Yeşaya 46

46
1“İlah Bel diz çökmüş, ilah Nebo sinmiş,
Putları hayvanlara, öküzlere yüklenmiş gidiyor.
Taşınan bu nesneleriniz ağırlık,
Yorgun hayvana yük oldu.
2Birlikte sinmiş, diz çökmüşler,
Putlarını yük olmaktan kurtaramıyorlar.
Sürgüne gidecek onlar.
3“Ey Yakup soyu, İsrail'in sağ kalanları,
Doğdunuz doğalı yüklendiğim,
Rahimden çıktınız çıkalı taşıdığım sizler,
Dinleyin beni:
4Siz yaşlanıncaya dek ben O'yum;
Saçlarınız ağarıncaya dek
Ben yükleneceğim sizi.
Sizi ben yarattım, ben taşıyacağım,
Evet, sizi ben yüklenecek, ben kurtaracağım.
5“Beni kime benzetecek,
Kime denk tutacaksınız?
Kiminle karşılaştıracaksınız ki, benzer olalım?
6Kimisi bol keseden harcadığı altından,
Terazide tarttığı gümüşten
Ücret karşılığında kuyumcuya ilah yaptırır,
Önünde yere kapanıp tapınır.
7Onu omuzlayıp taşır, yerine koyar.
Öylece durur put, yerinden kımıldamaz.
Kendisine yakarana yanıt veremez,
Onu sıkıntısından kurtaramaz.
8“Bunu anımsayın, ey başkaldıranlar,
Adam olun, aklınızdan çıkarmayın!
9Çok önceden beri olup bitenleri anımsayın.
Çünkü Tanrı benim, başkası yok.
Tanrı benim, benzerim yok.
10Sonu ta başlangıçtan,
Henüz olmamış olayları çok önceden bildiren,
‘Tasarım gerçekleşecek,
İstediğim her şeyi yapacağım’ diyen benim.
11Doğudan yırtıcı kuşu,
Uzak bir ülkeden
Tasarımı gerçekleştirecek adamı çağıran benim.
Evet, bunları söyledim,
Kesinlikle yerine getirecek,
Tasarladığımı yapacağım mutlaka.
12“Ey dikbaşlılar, doğruluktan uzak olanlar,
Dinleyin beni!
13Zaferim yaklaştı, uzak değil;
Kurtarışım gecikmeyecek.
Güzelliğim olan İsrail için
Siyon'u kurtaracağım.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

40:1-66:24 1-35. bölümlerdeAsur’un Yahuda ile Yeruşalim için tehdit oluşturduğu dönemdeki peygamberlikler bulunur; 36-39. bölümlerdeAsur’un uğradığı yıkımdan söz edilir ve Babil’in yükselişine karşı İsrailliler uyarılır ; 40-66. bölümlerde ise Yahudalılar’ın Babil’deki sürgün günlerinin sona ermek üzere olduğu bildirilir (bkz. Giriş).
46:1 İlah Bel Babil’in baş ilâhı Marduk. “Bel” adı Kenanlılar’ın kullandığı “Baal” ifadesine denktir. diz çökmüş... sinmiş Utanç içinde (bkz. Yşa.46:2; Yşa.21:9 ve ilgili not). ilâh Nebo Yazı ve öğrenim tanrısı olarak bilinen, Marduk’un oğlu Nabu.
46:2 Sürgüne gidecek onlar Putlar da kendilerine tapınanlarla birlikte sürülecektir (bkz. Yer.48:7; Yer.49:3; Hoş.10:5; Amo.1:15).
46:3 sağ kalanları Bkz. Yşa.1:9 ve ilgili not. Doğdunuz doğalı... Rahimden çıktınız çıkalı Bkz. Yşa.44:2 ve ilgili not.
46:4 yaşlanıncaya... Saçlarınız ağarıncaya Krş. Mez.37:25. yükleneceğim... yarattım... kurtaracağım Yşa.46:1-2’deki aciz putların aksine (bkz. Yşa.41:10,Yşa.41:13; Yşa.43:1-2 ve ilgili notlar).
46:5-7 Bkz. Yşa.40:18-20 ve ilgili not.
46:6 yere kapanıp tapınır Bkz. Yşa.44:15,Yşa.44:17,Yşa.44:19.
46:7 taşır Bkz. Yşa.46:1. kurtaramaz Bkz. Yşa.44:17.
46:8 başkaldıranlar İsrailliler (bkz. Yşa.1:2 ve ilgili not; krş. Yşa.1:20,Yşa.1:23,Yşa.1:28; Yşa.30:1; Yşa.57:4,Yşa.57:5).
46:9 olup bitenleri Bkz. Yşa.41:22 ve ilgili not. başkası yok Bkz. Yşa.43:11 ve ilgili not.
46:10-11 Tasarım Babil ve İsrailliler’le ilgili (bkz. Yşa.8:9-10; Yşa.14:24 ve ilgili notlar; krş. Mez.33:11).
46:10 ta başlangıçtan Bkz. Yşa.41:26 ve ilgili not.
46:11 Doğudan yırtıcı kuş Kral Koreş (bkz. Yşa.41:2 ve ilgili not ; Yer.49:22).
46:12 dikbaşlılar Bkz. Yşa.46:8; Yşa.48:4; Hez.2:4.
46:13 Zaferim Burada kurtarış kavramına denktir. Kurtarışım Sürgünden. Güzelliğim İsrailoğulları Tanrı’nın dünyadaki onurudur.

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş