Hakimler 1:1

1
Kenanlılar'la Savaş
(Yşu.15:15-19)
1İsrailliler, Yeşu'nun ölümünden sonra RAB'be, “Bizim için Kenanlılar'la savaşmaya ilk kim gidecek?” diye sordular.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-36 Yahudaoğulları, Kenan topraklarının ele geçirilmesinde İsrailliler’e önderlik etmiştir (Hak.1:2; bkz. Hak.20:18). Yahuda’nın (Şimonoğulları ile beraber) gösterdiği çaba, öbür oymakların baş arısızlığı karşısında tezat oluşturur (bkz. Hak.1:27-36).
1:1 Yeşu’nun ölümünden sonra Yeşu Kitabı gibi Hâkimler Kitabı da, İsrail tarihindeki önemli bir kişinin ölümünü takiben başlar (bkz. Yşu.1:1). Yeşu muhtemelen İÖ 1390 civarında ölmüştür. Onun önderliğinde İsrailliler Kenan topraklarını fethetmiş (Yşu. 6-12. bölümler) ve topraklar İsrailliler arasında RAB’bin buyruğuna uygun olarak bölüştürülmüştür (Yşu. 13-21. bölümler). RAB’be... sordular Büyük olasılıkla, kâhinlerin Urim ve Tummim’i kullanmasıyla (bkz. Çık.28:30’a ait notlar).

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş