 :10’a ait not. yok eden... hain Asur (bkz. Yşa.10:5-6; Yşa.16:4 ve ilgili notlar).
33:2-9 RAB’binAsur’u yok etme sözünü yerine getirmesi için yapılan yakarış.
33:2 lütfet Bkz. Yşa.30:18. Gün be gün Bkz. Mez.88:13; Mez.143:8 ve ilgili not; ayrıca bkz. Mez.57’ye ait not. gücümüz... kurtar Bkz. Yşa.12:2 ve ilgili not; krş. Yşa.59:16 ve ilgili not. Sıkıntıya Bkz. Yşa.37:3.
33:3 Kükreyişinden Bkz. Yşa.30:30-31 ve ilgili not. kaçışır... darmadağın olur Bkz. Say.10:35-36 ve ilgili notlar.
33:5 doğrulukla doldurur Bkz. Yşa.1:26; Yşa.32:1 ve ilgili not.
33:6 bilgi... bilgelik... RAB korkusudur Bkz. Yşa.11:2-3 ve ilgili not ; Yşa.9:6; Özd.1:7 ve ilgili not.
33:7 yiğitleri Sanherib’in İÖ 701’deki istilası sırasındaki Yahudalı erkekler (bkz. Yşa.10:28-34 ve ilgili notlar). Barış elçileri Muhtemelen Asur Kralı Sanherib’in komutanıyla görüşen üç yetkili (bkz. Yşa.36:3,Yşa.36:22).
33:8 Anayollar bomboş Bkz. Hak.5:6 ve ilgili not. antlaşmayı Muhtemelen Hizkiya’nın Sanherib’e yüklü miktarlarda para ödeyerek yaptığı antlaşmadır (bkz. 2Kr.18:14 ve ilgili not). Bu iki konu (bozulan antlaşma ve yollardaki güvenliğin kaybolması) birbiriyle ilişkilidir.
33:9 Tanrı’nın bereketi doğayı yeniler, yargısı ise verimsiz kılar (ayrıca bkz. Makale: Yargı, s.260). Ülke... zayıflıyor Tarım alanları ve otlaklar işgalciler tarafından harap edilmişti (bkz. Yşa.24:4). Lübnan Önceden sedir ağaçlarıyla (Yşa.2:13) ve hayvanlarının çeş itliliğiyle (Yşa.40:16) tanınan Lübnan, şimdi bunlardan yoksundu. Şaron Ovası Yafa’nın kuzeyinde Akdeniz kıyısı boyunca uzanan, göz alıcı yeşilliği ve muhteşem otlaklarıyla bilinen ova (bkz. Yşa.35:2; Yşa.65:10; 1Ta.27:29). Başan Bkz. Yşa.2:13. Karmel’de Bkz. 1Kr.18:19’a ait not.
33:10 RAB, asi halkına vereceği ceza aracılığıyla bunu gösterecektir (bkz. Yşa.27:9 ve ilgili not).
33:11 gebe kalıp... doğuracaksınız Krş. Yşa.26:18. Soluğunuz... bir ateş olacak Yalnızca yıkımla sonuçlanan şeyler yaptıkları için.
33:12 kül olacak RAB, İsrail’in çevresindeki ulusları ağır bir şekilde cezalandıracaktır (bkz. Yşa.13:1-23:18’e ait not; Amo.2:1).
33:13 işitin... anlayın Krş. Yşa.34:1.
33:14 Siyon’daki günahkarlar Bkz. Yşa.1:27-28 ve ilgili not; Yşa.4:4. yiyip bitiren ateşin Yargılayan Tanrı’nın (bkz. Yşa.29:6; Yşa.30:27,Yşa.30:30; Çık.24:17; Yas.4:24; Yas.9:3; 2Sa.22:9; Mez.18:8; İbr.12:29).
33:15 Benzer nitelikler Mez.15:2-5 ve Mez.24:3-6’da da bulunur (bkz. ilgili notlar). rüşvetten Bkz. Yşa.1:23.
33:16 Yükseklerde... kaleler Tanrı’nın halkını güvenlikte tuttuğu anlamındadır (krş. Mez.18:2 ve ilgili not).
33:17 Kralı Bkz. Yşa.32:1 ve ilgili not; krş. Yşa.6:1,Yşa.6:5 ve ilgili notlar. bütün güzelliğiyle Sürgünden dönüşün ardından yeniden krallığın kurulacağı vaadinin yanı sıra, burada nihai olarak Mesih’in kuracağı RAB’bin krallığında görülecek görkemden söz edilmektedir (krş. Yşa.33:21-22; Yşa.4:2; Mez.45:3-5 ve ilgili notlar; Mez.53:2-3 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Tanrı’nın Egemenliği, s.1383).
33:18 Kulelerden Yahuda’nın güçlü yapıları Asurlular’ın denetimindeydi (bkz. Yşa.2:15). Geçmişteki dehşetli günleri Asur’un Yahuda topraklarını istilâ altında tuttuğu günleri.
33:19 anlaşılmaz bir yabancı dil Asur dili de İbranice gibi Sami dillerinden olmasına rağmen, İsrailliler’in ayırt edebileceği kadar farklıydı (bkz. Yşa.28:11; Yas.28:49). küstah Krş. Yşa.10:12 ve ilgili not.
33:20 Bayramlarımızın Bkz. Yşa.1:14 ve ilgili not. Siyon’a bak Kentin tamamen istilacılardan kurtulduğu günlerden söz edilmektedir (krş. Yşa.33:7-9). esenlik yurdu Bkz. Yşa.32:17-18. Kazıkları... Gergi ipleri Krş. Yşa.54:2. Sarsılmaz bir çadır Sürgünden ötürü topraklarından uzak olan halkın, sürgün sona erdikten sonra yerleşik yaşamını kendi topraklarında sürdüreceği vaat edilmektedir.
33:21 geniş ırmakların Sur (Yşa.23:1) veya Tebes (bkz. Nah.3:8) gibi kentlerin sınırlarını koruyan ırmakların.
33:22 yargıcımız Bkz. Yşa.2:4; Yşa.11:4 ve ilgili not. Yasamızı koyan Bkz. Yşa.2:3; Yşa.51:4 ve ilgili not. Kralımız Bkz. Yşa.33:17 ve ilgili not. kurtaracak Bkz. Hak.2:16-19 ve ilgili not.
33:23 Yeruşalim Asur’la savaşa hazır olmayan bir gemi olarak tasvir edilir. O zaman Tanrı,Asur ordusunu yenilgiye uğrattığı zaman (bkz. Yşa.10:33-34; Yşa.37:36 ve ilgili notlar). yağmaya Bkz. Yşa.33:4.
33:24 Tanrı’nın egemenliğinde ne günah bulunur ne de hastalık (bkz. Yşa.33:17,Yşa.33:20-22).

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş