Yeşu 1:1

1
Rab'bin Yeşu'ya Buyruğu
1RAB, kulu Musa'nın ölümünden sonra onun yardımcısı Nun oğlu Yeşu'ya şöyle seslendi:
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-18 RAB, İsrailliler’i Şeria Irmağı’ndan geçirip vaat edilmiş toprakları ele geçirmeleri için Musa Peygamber’in yerine seçtiği Yeşu’yu (bkz. Yas.31:1-8) görevlendirir.
1:1 Tanrı’nın vaat ettiği topraklara girmek üzereyken en büyük önderleri Musa’yı kaybeden İsrail, Tanrı’nın Yeşu’yu hazırlaması sayesinde önderden yoksun kalmamıştır (krş. Hak.1:1). Kayıtlar, Yasa’nın Tekrarı’nın sonunda söz edilen Musa’nın ölümünden itibaren aktarılmaya devam eder. RAB, kulu Bkz. Çık.14:31; Yas.34:5; Mez.18 başlık; Yşa.41:8-9 ve Yşa.42:1’ e ait notlar. Musa’nın ölümünden sonra Bkz. Yas.34. bölüm.

Videolar

Yeşu Girişi

Bu kitap Musa'nın yerine geçen Yeşu'nun önderliğinde çoğu Kenan topraklarının İsrailliler tarafından ele geçirilişinin tarihidir. Kitapta sözü edilen önemli olaylar arasında Şeria Irmağı'nın geçilmesi, Eriha'nın düşüşü, Ay Kenti'nin ele geçirilmesi, Tanrı ile İsrail arasındaki antlaşmanın yenilenmesi sayılabilir.

Kitabın iyi bilinen ayetlerinden biri 24:15'tir. Yeşu bu ayette şöyle diyor: "Kime kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz."

Ana Hatlar:

1:1-12:24 Kenan topraklarının ele geçirilmesi
13:1-21:45 Toprakların bölüştürülmesi
a.13:1-33 Şeria Irmağı'nın doğusundaki topraklar
b.14:1-19:51 Şeria Irmağı'nın batısındaki topraklar
c.20:1-9 Sığınak kentler
ç.21:1-45 Levililer'e ayrılan kentler
22:1-34 Doğuda yerleşen oymakların kendi topraklarına dönmesi
23:1-16 Yeşu'nun veda konuşması
24:1-33 Antlaşmanın Şekem'de yenilenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş