Yeşaya 47

47
Babil'in Düşüşü
1 “Ey Babil, erden kız,
İn aşağı, toprağa otur.
Ey Kildani kızı,
Tahtın yok artık, yere otur.
Bundan böyle, ‘Nazik, narin’ demeyecekler sana.
2Bir çift değirmen taşı al da un öğüt,
Çıkar peçeni, kaldır eteğini.
Baldırını aç, ırmaklardan geç.
3Çıplaklığın sergilenecek, mahrem yerlerin görünecek.
Öç alacağım, kimseyi esirgemeyeceğim.”
4Bizim kurtarıcımız
İsrail'in Kutsalı'dır.
O'nun adı Her Şeye Egemen RAB'dir.
5RAB diyor ki, “Ey Kildani kızı,
Karanlığa çekilip sessizce otur.
Çünkü bundan böyle ‘Ülkeler kraliçesi’ demeyecekler sana.
6Halkıma öfkelenmiş,
Mirasım olduğu halde onu bayağılaştırıp
Eline teslim etmiştim.
Ama sen onlara acımadın,
Yaşlılara bile çok ağır bir boyunduruk yükledin.
7 ‘Sonsuza dek kraliçe olacağım’ diye düşünüyordun,
Bunları aklına getirmedin, sonuçlarını düşünmedin.
8“Ey şimdi güvenlikte yaşayan zevk düşkünü,
İçinden, ‘Kraliçe benim, başkası yok;
Hiç dul kalmayacak,
Evlat acısı görmeyeceğim’ diyorsun.
Dinle şimdi:
9Bir gün içinde ikisi birden başına gelecek:
Çok sayıda büyüye, etkili muskalarına karşın
Hem dul kalacak,
Hem evlat acısını alabildiğine yaşayacaksın.
10“Kötülüğüne güvendin,
‘Beni gören yok’ diye düşündün.
Bilgin ve bilgeliğin seni saptırdı.
İçinden, ‘Kraliçe benim, başkası yok’ diyordun.
11Ne var ki, felakete uğrayacaksın.
Onu durduracak büyü yok elinde,
Başına gelecek belayı önleyemeyeceksin.
Üzerine ansızın hiç beklemediğin bir yıkım gelecek.
12Gençliğinden beri emek verdiğin
Muskalarına, çok sayıda büyüye devam et;
Belki yararını görür,
Kimilerini titretirsin.
13Aldığın öğütlerin çokluğu
Seni tüketti.
Yıldız falcıların, yıldızbilimcilerin,
Ay başlarında ne olacağını bildirenlerin,
Şimdi kalksınlar da
Başına geleceklerden seni kurtarsınlar.
14“Bak, hepsi anızdan farksız,
Ateş yakacak onları.
Canlarını alevden kurtaramayacaklar.
Ne ısınmak için kor,
Ne de karşısında oturulacak ateş olacak.
15Emek verdiğin adamlar böyle olacak.
Gençliğinden beri alışveriş ettiğin herkes
Kendi yoluna gidecek,
Seni kurtaran olmayacak.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

40:1-66:24 1-35. bölümlerdeAsur’un Yahuda ile Yeruşalim için tehdit oluşturduğu dönemdeki peygamberlikler bulunur; 36-39. bölümlerdeAsur’un uğradığı yıkımdan söz edilir ve Babil’in yükselişine karşı İsrailliler uyarılır ; 40-66. bölümlerde ise Yahudalılar’ın Babil’deki sürgün günlerinin sona ermek üzere olduğu bildirilir (bkz. Giriş).
47:1 toprağa otur... yere otur Yas göstergesi (bkz. Yşa.3:26). Babil, erden kız... Kildani kızı Babil’in kişileştirilmesi (bkz. 2Kr.19:21’e ait not). Babil’in “erden kız” olarak nitelendirilmesi alaycı bir ifadedir.
47:2 değirmen taşı... öğüt Bkz. Çık.11:5; Hak.9:53 ve ilgili notlar. ı rmaklardan Muhtemelen sürgün yolu üzerindeki.
47:3 Çıplaklığın sergilenecek Bkz. Hez.16:36. Babil, ayrıcalıklarını yitirmiş bir kraliçe gibi tanımlanır (bkz. Yşa.47:5-8). Öç alacağı m Krş. Yşa.34:8 ve ilgili not. kimseyi esirgemeyeceğim Bkz. Yşa.13:18-20.
47:4 kurtarıcımız İsrail’in Kutsalı’dır Bkz. Yşa.1:4’e ait not; Yşa.41:14. Her Şeye Egemen RAB’dir Bkz. Yşa.13:4 ve ilgili not.
47:5 Ülkeler kraliçesi Babil güzelliğiyle ünlüydü (bkz. Yşa.13:19 ve ilgili not).
47:6 öfkelenmiş... Mirasım olduğu halde onu bayağılaştırıp Bkz. Yşa.10:5-6; Yşa.42:24 ve ilgili not; Yşa.43:28 ve ilgili not;Ağı.2:2. Yaşlılara bile Antlaşmaya sadakatsizliğin yol açacağı lânet (Yas.28:49-50).
47:7 Sonsuza dek Krş. Nebukadnessar’ın kibri, Dan.4:30.
47:8,10 benim, başkası yok Neredeyse bir tanrı olduğunu iddia etmektedir (krş. RAB’bin sözleri, Yşa.43:11; Yşa.45:5-6,Yşa.45:18,Yşa.45:22; ayrıca krş. Çık.3:14-15; Çık.20:3; Yas.6:4 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Yşa.14:12-15 ve ilgili not).
47:8 güvenlikte yaşayan Krş. Yşa.32:9,Yşa.32:11. dul Yalnız kalmış ve sıkıntı içinde anlamında. Babil artık bir “erden kız” (Yşa.47:1) değildir. Evlat acısı Bkz. Yşa.47:9; Yşa.13:16,Yşa.13:18; Yşa.14:22.
47:9,12 büyüye... muskalarına Belaları uzak tutmak ve düşmanlara zarar vermek için yapılırdı (bkz. Yşa.3:2-3 ve ilgili not).
47:10 Beni gören yok Bkz. Yşa.29:15.
47:13 Yıldız falcıların... yıldızbilimcilerin Babil’de bu kişilere muhtemelen öteki ülkelerden daha fazla önem veriliyordu (bkz. Dan.2:2,Dan.2:10).
47:14 anızdan farksız Babilliler’in güvendiği her şey bir anda kül olacak kadar önemsiz ve değersizdir (krş. Mal.4:1 ve ilgili not). Canlarını... kurtaramayacaklar İsrailliler’in güçlü Kurtarıcısı’nın aksine (bkz. Yşa.43:3 ve ilgili not), yıldız falcıları ve büyücüler putlar kadar çaresizdir (bkz. Yşa.44:17). ı sınmak için kor Çoğunlukla put yapmakta kullanılan yakmalık odunlara yapılan bir gönderme (bkz. Yşa.44:15).

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş