Yeşu 2:12-13

12-13Size iyilik ettiğim gibi, siz de aileme iyilik edeceğinize lütfen RAB adına ant için. Annemi, babamı, erkek ve kız kardeşlerimle ailelerini ölümden kurtarıp hepimizi sağ bırakacağınıza ilişkin bana güvenilir bir işaret verin.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-24 Rahav, İsrail halkından olmadığı halde İsrail’in Tanrısı’na güvenerek İbraniler arasında ayrıcalıklı biri durumuna gelir. Yeni Antlaşma metinlerinde, sahip olduğu iman ve yaptığı iyiliklerden ötürü övülür (İbr.11:31; Yak.2:25; ayrıca bkz. Mat.1:5). İsrailliler (iki casus) ile Kenanlılar (Rahav) arasındaki bu ilk karşı laşmada, Tanrı’nın Yeşu önderliğinde gönderdiği ordunun (1. bölüm) zafer elde edeceği bildirilmekte ve Tanrı’nın halkına verdiği başarı vaadinin gerçekleşeceği görülmektedir (Mat.1:5).
2:12-13 aileme iyilik edeceğinize Rahav’ın öldürülmemeyi dilerken kullandığı sözcük, RAB’bin İsrail halkıyla yaptığı antlaşmada önemli bir anlamı olan “iyilik” sözcüğüdür (bkz. “bağlılık”, Yer.2:2 ve ilgili not). İsrail halkının sorumluluklarından biri, hem kendi komşularına hem de kendilerine katılmak isteyenlere iyi davranmaktır.

Videolar

Yeşu Girişi

Bu kitap Musa'nın yerine geçen Yeşu'nun önderliğinde çoğu Kenan topraklarının İsrailliler tarafından ele geçirilişinin tarihidir. Kitapta sözü edilen önemli olaylar arasında Şeria Irmağı'nın geçilmesi, Eriha'nın düşüşü, Ay Kenti'nin ele geçirilmesi, Tanrı ile İsrail arasındaki antlaşmanın yenilenmesi sayılabilir.

Kitabın iyi bilinen ayetlerinden biri 24:15'tir. Yeşu bu ayette şöyle diyor: "Kime kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz."

Ana Hatlar:

1:1-12:24 Kenan topraklarının ele geçirilmesi
13:1-21:45 Toprakların bölüştürülmesi
a.13:1-33 Şeria Irmağı'nın doğusundaki topraklar
b.14:1-19:51 Şeria Irmağı'nın batısındaki topraklar
c.20:1-9 Sığınak kentler
ç.21:1-45 Levililer'e ayrılan kentler
22:1-34 Doğuda yerleşen oymakların kendi topraklarına dönmesi
23:1-16 Yeşu'nun veda konuşması
24:1-33 Antlaşmanın Şekem'de yenilenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş